ClickCease
חיפוש

עורך דין חדלות פירעון

תחום חדלות הפירעון עבר רפורמה משמעותית עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: חוק חדלות פירעון), שהחליף את פקודת פשיטת הרגל מימי המנדט. עורכי דין שמתעסקים בתחום הם כמובן חלק בלתי נפרד מהשינוי הזה, ובעיקר בהטמעתו בחברה הישראלית. אז מהו עורך דין חדלות פירעון ומהו תפקידו? על כל זאת במאמר שלפניכם.

 

עורך דין חדלות פירעון – היבט כללי

מהי חדלות פירעון?

על מנת להבין את תפקידו ואת חשיבותו של עורך דין חדלות פירעון יש לפתוח במספר הקדמות, כאשר אחת מן ההקדמות הללו נוגעת לעצם ההגדרה של חדלות פירעון.

המונח המוכר יותר בקרב הציבור לתיאור מצב של חדלות פירעון הוא "פשיטת רגל", אך מונח זה אינו נמצא עוד בשימוש היום שכן, כפי שהוזכר לעיל, החוק שנקט בו הוחלף בחוק חדש ועדכני יותר.

אם כן, לפי הגדרתו של חוק חדלות פירעון מצב של חדלות פירעון הוא אחד משני המקרים הבאים:

 

אדם שאינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו

אדם שאינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, בין אם מדובר בהתחייבויות שמועד פרעונו חלף ובין אם מדובר בהתחייבויות עתידיות.

 

אדם שסכום חובותיו עולה על סך נכסיו

אדם שסכום חובותיו עולה על סך נכסיו, כאשר לצורך העניין נכסים כוללים כספים, רכוש, נדל"ן, זכויות וחסכונות.

אדם שעומד באחד מן התנאים הללו יוכל לפתוח בהליך חדלות פירעון, הליך שמטרתו היא לכסות ככל האפשר את חובותיו של חדל הפירעון, אך גם לשקמו כלכלית, כפי שמשתמע משמו של החוק החדש – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

תנאי הכניסה להליך חדלות פירעון

אם כן, על אף השם השלילי שיצא אולי להליכי חדלות פירעון, מדובר למעשה במתנה גדולה עבור חייבים. מתנה זו מאפשרת להם למחוק את חובותיהם המעיקים ולפתוח דף נקי וחדש מבחינה כלכלית. וכמו מתנות רבות אחרות, גם מתנה זו אינה מוענקת למי שהיא אינה מגיעה לו.

כך מגביל החוק את אפשרות הפתיחה בהליכי חדלות פירעון רק עבור חייבים שצברו את חובותיהם בתום לב, כלומר בהגינות וביושרה, ללא כוונה לפגוע בחייבים.

כך למשל אדם שצבר חובות רבים בכוונת תחילה ללא כוונה להחזירם, בחושבו שלאחר מכן פנה להליך חדלות פירעון, ייחשב לחוסר תום לב ולא יוכל ליהנות מהיתרונות של ההליך.

הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הוא הליך שעשוי להיות ארוך ומורכב, ויש בו מסלולים שונים ומגוונים המתאימים לנסיבות שונות. נפרט להלן את שלביו העיקריים של ההליך:

 

בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כל הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשתה של בקשה לפתיחת הליכים לערכאה השיפוטית הרלוונטית, עניין משתנה כתלות בסכום חובותיו הכולל של החייב ובזהותו של מגיש הבקשה.

את הבקשה לפתיחת הליכים יכולים להגיש הן החייב והן הנושה, כאשר כל אחד מהם יידרש לצרף לבקשה מסמכים שונים המעידים על התקיימותו של מצב של חדלות פירעון.

כאשר המקרה אכן מתאים להליך חדלות הפירעון שמציע החוק צפוי להתקבל בתגובה לבקשה צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כנגד החייב.

צו זה מטיל על החייב חובות שונות, כמו הסדר תשלום חודשי וחובת דיווח על הכנסות והוצאות, ומטיל עליו גם הגבלות שונות, כמו איסור יציאה מהארץ. לצד כל זאת צו כזה בכוחו לעצור את כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב, למעט הליכים פליליים.

 

תקופת הביניים

עם קבלתו של צו הפתיחה בהליכים מתחילה תקופת הביניים, תקופה של כשנה שבמהלכה על החייב לנהוג על פי כל החובות וההגבלות שהוטלו עליו במסגרת צו הפתיחה.

אחריות הפיקוח בשלב זה מוטלת על הנאמן. הנאמן הוא איש מקצוע, בדרך כלל עורך דין חדלות פירעון, הממונה על ידי הערכאה השיפוטית בה מתנהל הליך חדלות הפירעון.

במהלך תקופת הביניים יבדוק הנאמן את מצבו הכלכלי של החייב, בין השאר באמצעות קבלתן של תביעות חוב של הנושים, ויערוך דו"ח מסודר. לקראת סופה של התקופה, ובתנאי שהחייב עומד בכל תנאי הצו, יערוך הנאמן הצעה לשיקום כלכלי של החייב.

 

צו לשיקום כלכלי

לאחר הגשת הדו"ח וההצעה לשיקום כלכלי על ידי הנאמן לערכאה השיפוטית יינתן לחייב צו לשיקום כלכלי, זאת כמובן בתנאי שהחייב עמד עת עתה בכל החובות שהושתו עליו במסגרת ההליך.

הצו לשיקום כלכלי יכלול הסדרי החזר חובות לשנים הקרובות, תוך מחשבה על אפשרויות השיקום הכלכלי של החייב, אך גם על טובתם של הנושים.

 

צו הפטר

לאחר קבלתו של צו שיקום כלכלי, ועמידה בתנאיו, יכול החייב לזכות בצו הפטר, כלומר במחיקת החובות הנותרים וביציאה לחירות כלכלית. צו הפטר ניתן בדרך כלל לאחר 4 שנים מיום פתיחתו של הליך חדלות הפירעון.

ישנם מצבים בהם יינתן צו הפטר לאלתר, כלומר ביחד עם צו השיקום הכלכלי, אך מדובר במקרים נדירים במיוחד. מקרים אלו כוללים מצבים בהם עלויות המחייה הבסיסיות של החייב גבוהות מכושר ההשתכרות, ולפיכך קשה להאמין שיש ביכולתו להחזיר, ולו במעט, את חובותיו לנושיו.

חשוב לדעת כי ישנם חובות שאינם נכללים בצו ההפטר, אלא אם הערכאה השיפוטית כוללת אותם במפורש, ולפיכך אינם נשמטים גם בסיומו של התהליך. בין החובות הללו ניתן למצוא את החובות הבאים: תשלום עונשי, חוב שנוצר כתוצאה מפעילות לא חוקית וחוב מזונות.

עוד חשוב לדעת כי בהחלט ייתכן שבמסגרת הצו לשיקום כלכלי יוטלו על החייב הגבלות וחובות גם לאחר מתן צו הפטר, ואי עמידה בהם עשויה להביא לביטולו של ההפטר או לשינוי תנאיו.

 

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון

נראה אם כן כי הליך חדלות פירעון הוא הליך חשוב, ולעיתים אף קריטי, עבור החייב ועבור סיכוייו לצאת לדרך כלכלית חדשה. חשיבותו הרבה של ההליך מחייבת את האדם שנקלע לתוכו לעשות ככל שביכולתו על מנת לצלוח אותו על הצד הטוב ביותר, וכאן בדיוק נכנס לתמונה עורך דין חדלות פירעון.

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון הוא ללוות את החייב לאורך התהליך כולו, החל מהגשת הבקשה לפתיחה בהליכים, דרך תקופת הביניים ועד קבלת צו ההפטר. במסגרת ליווי זה ישקול עורך הדין יחד עם החייב את המסלול הנכון ביותר עבורו, תוך התייחסות לנסיבותיו הספציפיות.

 

סיכום

בהמשך ייצג עורך הדין את לקוחו מול כל ערכאה שיפוטית מולה יצטרך לעמוד במסגרת ההליך, בין אם מדובר בפקיד ההוצאה לפועל, בשופט או בנאמן, תוך ניסיון להוציא מכל דיון שכזה את המיטב בעבור לקוחות.

בנוסף לכך, במשך ההליך כולו יסביר עורך הדין ללקוחו את שעתיד לעבור עליו, את התנאים המשפטיים השונים החלים עליו ואת הדרך לצלוח את ההליך בבטחה ובקלות.

ההדרכה הזאת חשובה במיוחד בהליכי חדלות פירעון, שכן כל טעות קטנה בהם עשויה למנוע את אפשרות מחיקת חובותיו של החייב ולמשוך אותו עמוק יותר אל תוך הבור הכלכלי שהוא נמצא בו.

 

מעוניינים לדעת עוד? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין חדלות פירעון.

עורך דין חדלות פירעון
עורך דין חדלות פירעון
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>