ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה

עובד שמועסק במסגרת חוזה עבודה ושהתבשר על אי חידוש החוזה שלו, זכאי לקבלת פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה, אם כי לא בכל מקרה באופן גורף. במאמר זה נבהיר באילו מקרים מגיעים הפיצויים ומתי הם עשויים שלא להתקבל, כיצד פועלים בנושא בהתאם לזכויות והאם יש צורך בעורך דין דיני עבודה שיגן עליהן.

 

פיצויים בעקבות אי חידוש חוזה עבודה

פיצויי הפיטורים כידוע, הם כספים שמשולמים לעובדים במקרה של פיטורים מצד המעסיק, או התפטרות בנסיבות מוצדקות (בהתאם לקביעת החוק) ובתנאי שהם בעלי וותק של שנת עבודה אחת ומעלה. יתר העובדים אינם זכאים, למעט מקרים מיוחדים וחריגים שבהם חלה התפטרות מוצדקת והעובד טרם השלים שנת עבודה רציפה.

כאשר קיימת זכאות לתשלום הפיצויים, היא מגיעה לצד תשלום של זכויות סוציאליות נוספות כמו ימי הבראה למשל וזאת במטרה לפצות על סיום יחסי העבודה ועל ההשלכות שנובעות כתוצאה מהעדר העסקה.

כאשר קיים בין הצדדים הסכם עבודה (או: חוזה העסקה/ חוזה עבודה), הוא מביע תקופה קצובה שבמסגרתה חלים תנאי העבודה המדויקים כפי שנקבעו מראש. ברגע שתקופה זו מגיעה לסיומה, מחשיבים את העובד כמפוטר לכל דבר ועניין, כך שעל פניו הוא אמור לקבל פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה.

אך מה קורה כאשר המעסיק מציע לחדש את החוזה לפני סיומו והעובד מסרב? במקרה כזה, ייחשב העובד כמי שהתפטר ועל כן לא מגיעים לו פיצויי פיטורים (למעט באותן נסיבות מוצדקות). גם אם המעסיק הציע בפרק הזמן של 3 חודשים לפני סיום החוזה הצעה לחידוש החוזה, אין לראות בסיום ההעסקה כפיטורים אוטומטיים ויש לבחון את המקרה כפי שיוסבר בהמשך המאמר.

מי זכאי לקבלת פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה?

הזכאות תחול ככל שקיימת עמידה באחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • פקעה תקופת הסכם העבודה והמעסיק מצידו לא הציע לחדש אותו בפרק הזמן של 3 חודשים לפני סיום התקופה.
  • העובד השלים שנת עבודה אחת ברצף אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה.

אם חל אחד מהמקרים הללו, אזי העובד יכול להתפטר בדין מפוטר על כל המשתמע מכך: אין צורך להודיע על ההתפטרות משום שהיא תבוצע באופן אוטומטי ויחולו ממנה תשלום פיצויי הפיטורים כחוק ובהתאם לחישוב האמור בחוק (משכורת חודשית לכל שנת עבודה).

יחד עם זאת, בסיום יחסי העבודה נדרש העובד למלא את טופס 161א' המודיע על סיום העסקתו ואת טופס 161 במסגרתו המעסיק מודיע על סיום ההעסקה ומעביר את הטופס לידי העובד.

 

אופן המשיכה של כספי הפיצויים

פיצויים ישירים מהמעסיק יתרחשו ככל שהתקיימו תקופות שבהן הכספים לא הופרשו לקופת פנסיה, או אם קיימים מרכיבי שכר שלא באו לידי ביטוי בהפרשות הללו. תשלום הפיצויים מתרחש במועד סיום יחסי העבודה או בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם קיבוצי. אם המעסיק מתעכב 15 ימים ומעלה במתן התשלום, הדבר נחשב להלנה של פיצויי פיטורים ומהווה עילת תביעה כלפיו.

בכל מקרה אחר, סביר להניח שהפיצויים הופרשו מראש לחיסכון הפנסיוני וכעת כל שצריך לעשות הוא לפנות לחברה המנהלת את קרן הפנסיה של העובדים ולהצטייד באישור משיכת הכספים מהמעסיק.

אם המעסיק סירב לספק אישור שכזה או שסירב להעביר את הכסף לעובד וחלפו כבר 4 חודשים ממועד סיום ההעסקה, קיימת הרשאה למשוך אותם גם מבלי להמתין לאישור המעסיק. יש לפנות לחברה בה קיימת קרן הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכה באמצעות טופס החברה.

האם ניתן לשמור על פיצויי הפיטורים בתוך הקרן? כן, מאחר והמשיכה מקטינה בפועל את הקצבה שתתקבל בגיל הפרישה. ולכן עובדים שמעוניינים בכך, יוכלו לייעד את הכספים למשיכה בעתיד כ"רצף קצבה" או "רצף פיצויים".

 

חשוב לדעת:

מעסיק שלא מעביר כחוק את פיצויי הפיטורים ואף מבקש לקבל אותם, חשוף לתביעה מצד העובד בבית הדין לעבודה. ניתן לתבוע עד 7 שנים מיום הפסקת יחסי העבודה בהתאם לחוק ההתיישנות. בנוסף, לעובד קיימת הזכות לפנות למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה ולהתלונן במידת הצורך.

 

השלכותיו של אי חידוש חוזה העסקה

קיימים מקומות עבודה שבהם נהוג להחתים על חוזי העסקה למשך תקופה שנקבעה מראש, כך שבסיום התקופה החוזים מתחדשים. כאמור, אי חידוש החוזה מהווה פיטורים לכל דבר ועניין כך שהוא מזכה בפיצויי פיטורים.

ועם זאת, כאשר המעסיק מציע לפחות 3 חודשים טרם סיום מועד החוזה לחדש אותו בסיומו, העובד לא ייחשב כמפוטר אלא כמתפטר, כל עוד סירב כמובן להצעה. במקרה לדוגמה, ספורטאי בקבוצה מסוימת, תפקד כשחקן מרכזי במשך 10 שנים והועסק בהתאם לחוזה עבודה שחודש מידי שנה בהתאם לפתיחת עונת המשחקים.

החוזה האחרון שנערך בין הספורטאי לבעלי הקבוצה לא חודש מטעמה בסיום השנה, מה שגרם לו להגיש תביעה ובמסגרתה נכללו תשלומים שונים, ביניהם גם פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה. העובד הבהיר כי מידי שנה יודע מראש 3 חודשים לפני סיום החוזה על חידושו, אך הפעם הדבר לא בוצע כלל ויש לראות בכך פיטורים בהתאם לחוק.

מנהלי הקבוצה טענו שהובא לידיעתו כי החוזה הפעם לא יחודש וזאת לאחר שערכו לו בדיקות רפואיות שהוא בחר מצידו שלא להתייצב אליהן. לדברי מאמני הקבוצה, אותו שחקן נבחרת אף הגדיל לעשות וניתק מיוזמתו קשר בפרק זמן מסוים, ככל הנראה בעקבות פציעה שביקש להימנע מחשיפתה. התנהלות זו גרמה להנהלת הקבוצה לבחור שלא לחדש כלפיו את החוזה.

בית המשפט הכריע בסופו של דבר לטובת הספורטאי, משום שהקבוצה לא הוכיחה כי פנתה לעובד והבהירה את כוונותיה בכריתה או אי כריתה של הסכם עבודה חדש, לא פנתה אליו לקראת חידוש ההסכם ואף לא הראתה ניתוק קשר מצד השחקן, בעוד שהוא מצידו הצליח להוכיח כי יזם מטעמו פגישה עם מאמן הקבוצה ושיגר אליה מכתב באמצעות עורך דינו, שנותר ללא מענה מצידה.

 

הלנת פיצויי פיטורים

אותו ספורטאי שבית המשפט אכן ראה בו כמפוטר לכל דבר ועניין, פוצה בסכום של למעלה מ-200 אלף שקלים. אלא שסכום זה לא נפסק לבדו ובית המשפט קבע גם הלנת פיצויי פיטורים שבגינה נדרשת הקבוצה לשלם וזאת בהתאם לחוק הגנת השכר.

יצוין כי לא רק החוק עמד לצידו של התובע, אלא גם שיקול הדעת הרחב שנובע מחוק זה, המאפשר לבית הדין לבחון את שאלת הלנת פיצויים והלנת השכר ולקבוע האם יש מקום לשלם גם עבורם. כדי לקבוע האם מקרה מסוים היה נגוע בהלנה כספית, בית הדין נדרש לערוך שיקולים מאזנים בין תכלית החוק, תשלום בגין פגיעה בזכויותיו של העובד והצורך בהרתעת מעסיקים מחזרה דומה על פעולה שכזו.

כמובן שהשופטים בדין נדרשים להתחשב גם בנסיבות המדויקות של המקרה, בתום הלב שפעלו בו הצדדים, בסוג המעסיק וסוג ההלנה, היקף האיחור בתשלום והיקף הזכויות שבאו לידי ביטוי באותה התביעה. על השופט לפעול באופן סביר ומידתי כלפי כל מקרה ומקרה.

 

קבלת פיצויי פיטורים עקב אי חידוש הסכם עבודה

בכל שאלה בנוגע לאי חידוש חוזה העסקה, תשלום פיצויי פיטורין ויתר הזכויות שנובעות מיחסי עבודה והעסקה, פנו אלינו למשרד עורכי הדין ליאת פייגל ושות' ונספק לכם ייעוץ וייצוג מקצועי בלתי מתפשר, עד למיצוי מלא של זכויות העבודה.

פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה
פיצויי פיטורים עקב אי חידוש חוזה העסקה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>