ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים ופיצויים נוספים

פיטורים הם חוויה לא נעימה, וסביר להניח שבמהלך חיינו נעמוד פעם אחת בפני פיטורים. פיצויי פיטורים הינה אחת מהדרכים העיקריות שנקבעו על ידי המחוקק אשר יפחיתו את הפגיעה בעובד. ההסדר לכך נמצא בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

בתור עורכת דין המייצגת עובדים ומלווה בתהליכי הפיצויים, ישנם מספר סיבות שבהן פיצויי פיטורים יתקיים ובמאמר זה אפרט על עיקריו.

עורכת דין ליאת פוגל עוסקת בין היתר בנושא הפיטורים ופיצוייו .

פיצויי פיטורים – מי זכאי?

שאלת הזכאות לפיצויי פיטורים מוסדרת כבר בסעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים (להלן: החוק), הקובע כי כל מי שעבד אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחת במשך שנה רצופה ופוטר, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו. לעניין זה יראו כפיטורים גם אי מתן הצעה לחידוש חוזה העבודה.

 

מהו רצף?

עבודה תחשב לרצופה גם אם התרחשו בה בפועל הפסקות מהסיבות הבאות: שירות מילואים, יום מנוחה שבועי, חופשה על פי חוק או בהסכמת המעסיק, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה, ימי אבל, הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי העבודה או לתקופה בת פחות משישה חודשים ואימון לשירות עבודה.

 

פיטורים סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה

המחוקק חשש לניצול לרעה של החוק, כך שמעסיקים יפטרו את עובדיהם מעט לפני שהושלמה שנת העבודה הראשונה, וכך לא יצטרכו לפצותם.

כתשובה לחשש זה קובע סעיף 3 לחוק שכאשר מתבצעים פיטורים סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, יראו אותם כפיטורים שנעשו כדי לחמוק מחובת תשלום הפיצויים, כל עוד לא הוכח אחרת, ולכן פיטורים כאלה לא יפגעו בזכותו של העובד לפיצויים.

 

פיצויי פיטורים ללא פיטורים

במקרים מסוימים החוק מכיר באפשרות לקבלת פיצויי פיטורים גם כאשר לא התרחשו פיטורים של ממש. מקרים אלו הוכנסו בחוק מתוך הבנה שגם בהם זכאות לפיצויים מגשימה את תכליתו של החוק, או מסיבות חברתיות ועקרוניות אחרות. ואלו הם המקרים בהם תהיה זכאות לפיצויי פיטורים גם ללא פיטורים:

 

מעסיק שנפטר

במקרה בו המעסיק נפטר או פושט רגל, או במקרה של תאגיד – במקרה של פירוקו או מחיקתו, יהיה זכאי העובד לפיצויים כאילו פוטר. זאת מתוך ההבנה שבמקרה כזה אדם נותר ללא פרנסה, בדיוק כמו במקרה של פיטורים.

 

סיבות סוציאליות

התכלית הסוציאלית של תמיכה בשאריו של הנפטר הובילה את המחוקק לקבוע שגם עובד שנפטר יהיו שאריו זכאים לקבל פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר. מתוך תכלית זאת נכללים בהסדר גם עובדים שהתפטרו בשל מצב רפואי לקוי שלהם או של בן משפחה קרוב, ונשים שהתפטרו עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.

 

התפטרות הורה

מתוך הבנת ערכה הגבוה של המשפחה המחוקק מאפשר לראות התפטרות הורה לצורך טיפול בילדו סמוך ללידה / לקבלה למשמורת / לקבלה לאומה, כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים. סעיף זה חל הן על האב והן על האם, אך בתנאים שונים.

 

התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים

גם התפטרות לצורך מעבר מקום מגורים יכולה להיחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים אם מתקיימים אחד משני התנאים הבאים:

  1. לרגל נישואיו – ליישוב אחר בו גרה/ה בן/בת זוגו של העובד.
  2. במקרה של מעבר מיישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי, או מיישוב שאינו נמצא באזור פיתוח ליישוב שכן.

 

עובד קבלן

במקרה בו מעסיק בפועל מסיים התקשרות עם קבלן אחד, ועובר לשירותיו של קבלן אחר, יהיה זכאי עובד הקבלן לפיצויי פיטורין מהקבלן העוזב.

 

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

אם עובד התפטר בעקבות הרעה משמעותית בתנאי העבודה, או בגלל נסיבות אחרות שביחסי עובד-מעביד שלא ניתן לדרוש בהן שימשיך בעבודתו, יראו בהתפטרות זו פיטורים לעניין פיצויי פיטורים.

 

התפטרויות נוספות שדינן כפיטורים

  1. עובד עונתי שעבד במשך שלוש עונות רצופות והתפטר משום שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום.
  2. התפטרות בשל תחילת שירות צבאי או אזרחי.
  3. התפטרות בעקבות היבחרות לכהונה כראש או כסגן ראש רשות מקומית.
  4. התפטרות לאחר הגעה לגיל פרישה.

 

גובה הפיצוי

סעיף 12 לחוק קובע נוסחה כללית לחישוב גובהם של פיצויי הפיטורים: מכפלה של שכר חודש אחד במספר שנות העבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה. אם הפיטורים מתרחש במהלך שנת עבודה, יהיה זכאי העובד לפיצויים יחסיים בשל אותה שנה.

עם זאת, בכל מקרה גובה השכר החודשי לחישוב כספי הפיצויים לא יכול להיות נמוך יותר משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה בה עבד אותו עובד.

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מהווה מעין חריג לכל האמור בחוק. סעיף זה מאפשר לעובד ולמעסיק להגיע להסכם כך שהמעסיק יפריש כל חודש סכום מסוים לטובת העובד לקרן הפנסיה ולקופת הביטוח שלו, וזאת בתמורה לתשלום פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, בעת סיום העסקתו של העובד.

בפועל, מאז 2008, חל סעיף 14 על כל המעסיקים באמצעות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני. ההסדר החדש הביא לכך שפיצויי הפיטורים מופרשים על ידי המעסיק מידי חודש, וכך גם אדם שהתפטר, גם אם לא בנסיבות מיוחדות כפי שהוכרו בחוק, יקבל את פיצויי הפיטורים שלו בשמות חיסכון לביטוח פנסיוני.

במקרה של פיטורים / התפטרות המוכרת כפיטורים על פי חוק, יש לבדוק מהו גובה כספי הפיצויים שהופרשו על ידי המעסיק עד היום. אם הסכום אינו מגיע לגובה הפיצויים הקבוע בחוק, ישלים המעסיק את הסכום.

 

סיכום

פיצויי פיטורים הם אחת הדרכים המשמעותיות לצמצום השפעותיו של הליך פיטורים. השפעות שעלולות להיות מרחיקות לכת בשל אובדן ההכנסה המיידי, הן לעובד המפוטר והן לבני משפחתו/ אחרים התלויים בו.

בתור עורכת דין לענייני פיצויי פיטורים אוכל לתת את שירותיי בעזרת הכלים והידע הנדרש שצברתי בחוק ואת הפסיקות הקשורות בו, וזאת על מנת לנצל את הכלי הזה שהציע לנו המחוקק. פעמים רבות עלולים עובדים, בשל חוסר בידע או מיומנות, להפסיד את הפיצויים הללו, כולם, חלקם או מקצתם.

כמו כן במידה ומצאתם את עצמכם עומדים לפני פיטורים, המלצתנו היא לפנות לשירותיו של עורך דין כזה במהירות האפשרית. גם על ידי ייעוץ קצר של שעה אתם יכולים ללמוד על זכויותיכם, ומתוך ניסיון רב וייצוג עובדים אתן את המענה הרלוונטי והנחוץ ביותר על מנת לחסוך עבורכם כסף רב.

עו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עובדה כאן לשירותכם. צרו קשר.

פיצויי פיטורים ופיצויים נוספים
פיצויי פיטורים ופיצויים נוספים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>