ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר

פטירתו של מעסיק היא אירוע שנוגע לאנשים רבים, ביניהם גם העובדים שעבודתם הופסקה לאלתר והם תוהים כעת בנוגע לזכויותיהם ביחס למקרה. כחלק בלתי נפרד מאותן הזכויות, מגיעים פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר. אז מה עליכם לדרוש, ממי ומתי?

 

כשהמעסיק נפטר – העובד נחשב למפוטר

עובדים שמעסיקם נפטר זכאים למכלול של זכויות הקבועות למצב זה בחוק:

  • תשלום פנסיה לפי הצבירה שהתרחשה במהלך כל ההעסקה, לעובדים עם ותק של חצי שנה לפחות. אם לא בוצעה צבירה בפועל, במעמד גמר החשבון יש לחשב את הסכום ולשלם אותו בסיום ההעסקה.
  • פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר, לעובדים עם ותק של שנה ברציפות לפחות. פיצויים אלה הם מלאים, כלומר שכר אחרון כפול מספר שנות העבודה חלקי השנה. אם הצבירה לפיצויים נעשתה לפי 6%, באחריות היורשים להשלים את ההפרש לפיצויים מלאים של 8.33%.
  • יתרת ימי הבראה וחופשות שנצברו וזאת מיום ההתחשבנות האחרון ועד לסיום ההעסקה בפועל. באחריות היורשים לבצע את החישוב ולשלם לעובד בעבור ימים שלא מומשו. חשוב להבהיר שאין לחפוף בין ימי חופשה לבין ימי הודעה מוקדמת בשל הפטירה. ימי הבראה משולמים לעובדים עם ותק של שנה ברציפות לפחות. ימי חופשה משולמים לעובדים מהיום הראשון.
  • תשלום בגין הודעה מוקדמת וזאת בשל העובדה שהעסקת העובד נגדעה שלא באשמתו, שההודעה המוקדמת תשמר את ההכנסה ותאפשר לעובד להתארגן תוך זמן סביר למציאת עבודה חדשה. במהלך ימי השבעה ממשיכה העסקת העובד על חשבון ההודעה המוקדמת ובסיומה תשולם יתרת הימים בשווי כסף.
  • ביטול השיוך הגיאוגרפי כתוצאה מסיום ההעסקה, כך שהעובד יוכל להיות מועסק בכל אזור גיאוגרפי ללא הגבלה בנוגע לשאלת הפיצוי.

שמירה על הזכויות הסוציאליות

כפי שאתם מבינים, כל עובד שמעסיקו נפטר זכאי לכל הזכויות הסוציאליות הנובעות מהפטירה, שכן החוק רואה בו במקרה כזה כמפוטר לכל דבר ועניין. אחד הסכומים הגבוהים ביותר שצפוי להתקבל בעקבות המקרה הוא פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר וזאת ללא הבדל בין עובדים ישראליים ועובדים זרים.

באופן טבעי, אחד ממקומות העבודה שבהם מתרחש מצב שכזה בתדירות גבוהה מאוד הוא בקרב העובדים הסיעודיים והעובדים הזרים שטיפלו באדם קשיש עד שהלך לעולמו. לפי הפסיקה, הזכאות לזכויות הסוציאליות המלאות מתקיימת גם כאשר מדובר בהעסקה משותפת של המטופל וחברת הסיעוד וגם במקרה של סיום יחסי העבודה עקב הפטירה, שלאחריהם הביע עובד זר רצון להפסיק לעבוד בישראל.

 

תכליתה של ההודעה המוקדמת לאחר פטירת מעסיק

לא פעם כאשר נפטר מעסיק, תוהים יורשיו מדוע עליהם לשלם מעבר למכלול הזכויות כמו ימי חופשה ופיצויי פיטורים, גם תשלום בגין הודעה מוקדמת. מדובר בתשלום שנועד כדי לספק לעובדים טווח זמנים ראוי כדי לארגן את חייהם מבעוד מועד, כך שהם יוכלו לחפש עבודה אחרת מבלי להיגרע כלכלית באופן פתאומי ובלתי צפוי.

 

ממי תובעים פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר?

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר, יחד עם יתר התשלומים שאמורים להתקבל עבורו בהתאם לזכויות שבחוק, אינם נתונים למחלוקת או להסתייגות מצד היורשים. עובד שלא מקבל את שמגיע לו בהתאם לחוק ולזכויות שלו, רשאי להגיש על כך תביעה. רק שהשאלה הנשאלת היא – את מי בעצם תובעים?

ובכן, עובדים שלא פוצו בהתאם לחוק רשאים לתבוע את היורשים של המעסיק, להבדיל מהגשת תביעה כנגד עיזבון המעסיק. האפשרות להגיש תביעה כנגד עיזבון איננה אפשרית מצד העובדים, שכן העיזבון לא נחשב לאישיות מבחינה חוקית ומשפטית ולכן לא ניתן להעמידו כבעל דין בשום הליך משפטי. לכן במקרה של פטירת המעסיק, העובד נדרש לתבוע את היורשים בלבד וזאת בהתאם לאמור בחוק הירושה.

 

יורשי המעסיק על פי החוק

את קביעת היורשים ניתן לבצע בשתי דרכים אפשריות:

כאשר קיימת צוואה מאת המעסיק – יורשיו החוקיים יהיו אלו שנכללים בצוואה ושהוציאו צו קיום צוואה.

כאשר לא קיימת צוואה מאת המעסיק – יורשיו החוקיים יהיו בהתאם להוראות חוק הירושה ("יורשים על פי דין"), לרוב ילדיו ובן/ בת זוגו שהוציאו צו ירושה.

 

הסתייגות היורשים ממתן פיצויי פיטורים ויתר הזכויות

מה קורה כאשר היורשים של המנוח נמנעים מלהוציא צו קיום צוואה או צו ירושה ומכל סיבה שהיא? הרי במקרה כזה, העובד עלול להישאר ללא פיצויי פיטורים לאחר פטירת המעסיק וגם ללא "כתובת" שניתן לתבוע ממנה את הזכויות. במקרים אלה, חשוב להבין את הדברים שנקבעו בפסיקה, המלמדת כי ניתן לתבוע את היורשים על פי דין במקרה של העדר צו קיום צוואה או צו ירושה, גם אם הם לא הואילו להוציא את הצו עד לאותה הנקודה.

המקרה הספציפי שבו התיר בית המשפט לתבוע את היורשים, דן בעובדת סיעודית ששימשה כמטפלת לשני בני זוג שנפטרו. היא הגישה תחילה תביעה כנגד עיזבון הנפטרים ובנם הביולוגי, אם כי בנסיבות החוקיות שפירטנו קודם לכן (לפיהן לא ניתן לתבוע עיזבון בפטירת מעסיק) בית המשפט דחה את התביעה.

במקביל, בנם של הנפטרים טען כי העובדת שרבבה את שמו לתביעה ללא כל ביסוס או הקשר, למרות שמעולם לא הוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בנוגע לעיזבונם. לאחר דיונים ממושכים קבע בית המשפט כי הנתבע הוא הבן הביולוגי של שני המנוחים והמעסיקים ולכן בהיעדר כל צוואה שמורה אחרת, הוא מהווה את היורש שלהם על פי דין ולכן לא יוכל להתחמק מתשלום זכויות המטפלת בכל מקרה.

כמובן שהפסיקה מראה כי גם ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, יש לתבוע את היורשים על פי דין. אם מבחינה משפטית היורשים מעוניינים לפעול בנושא, עליהם לסתור את טענת היותם היורשים של עיזבון הוריהם, בין היתר על ידי הצבעה על יורשים נוספים ובאמצעות נטל ההוכחה. אותו יורש יצטרך להראות כי הוא לא נכלל בצוואה או ברשימת היורשים ולכן אין לתבוע אותו או לחייב אותו לשלם פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.

כפי שניתן להבין, הניסיון של יורשים על פי דין לסתור את החובה לשלם לעובדים של מעסיק שנפטר נדון כמעט תמיד לכישלון. כך או כך, למרבה הצער חלים מקרים רבים שבהם מתגלעים סכסוכים בעקבות זכויות עבודה בין בני המשפחה והעובדים, מה שיאלץ את הצדדים להשתמש בסיוע משפטי צמוד ומקצועי כדי להגן על זכויותיהם המלאות.

 

לסיכום:

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר מוכרחים להתקבל יחד עם יתר הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו כמו פדיון כספי של ימי מחלה וחופשה, תשלום פנסיה ותשלום הודעה מוקדמת. המשלם בפועל של כל אלה יהיה יורש המעסיק, בהתאם לצו קיום צוואה או ירושה על פי דין.

עובדים שמעסיקם נפטר נחשבים בחוק למפוטרים לכל דבר ועניין ולכן זכותם לא מוטלת בספק ובאפשרותם לפעול משפטית גם כאשר היורשים מנסים להתנער מאחריותם. אם מעסיקכם נפטר חלילה, מומלץ בחום להקדים ולפנות מבעוד מועד לקבלת ייעוץ משפטי ומקצועי מעורך דין המתמחה בדיני עבודה, שיוכל לשמש גם כמייצג בעת הצורך ועד לקבלת מלוא הזכויות.

 

מעסיקכם נפטר? אל תמתינו לרגע האחרון – דעו את זכויותיכם

משרד עורכת הדין ליאת פייגל ושות' מתמחה בסוגיות אזרחיות-כלכליות לרבות דיני עבודה, דיני משפחה, מקרקעין, ביטוח לאומי, הלבנת הון, פשיטות רגל, פירוקים, כינוסים ועוד. אנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות בה נספק לכם הכוונה מקצועית ומדויקת, בשילוב כל הכלים המשפטיים המתאימים למקרה.

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר
פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>