ClickCease
חיפוש

התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים

הביטוח הלאומי הוא התחנה האחרונה שנרצה לפגוש בהקשרים מסוימים, אך כאשר מדובר בפיטורים ממקום העבודה, אין מנוס מלעבור דרך המסלול הבירוקרטי שלו כדי לשמור על רמת חיים בסיסית ולקבל את קצבת האבטלה לפי חוק. מהו אופן ההתנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים וכיצד מקבלים בפועל את דמי האבטלה? לפניכם מדריך בנושא.

זכאות לפיצויי פיטורים

עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים הם מי שעבדו שנה ברציפות אצל מעסיק או במקום עבודה מסוים ופוטרו. אם הפיטורים התרחשו סמוך להשלמת שנה ראשונה במקום העבודה, ייתכן שתחול זכאות לפיצוי גם כן, ככל שיוכח כי פיטורים אלה נעשו באותו מועד כדי להימנע מתשלום הפיצויים כחוק. עובדים עונתיים שפוטרו בתום שתי עונות זכאים לפיצויי פיטורים גם כן.

כמו כן, כל עובד שעבודתו הופסקה בעקבות חופשה שנתית שמגיעה לו, השבתה, שביתה, שירות צבאי, מחלה או תאונה, נשים שהתפטרו תשעה חודשים לאחר לידה כדי לטפל בילדן, גברים שהתפטרו כדי לטפל בילד נכה או בעקבות מחלת בת הזוג זכאים לפיצויי פיטורין כחוק. גם מצבי אבל, מות המעסיק ופירוק תאגיד, מצב רפואי של קרוב משפחה או של העובד עצמו שאילצו בהפסקת העבודה מזכים בפיצויים אלה.

 

קבלת דמי אבטלה בעקבות פיטורים

בנסיבות הפיטורים הרבות ומעבר לפיצויים מצד מקום העבודה, קיים גילום של הזכות לדמי אבטלה. מדובר בקצבה שמשולמת לעובדים שכירים בלבד, שצברו וותק של חצי שנה ומעלה. קצבה זו משולמת מהביטוח הלאומי ומבוססת על שכר העובד טרם פיטוריו. קצבה זו תגיע בנסיבות מסוימות גם לעובדים שהתפטרו מיוזמתם.

התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים ומתן דמי אבטלה

דמי האבטלה משולמים לעובדים שפוטרו במשך 90 ימים. יש להגיע לסניף הביטוח הלאומי עם מכתב הפיטורים כאסמכתא לזכאותכם לקצבה, מה שיכול לאפשר גם לקבל את התשלום מיום הפיטורים בפועל ולמנוע סחבת בירוקרטית שתעכב את התשלום מכל סיבה שהיא.

מלבד הוכחת הפיטורים בפועל, יש קריטריונים נוספים בהם מקבלי דמי האבטלה נדרשים לעמוד: גילם מוכרח להיות בין 20-67 שנים, הם השלימו שנה מלאה כעובדים (לאו דווקא ממקום העבודה שפוטרו ממנו), נרשמו בלשכת התעסוקה ומתייצבים בה בהתאם להוראות שנקבעו להם והינם מובטלים בעת הגשת הבקשה.

על פניו התהליך מוסדר וברור כך שאין ממנו סיבוכים מיותרים, אך בפועל ידוע לכולנו כי הביטוח הלאומי הוא מקום שבו חלק מההליכים אינם מתנהלים בצורה חלקה. בכל מקרה של בעיה בקבלת הזכויות לאחר הפיטורים, מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה שמכיר לעומק את הביטוח הלאומי על הנפשות הפועלות בו ומכלול הזכויות והתקנות הרלוונטיות. עורך הדין ייצג אתכם בנאמנות ויסייע בקבלת הזכויות מהר ככל האפשר, תוך הימנעות מעיכובים נוספים.

 

פעולות נדרשות במהלך תקופת האבטלה

כבר בפרק סיום העבודה והכניסה למעגל האבטלה, ניתן לחפש מקום עבודה חדש על סמך הכישורים והניסיון המקצועי. הרציונל הוא להימנע מפער משמעותי מאוד בין תקופות העבודה, אם כי מימוש הזכות לדמי אבטלה תהיה אפשרית גם לפרק זמן יחסית ארוך.

כדי לקבל את הקצבה, יש להתייצב בראש ובראשונה בשירות התעסוקה ולהירשם כמחוסרי עבודה. יש להצטייד במכתב הפסקת העבודה, תעודות על ניסיון מקצועי והשכלה, קורות חיים, מסמכים רפואיים במקרה של מגבלה לעבודות מסוימות ותעודת זהות כולל הספח.

ללא הרשמה בלשכה, חשוב להבהיר שאין זכאות לתביעת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. יתרה מכך, התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים ללא התנהלות קודמת בלשכה עלולה לדחות את התביעה ואת הזכאות לקבלת דמי אבטלה בכלל.

 

משך תקופת האבטלה

מובטלים שגילם 45 ומעלה, זכאים למתן דמי אבטלה למשך 175 ימים לכל היותר. מובטלים בני 35-45 עם בן/בת זוג וילדים מתחת לגיל 18 יקבלו גם הם דמי אבטלה למשך תקופה זו.

אם למובטל בן 35-45 אין תלויים, דמי האבטלה ישולמו למשך 138 ימים לכל היותר. אם המובטל בן 28-35 ואין לו תלויים, הוא זכאי לדמי אבטלה שישולמו עד 100 ימים לכל היותר. מובטלים בני 25 ומטה ללא תלויים זכאים לתשלום דמי אבטלה במשך 50 ימים לכל היותר.

החוק מורה על תשלום דמי אבטלה למשך 70 ימים לחיילים משוחררים ובנות שירות לאומי בשנה הראשונה לשחרורם. כמו כן, מי שנמצאים בלימודים מקצועיים והשכלתם נמוכה מ-12 שנות לימוד, זכאים לקבלת דמי אבטלה שישולמו במשך 138 ימים לכל היותר.

 

כאשר לשכת התעסוקה מוצאת למובטל עבודה

אם המובטל קיבל עבודה דרך לשכת התעסוקה ובשכר נמוך מגובה דמי האבטלה שמגיעים לו, נוצרת זכאות למענק בדמות ההפרש שבין סכום האבטלה הצפוי לבין מחצית השכר המתקבל. מענק זה ניתן כל עוד העובד עבד במשך 25 ימים וב-50% משרה לפחות.

 

תביעת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי במקרה של פיטורים

יש להגיש את התביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי באמצעות טופס ב"ל 1500. כעת, יידרש נספח מלשכת התעסוקה המכיל דיווח על מספר ימי האבטלה שנקבעו למובטל (לשכת התעסוקה תעביר אותו לדרישת הביטוח הלאומי עם הגשת התביעה) וכעת יועבר התשלום בהפקדה בנקאית על בסיס אותו דיווח.

בנוסף לטופס הביטוח הלאומי, יש לצרף גם את אישור המעסיק על תקופת העבודה שהסתיימה, מכתב פיטורים, תלושי שכר מ-18 החודשים האחרונים, תעודת שחרור מצה"ל לחיילים ששוחררו בשנה וחצי האחרונות, תעודת סיום שירות לאומי ואישור הפנייה להכשרות ולימודים – כל אלה כמובן בהתאם למה שמצוי ברשות התובע.

מומלץ להגיש מסמכי מקור, אך ניתן גם להסתפק בצילום. חשוב להבהיר כי העדרם של מסמכים נדרשים מעכב את הטיפול בתביעה. במקרים אלה, הביטוח הלאומי ידרוש להשלים אותם בפרק זמן מסוים, כדי להמשיך את התהליך. אם השלמת המסמכים לא תטופל במועד, התביעה לדמי אבטלה תידחה.

יש להגיש את התביעה לביטוח הלאומי בתוך 12 חודשים ממועד ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה. לאחר פרק זמן זה, הזכות לתבוע דמי אבטלה תפוג ולא ניתן יהיה לקבל את הכספים.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים שניים

מה קורה כאשר אדם הופך מובטל, תובע דמי אבטלה, מוצא משרה חדשה ומפוטר גם ממנה?

גם הפעם נוצרת הזכאות להגיש תביעה חוזרת למתן דמי אבטלה, אולם הדבר אפשרי רק כעבור תקופה של 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת. כלומר, אדם שקיבל דמי אבטלה החל מתאריך 1.3, יוכל להגיש תביעה חוזרת באותו התאריך בשנה שלאחר מכן ולא לפני מועד זה.

כאשר מדובר במובטלים שגילם מתחת ל-40 ושהגישו תביעה חוזרת במהלך 4 שנים ומטה, יהיו זכאים לדמי אבטלה בשיעור של 80% בלבד. לאחר מכן, לא תחול זכאות נוספת בפרק זמן של ארבע השנים הבאות. אם חלו בהמשך פיטורים נוספים, התשלום יהיה עד לגובה של 85% מסכום המקסימום.

 

קשיים בהתנהלות מול הביטוח הלאומי

כפי שקראתם עוד בתחילת המדריך, למרות הסיוע שניתן לאזרחי המדינה שפוטרו ההתנהלות מול המוסד לביטוח הלאומי ואף לשכת התעסוקה עשויה להיות מורכבת.

בכל מקרה של קושי בהתנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים, בשאלות בנוגע לזכויות הנובעות מהפיטורים וגם בקשיים נלווים כמו מצב של פיטורים עקב סגירת החברה בהם לא סופקה לעובד אסמכתא בנוגע לעזיבתו, מומלץ שעורך דין דיני עבודה מיומן ילווה את הליך התביעה. עורכת הדין ליאת פייגל עומדת לרשותכם בנושא תמיד ותוכל להעניק לכם ייעוץ, סיוע וייצוג ככל שיידרש עד לקבלת זכויותיכם המלאות.

התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים
התנהלות מול ביטוח לאומי במקרה של פיטורים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>