ClickCease
חיפוש

שימוע לעובד חברה

אחת הזכויות הבסיסיות ביותר עבור כל עובד באשר הוא קיום שימוע לעובד חברה בטרם מתקבלת ההחלטה הרשמית לפטר אותו. קיום שימוע הוא חלק בלתי נפרד מכל הליך פיטורים חוקי במדינת ישראל, והוא משקף חתירה לצדק, מקצועיות ותום לב מצד המעביד. בניגוד למה שנהוג לחשוב, קיום שימוע לעובד חברה לא חורץ את דינו של העובד, זאת נבהיר במאמר. 

 

שימוע- קווים כלליים

ביצוע שימוע לעובד חברה לפני פיטורים הוא חלק בלתי נפרד מהחוק במדינה, שכן לא ניתן לפטר עובד ללא שימוע. זכות השימוע לעובד מעגנת את זכותו של כל עובד לשמוע את הטיעונים לרצון להפסקת עבודתו על ידי המעביד שלו, טיעונים שמוכרחים להיות ענייניים ומקצועיים.

במהלך השימוע, על המעביד להעניק הזדמנות אמיתית לעובד להשמיע טענות נגד הליך פיטוריו ואפשרות לחולל שינוי תפיסתי בנוגע אליו למעביד, מה שעשוי להפוך את ההחלטה על פיה. כל אלו נובעים מזכות הטיעון וחובת ההנמקה המצויים בעקרונות המשפט המנהלי, במסגרת דיני עבודה. עיגון חוקי זה נותן כוח רב לשימועים לעובדי חברה. אם נערכו פיטורים ללא שימוע, יש לפנות לגורם מקצועי שיכול לייעץ בנושא לגבי המשך טיפול בסוגייה.

סיבות לקיום שימוע

מעבידים יכולים להחליט לקיים שימוע לעובד חברה ממגוון סיבות. יש לזכור שלמעסיקים יש שיקולים משלהם. לעיתים, הם בוחרים שלא להתחשב בצרכיהם או מצבם של עובדים מסוימים, ובוחרים להתחיל בהליך של סיום ההתקשרות עימם. עורך דין לדיני עבודה עשוי לסייע במקרה של פיטורים ללא קיום שימוע. להלן מספר סיבות לקיום שימוע לעובדי חברה:

 • בחינת עובדים- מעבידים רבים נוטים לנקוט בגישה קשה ובוחרים לנקוט בהליך דרסטי זה, על מנת לבחון את המוטיבציה של עובדים מסוימים להישאר חלק מהחברה, להראות נכונות ולדאוג שיהיו דרוכים לגבי מצב העסקתם בכל עת. עובד ש"נלחם" על המשרה שלו, ייתפס כיעיל יותר בעיני מעסיקים מסוימים, אם כי זו בהחלט לא גישתו של כל מעביד.
 • קיצוצים- בעלי עסקים וחברות מוצאים את עצמם, בעיקר לאור נזקי משבר הקורונה שעדיין מורגשים, לפטר עובדים עקב צמצומי הוצאות הנדרשים בעקבות המצב החדש בחברה. עריכת קיצוצים רוחביים אלה תוביל בהכרח לקיום שימועים רבים לעובדי חברה.
 • ייעול החברה- ייתכן והעובד שנקרא לשימוע אכן אינו עומד בציפיות המקצועיות המצופות ממנו, ולכן, על פי חוק, נדרש המעביד שלו לקיים לו שימוע לפני פיטוריו.
 • "ניעור" העובד- לעיתים למעביד אין כוונה חד משמעית לפטר את העובד, אלא להסב את תשומת ליבו למספר ליקויים בעבודתו, מתוך תקווה שקיום השימוע לעובד החברה יחזיר אותו לתלם ויביא לשיפור בתפקודו במקום העבודה.

 

תנאים לקיום שימוע תקין

שימוע לפני פיטורים לעובד מוכרח להתבצע בתום לב ולא מתוך צורך בירוקרטי או טכני. גם לא כאשר ההחלטה כבר התקבלה, אז השימוע יהיה חסר שיניים ולמראית עין בלבד. ישנם מספר תנאים קריטיים לעריכת שימוע חוקי ותקין. להלן התנאים:

 • ההודעה בדבר קיום השימוע מוכרחה להיות בכתב, ובו פירוט אודות מהות השימוע, הכוללת את העילות השונות לפיטורים מצד המעביד, לרבות המיקום בו ייערך השימוע ומועדו.
 • יש לפרט במסגרת ההודעה אירועים ספציפיים וממוקדים שהביאו את המעביד לבחור בפתיחת הליך זה, כולל פירוט נסיבותיהם של האירועים הללו, על מנת שהעובד יוכל להתייחס אליהם ולהתכונן לכך בטרם יושמעו הטענות בגינם במהלך השימוע עצמו.
 • אם קיימים מסמכים או ממצאים נוספים המשמשים ראיות כנגד אותו עובד, לרבות דוחות חקירה, יש לפרט אודותיהם בפני העובד בהודעת השימוע.
 • על ההודעה להישלח במועד שמאפשר פרק זמן סביר עבור העובד להיערך לשימוע, להכין טענות נגד המתבססות על עיון במסמכים הרלוונטיים שהמעביד מבסס עליהם את העילות לפיטוריו.
 • השימוע מוכרח להתקיים במקום מכובד השומר על כבוד העובד. אין לבצע שימוע באופן אגבי במקומות שאינם מכבדים את מעמד השימוע, כמו מסדרון או כניסה לחדר.
 • השימוע אינו מתקיים במעמד חד צדדי. על המעביד לאפשר לעובד לשטוח את טענות הנגד שלו כנגד אלו של המעביד, באופן מלא ומכובד, ומבלי שיקטעו או יפסיקו את דבריו. יש לזכור כי המטרה העיקרית של קיום שימוע לעובד חברה היא לאפשר לו להראות כי הטענות כלפיו מופרכות ולנסות לשכנע את הממונים עליו שלא לפגוע בתנאיו או לפטרו, וכי הוא ראוי להישאר עובד מן המניין בחברה.
 • נוכחות של פרוטוקול בכתב הינה בגדר חובה לקיום כל שימוע. הפרוטוקול ידאג לתיעוד מלא של השימוע, ועותק אליו יישלח לעובד בסופו. במידה ולא נשמר תיעוד בפרוטוקול בכתב, משמע שהשימוע ייפסל על ידי בית דין לענייני עבודה.
 • תום לב- ככל הנראה הסעיף החשוב ביותר בכל שימוע לעובד חברה. על המעביד להגיע לשימוע, על אף הטענות שציין בהודעת השימוע לעובד, בלב נקי ומבלי שהתקבלה ההחלטה הסופית בנוגע להישארותו או פיטוריו של העובד בחברה. אין מדובר במס שפתיים או הליך פורמלי ריק מתוכן. לכן חשוב שהנוכחים בשימוע יכללו לא רק את המעביד הישיר של העובד ואת העובד עצמו, אלא בעלי תפקיד בכירים יותר בחברה, שאינם מחזיקים בדעה קדומה כלפי אותו עובד.
 • ניתן להגיע לשימוע בליווי עורך דין שיסייע לו בייצוג הולם. עורכת דין ליאת פייגל, למשל, עוסקת בייצוג מקצועי של עובדים במהלך קיום שימוע ובעלת ניסיון רב בתחום. במידה והחברה מחזיקה בוועד עובדים, אפשר שנציג מטעמה יהיה נוכח, אם העובד חפץ בכך.

 

הליך שימוע פגום? דחיית שימוע על הפרק

לא כל המעבידים מקפידים לקיים את כל התנאים ההכרחיים לביצוע הליך תקין של שימוע לעובד חברה. במידה ואכן חלק מהתנאים לא קוימו, בפני העובד ניצבות מספר אפשרויות לפעולה. אחת מהן היא דחיית השימוע. אפשרות זו רלוונטית בעיקר עבור תרחישים בהם לא ניתן לעובד זמן תגובה סביר ללמוד את הטענות והעילות לקיום השימוע, או במידה ולא נמסרה הודעה בכתב כמקובל.

יש להגיש למעביד בקשה מסודרת לדחיית השימוע, בה מפורטים הפגמים והליקויים שהתקיימו בהליך השימוע ומנמקים בקשה זו.

 

תביעה בבית דין לעבודה

אפשרות של פנייה לתביעה בבין דין לענייני עבודה, מתאימה בעיקר למצבים בהם הפיטורים כבר התרחשו, אולם התגלו פגמים בהליך השימוע לעובד החברה לאחריהם. במידה והעובד כבר פוטר וסבור שהליך השימוע היה לקוי, קיימת לו הזכות להגשת תביעה כנגד המעביד בבית דין לעבודה. מומלץ במקרים אלו להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני עבודה, שיבטיח גיבוש תיק איכותי וישפר משמעותית את הסיכויים לקבל פיצויים עבור העובד.

 

הצד השני של המטבע

לצד זכויותיו הרבות שעומדות בקיום שימוע של עובד חברה, חשוב להכיר גם את ההגנות שעומדות לזכות המעסיק. אי התייצבות לשימוע במועד הנקוב בהודעת השימוע, מהווה ויתור על זכותו. כמו כן, סחיבת ההליך ועיכובו בחוסר תום לב מצד העובד, ייזקפו לרעתו במידה והעניין יתגלגל לפתחו של בית המשפט.

אי התייצבות לשימוע מצד עובד החברה, אין פירושה הסכמה לפיטורים, כמו גם אינה משמשת כהצהרת התפטרות. מדובר כאמור, בנושא מורכב וסבוך. אם אתם עומדים בפני שימוע, היעזרו בשירותיו של עורך דין איכותי ומקצועי, כמו עו"ד ליאת פייגל.

שימוע לעובד חברה
שימוע לעובד חברה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>