ClickCease
חיפוש

ניצול יחסי עובד-מעביד

יחסי עובד-מעביד הם למעשה הבסיס לכל יחסי עבודה בין אדם העובד עבור אדם אחר הדואג לתשלום משכורתו. קביעת המעמד המחייב הזה מעגן בצורה חוקית חובותיו של המעסיק כלפי העובד שלו, לרבות תשלומים שונים בגין זכויותיו של העובד מתוקף היותו עובד. לעיתים המצב הופך למורכב יותר כשזה מגיע ליחסי עובד מעביד, ועל כך נרחיב במאמר זה.

 

ההגדרה היבשה

יחסי עובד מעביד יכולים להתקיים במצב בו המעסיק הינו המעביד הישיר של העובד, או שמא הוא בעמדה של ניהול או תחום אחריות שאינם ישירים ביחס לעובד. זוהי מערכת יחסים המושתתת על איזונים עדינים למדי, ועל שני הצדדים המעורבים להקפיד על שמירתם של היחסים קורקטיים ומקצועיים ככל הניתן.

ישנן השפעות חוקתיות ברורות החלות הן על העובד והן על המעביד, ולכן ניצול יחסי עובד מעביד נחשב לסוגייה רגישה ביותר, שכן יחסים שאינם פורמליים או לא מקצועיים, נחשבים ללא חוקיים מבחינת המשפט הישראלי. ישנם מגוון תרחישים בהם מתקיים ניצול יחסי מרות, שעשויים להגיע עד לפתחו של בית המשפט. במקרה זה, עורך דין דיני עבודה יידע ללמוד את המקרה ולספק ייעוץ משפטי מקצועי ובמידת הצורך גם ייצוג איכותי.

אכיפת מכלול זכויות עובד

קביעת יחסי עובד מעביד בעיני החוק מתבססת על מספר קריטריונים חשובים, בעזרתן ניתן להעיד אם אכן חלות על המעסיק והמועסק החובות הנובעות מיחסי עובד מעביד. אין הגדרה מפורשת ליחסי עבודה, שכן התחום הוא דינמי ועשוי להתאים את יחסי העבודה הרלוונטים בהתאם לשוק והצרכים שלו. להלן הפרמטרים הללו:

  • המעביד דואג לסוגיית בטיחות בעבודה עבור העובד.
  • המעביד דואג לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד.
  • המעביד שומר על קניינו הרוחני של העובד ומקפיד להעניק לו את התנאים הסוציאליים הנדרשים, לרבות ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, תשלום עבור נסיעות ועוד.
  • העובד מקבל מהמעביד הוראות כיצד לבצע את עבודתו.
  • העובד חיוני לביצוע העבודה ואין ליכולותיו תחליף על מנת לבצעה.
  • הוכחת העובד כעובד שכיר לכל דבר ועניין בחברה, ובמקביל הוכחה כי אינו בעל עסק עצמאי.

ישנם מקרים בהם עובד המוגדר כעצמאי, עובד קבלן או פרילנסר, יוכר כעובד המחויב ליחסי עבודה בין עובד למעביד. בשאלות האלו מכריע בית הדין לעבודה.

 

ניצול יחסי עובד-מעביד

יחסי עובד מעביד עשויים להיות נושא רגיש. העובדה הפשוטה כי העובד הוא הצד החלש יותר בכל פורמט של יחסי עבודה, הופכת לעיתים לפוטנציאל לניצול יחסי עובד מעביד במקום העבודה. עצם התלות של העובד בהחלטות של המעביד הנוגעות לו, לרבות תשלום השכר שלו, עצם העסקתו של העובד ואופי עבודתו, עשויה ליצור מצב בו העובד נתון לחסדיו של המעביד, גם ללא קשר לצד המקצועי, ממגוון נסיבות עליהן נפרט בהמשך.

מצב בו העובד חושש להמשך העסקתו משיקולים לא מקצועיים מצד המעביד, הוא מצב לא חוקי. במידה ונקלעתם למצב זה, מומלץ להיעזר בשירותיו של משרד עורכי דין מקצועי הבקיא בדיני עבודה, כמו למשל משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

 

הניצול הנפוץ ביותר- יחסים רומנטיים

אחד המקרים השכיחים ביותר בשוק העבודה כשזה נוגע לניצול יחסי עובד מעביד, הוא מקרה של היווצרות מערכת יחסים רומנטית או מינית במקום העבודה. הדבר עשוי להיחשב לניצול יחסי מרות, יחסים בהם לצד אחד יש שליטה והשפעה על הצד השני, ממש כמו במקרה של עובד ומעביד. מבחינת המעסיק, עליו להבין שגם כאשר מדובר ביחסים על רקע רומנטי בהסכמה, ייתכן אפילו ביוזמת הצד השני, הדבר עשוי שלא להתפרש כך מצד העובד.

מהרגע שמתפתחים יחסים שכאלה, יש לדווח לגורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך לערוך את השינויים הארגוניים הנדרשים, על מנת להפריד בין מערכת היחסים האישית לזו המקצועית. במידת הצורך, מוטלת על המעביד או מי אשר נמצא בעמדה עליונה ובכירה יותר מהעובד, להוכיח כי הקשר לא נוצר כתוצאה מניצול יחסי מרות, במקרה הזה- ניצול יחסי עובד מעביד, ושהוא מתקיים בהסכמה.

 

מקרי הטרדה מינית

בשנים האחרונות המודעות לנושא הטרדות מיניות, קל וחומר כאלה המתרחשות במקום העבודה, צברה תאוצה משמעותית. במידה ובוצעה הטרדה מינית, הדבר יתפרש כניצול יחסי עובד מעביד בנסיבות חמורות. ניצול יחסי עובד מעביד נובע מכך שלמעביד יש השפעה ברורה וניכרת על מעמדו ועתידו המקצועי של העובד, ובכך ניצל את קיום היחסים על מנת לבצע את שביצע.

בית המשפט מתייחס למקרים אלה במלוא חומרת הדין. החוק שחוקק למניעת הטרדות מיניות משרטט גבולות ברורים בין התנהגות הולמת להטרדה, זאת בשאיפה לשמור על יחסים שוויוניים בין המינים ועל פרטיותם וכבודם של העובדים והעובדות. עבירה על החוק הזו עלולה להיות בעלת השלכות הרסניות עבור המעביד שהטריד לכאורה.

 

בקשות אישיות- לגיטימי?

מעצם היותנו בני אדם, בין העובד והמעביד מתפתח קשר אישי, במקרים מסוימים גם נוצרת חברות. גם כאן יכול לבוא לידי ביטוי ניצול יחסי עובד מעביד, כאשר המעביד עשוי למצוא את עצמו מנצל את קרבתו לעובד ואת השפעתו האפשרית על עתידו המקצועי, על מנת לבקש בקשות אישיות שאינן בעלות אופי מקצועי הרלוונטי לעבודה.

ניצול כתוצאה מבקשות אישיות ניתן להוכיח במידה והעובד היה סבור שאם ייעתר, או שלא ייעתר להן, עשויות לפגוע או לסייע לו מקצועית. הגשת עזרה מעבר לשעות העבודה, איסוף ציוד או נסיעה שאינה משרתת את שגרת עבודתו של העובד בשוטף, עשויות להיות עילה לניצול יחסי עובד מעביד.

 

עסק משפחתי- תחום אפור

עסקים משפחתיים הם דבר נפוץ מאוד בשוק העבודה, על שלל תחומיו. לצד עבודה עם האנשים הקרובים אליך ביותר, הדבר מביא מגוון מורכבויות לשולחן, הנמצאות בתחום האפור ועשויות ליצור מצב של ניצול יחסי עובד מעביד. מלבד הרגישות שבלקיים יחסי עבודה עם בני משפחה, חוזי העבודה הנחתמים ביניהם לעיתים אינם סטנדרטים בשל המעמד המיוחד שבין העובד למעביד, אך זוהי טעות.

כל אי נעימות שעשויה להיגרם מחתימה על חוזה עבודה חוקי ותקין בין בני משפחה, היא כאין וכאפס לעומת מצב בו מתגלעים סכסוכים במקום העבודה שפוגעים במרקם המשפחתי העדין, ועשויים להתגלגל לפתחו של בית משפט. הסבירות שזה יקרה עולה באופן משמעותי כאשר בני המשפחה מעדיפים לסגור תנאי עבודה בעל פה ועל בסיס בקשות אישיות. במקרה הזה, מילה נגד מילה היא דרך מייגעת ומסובכת לפתרון הסכסוך, גם בין כותלי בית המשפט.

 

נושא רגיש עם השלכות הרות גורל

יחסי עובד מעביד נחשבים לרגישים במיוחד, בוודאי בשנים האחרונות ולאחר פרשיות מי טו כאלה ואחרות שהתפרסמו ויצרו הדים תקשורתיים חסרי תקדים. על המעסיק לגלות אחריות ולעבוד בצורה מסודרת, תוך הקפדה על ניסוח חוזי עבודה תקינים שמובילים גם לשמירה על התנהגות הולמת במקום העבודה, ללא יצירת אפליות ובוודאי שלא לפעול לניצול יחסי מרות או ניצול יחסי עובד מעביד.

יחסים אלו מעגנים עבור העובד זכויות בעבודה ועבור המעביד את קווי הגבול הנדרשים לכינון יחסים מקצועיים תקינים ויעילים שידאגו לרווחת העסק לאורך זמן. התייעצות עם עורך דין לדיני עבודה מסייעת למניעת טעויות ואי הבנות שעלולות לפגוע בצורה משמעותית בעובדים, המעבידים ועתיד העסק כולו.

ניצול יחסי עובד-מעביד
ניצול יחסי עובד-מעביד
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>