ClickCease
חיפוש

פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה

עובדים שכירים חשוב להכיר, בשנים האחרונות קבע המחוקק הישראלי כי על המעסיק חובה להפריש לקופות גמל וביטוח פנסיוני, הפרשות שיוכלו לשמש עבור פיצויים במקרה של פיטורים. עובדים אשר לא נעשו עבורם הפרשות כגון אלה, יוכלו לזכות בפיצויים מידי המעסיק בגובה של עד אלפי שקלים. מאמר זה יעסוק בפיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה. 

 

דיני עבודה

מאמר זה עוסק בתחום השייך לדיני עבודה, ולכן חשוב להכיר מהם דיני עבודה ומיהו עורך דין מומחה לדיני עבודה. מדובר על תחום משפטי אשר קשור בקשר הדוק גם לתחום הכלכלי ולתחום החשבונאות בכך שהוא מתייחס לחלק המשפטי בענייני עבודה, משכורות ופיצויים ובכל הקשור ליחסי עובד ומעביד.

לכן בכל מקרה של תלונה כנגד המעביד או אי צדק הנעשה בעבודה, במיוחד אם הדבר קשור בתשלום פיצויים, ובכל פניה לבית דין לעבודה, מומלץ להתייעץ ולקבל ליווי מעורך דין מומחה לדיני עבודה.

 

תשלומי פיצויים בגין פיטורים

במקרה של פיטורים או הפסקת עבודה על ידי המעסיק, אשר לא מעוגנת בחוזה תחום בזמן, נדרש המעסיק לשלם פיצויים בגין פיטורים של העובד או העובדת. פיצויים אלה, מטרתם במקור הינה לתת עוגן כלכלי לעובד המפוטר, בתקופה שבה הוא נותר ללא עבודה או מקור הכנסה פעיל.

ככלל, המחוקק שואף לעמוד לצד העובדים ולשמור על זכויותיהם ויכולתם הכלכלית עד כמה שניתן ותקנה זו משקפת את היחס של המחוקק ואת המדיניות הסוציאלית שהייתה נהוגה במדינה.

 

הפרשות לפנסיה

חובת הפרשות לפנסיה

כיום מחויב כל מעסיק בהפרשות לפנסיה עבור העובד. זאת בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הרחבה זו תוקננה בשנת 2008, במטרה להבטיח את יכולותיו הכלכליות של כל עובד במדינת ישראל, גם לאחר סיום עבודתו או בעת אובדן כושר עבודה. את ההפרשות לפנסיה מחויב כל מעסיק להפריש עבור העובד, גם אם העובד אינו מעוניין בכך ואף מתנגד לכך.

 

הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים

כאמור, המעסיק מחוייב להפריש סכום כסף לפנסיה, בהתאם לאחוז הקבוע בחוק. אמנם המטרה הינה צבירת הסכום לפנסיה, אולם סכום זה יכול לשמש גם כפיצויי פיטורים. בעוד המעסיק מחוייב לשלם סכום כסף מסוים לעובד המפוטר, שנחשב לפיצויי פיטורים, ישנה אפשרות של העובד, להחליט האם הוא מעוניין למשוך סכום כסף נוסף מקרן הפנסיה, אשר יהווה חלק נוסף מפיצויי הפיטורים.

במילים אחרות, הפרשות לפנסיה על ידי המעסיק, לא נועדו רק עבור צבירה לפנסיה עתידית בעת פרישה, אלא גם לנשבך של פיצויי פיטורים במידת הצורך.

 

משיכת הפרשות לפנסיה כפיצויי פיטורים

בהמשך לנאמר, ישנה אפשרות של העובד למשוך את כספי ההפרשות לפנסיה כפיצויי פיטורים. בעת הפיטורים נשאל העובד האם הוא יסתפק בסכום המינימלי שמפריש המעסיק בעת הפיטורים, או שמא יבקש למשוך סכום מסוים מתוך ההפרשות לפנסיה על ידי המעסיק. חשוב להבין, מדובר על סכום אשר נצבר לפנסיה העתידית בעת פרישה. מומלץ לנסות ולא למשוך סכום זה, אלא אם זקוק לו העובד.

 

הפרשות לפנסיה צוברת

בעבר הייתה נהוגה פנסיה תקציבית במשק, לפיה כל העובדים החברים בה יכולים לקבל קצבה חודשית לאחר פרישתם מהעבודה ועד ליום לכתם מן העולם. אולם בעשורים האחרונים השתנתה השיטה ושוק העובדים עבר לפנסיה צוברת. המשמעות היא, שבמהלך העבודה, כל עובד מפריש סכום כסף לקרן הפנסיה (לפי אחוז מסוים הקבוע בחוק), ועל כל סכום שמפריש העובד, מפריש המעסיק סכום כפול או משלוש (לפי הקבוע בחוק).

לפיכך, פנסיה צוברת כשמה כן היא – פנסיה שבה הכסף המופרש על ידי העובד והמעסיק נצבר עד ליום הפרישה. מיום זה ואילך, הכסף שצבר העובד הוא זה שמשמש אותו. זוהי הסיבה, שכדאי שמומלץ למשוך עד כמה שפחות פיצויי פיטורים מהפנסיה הצוברת, ולהשאיר את הכסף בקרן הביטוח הפנסיוני.

 

בחירת קרן הפנסיה

המעסיק מחויב בהפרשות לפנסיה עבור העובד, ואילו העובד מצידו מחוייב לקבל את הכסף ולהפריש לקופה שלו עצמו, בנוסף להפרשות המעסיק. אולם העובד רשאי לבחור את קרן הפנסיה שבה הוא מעוניין להיות חבר. לרוב ישנה קרן פנסיה המוגדרת אוטומטית על ידי מקום העבודה, כלומר קרן פנסיה שהארגון עובד מולה.

אולם העובד רשאי לבחור את קרן הפנסיה שלו. מומלץ לבדוק את דמי ניהול קרן הפנסיה, ולבחור בקרן עם דמי ניהול נמוכים. לחלופין, אם העובד חבר כבר בקרן פנסיה, כדאי להשאר עימה לטווח ארוך. ניתן לנייד גם בין הקרנות ולהעביר את הסכום הנצבר לטיפול בקרן אחרת.

 

העדר הפרשות לפנסיה

מה קורה במקרה של העדר הפרשות לפנסיה?  החל משנת 2008 חלה הרחבה של צו הביטוח הפנסיוני, וחובת המעביד לבצע הפרשות לקרן הפנסיה. מה קורה עד אז, במקרה של פיצויי פיטורים עבור עובדים אשר לא בוצעה עבורם הפרשה לקרן הפנסיה? בית הדין נתן דעתו על כך, במספר מקרים שהגיעו אליו.

 

מקרים שהובאו לבית הדין לעבודה

רקע על מקרים שהובאו לבית הדין

בשנים האחרונות הובאו מספר מקרים לבית הדין לעבודה, בהם הייתה תביעה של העובדים כלפי המעסיק בגין העדר הפרשות לפנסיה, ובעקבות כך נמנעה אפשרותם לקבל פיצוי. מדובר לא רק על פיצויי פיטורים כי אם פיצויים שונים בגין ביטוחים והטבות נוספות המגיעות לעובדים. פעמים רבות מדובר על נשים, העובדות בתפקידי צווארון כחול, אשר לעיתים מועסקות באופן פרטי שלא בחברה מסודרת. כך למשל עוזרות בית או עובדי משק וניקיון.

 

צו בית הדין כלפי המעסיקים

במספר מקרים שונים, בית הדין שפט לטובת העובדים (ציינו לעיל כי בית הדין לעבודה שואף להגן על העובדים מפני עוולות של המעסיקים, גם אם נעשו בתום לב). לפיכך, ציווה בית הדין לעבודה על המעסיקים פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה, בגובה של עשרות אלפי שקלים.

 

מקרה של פיצוי אחות

תיק אורלי ועקנין כנגד משרד הבריאות, עסק בפיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה צוברת של העובדת, המשמשת כאחות במשרד הבריאות. המעסיק לא הפריש לה תשלומים לקרן הפנסיה, שלא כחוק, וכתוצאה מכך נפגעה כלךכלית בעת עזיבתה.

המדינה ביקשה לפצות אותה בפיצויים המגיעים לפי פנסיה צוברת, בעוד היא הייתה זכאית לקבל פנסיה תקציבית בתקופת עבודתה, שהיא פנסיה משתלמת יותר. מכאן שבית הדין לעבודה זיכה אותה, וציווה על המדינה (דהיינו משרד הבריאות) לשלם לה פיצויים בגובה עשרות אלפי שקלים.

 

מקרה של פיצוי עוזרת בית

במקרה אחר שהגיע לבית הדין לעבודה, מדובר בעוזרת בית אשר נפגעה מהעדר הפרשות לפנסיה על ידי המעסיק. היא נאלצה להפסיק את עבודתה בשל אובדן כושר עבודה. משפחתה, אשר היוותה בפני החוק את היורשים החוקיים הגישו תביעה, וזכו בסכום של עשרות אלפי שקלים עבור אובדן בהיבטים שונים שמספקת קרן הפנסיה, כגון אובדן שאירים ואובדן פנסיית נכות.

מדובר על ביטוחים שונים שקרן הפנסיה מעניקה לעובד במידת הצורך, כגון מוות או אובדן כושר עבודה.

 

עורך דין מומחה לדיני עבודה

כאן אנו חוזרים למעשה לנאמר בתחילת המאמר ומבצעים סגירה. אם אתם או קרוביכם נפגעתם מהעדר הפרשות לקרן הפנסיה על ידי המעסיק וזקוקים לפיצוי, אל תהססו ופנו אלינו כאן באתר, לעו"ד ליאת פייגל, מומחית בדיני עבודה, אשר תעמוד לצידכם ותספק ייעוץ וייצוג משפטי מקיפים ואמינים.

פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>