ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה

עובדי קבלן, לא פעם נפגעים בזכויותיהם על ידי המעסיק, ולכן החוק הישראלי ובית הדין מנסים לתקף את זכויותיהם ולשמור עליהם עד כמה שניתן. עובדי קבלן, חשוב להכיר את זכויותיכם בחוק. לפיכך, החוק גורס כי ישנה זכאות לפיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה. במאמר הבא תוכלו לקרוא על זכות זו לצד זכויות נוספות ולהכיר את החוק יותר מקרוב. השארו איתנו. 

 

הגדרות חשובות להכרת החוק

בטרם ניגש להבין את נושא פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה, נתעכב תחילה על מספר הגדרות משמעותיות מבחינת החוק והעניין המשפטי בו אני דנים. הבנת המושגים על בוריים חשובים לענייננו, ויספקו מושג נרחב יותר בכל הקשור בעולם עובדי הקבלן וזכויותיהם.

 

תחום דיני עבודה – נא להכיר

תחום דיני העבודה הינו תחום משפטי החולש על עולם העבודה ועל יחסי עובד ומעסיק, על כל הנגזר מהם, לרבות תחום החשבונאות העוסק במשכורות, תנאי עובדים ותשלומים נדרשים בחוק על ידי המעסיק כלפי העובד. עורך דין לדיני עבודה ייתן ייצוג לעובדים אשר חשים שנפגעו על ידי המעסיק, בכל סעיף חוק המסדיר את היחסים ביניהם או על כל אי תשלום נדרש כחוק.

 

הגדרה של עובדי קבלן

כיצד מוגדרים עובדי קבלן

עובדי קבלן הינם עובדים אשר עובדים באופן מלא ופעיל במקום עבודה מסוים, אולם אינם מועסקים ישירות על ידי המעסיק העיקרי במקום העבודה אלא על ידי מעסיק משני בחברת כח אדם. כלומר, עובדי קבלן נחשבים לכאלה המועסקים על ידי חברה אשר שולחת אותם לעבוד בחברה אחרת. חברת כח האדם היא האחראית לשלם משכורת ותשלומים נלווים לעובדיה, ובכלל זה גם פיצויי פיטורים לעובדי קבלן.

 

מדוע נוצר מגזר עובדי הקבלן

תופעת עובדי הקבלן נוצרה ותפסה תאוצה כיוון שהיא מספקת יתרונות רבים למעסיקיה, ובכללם שני יתרונות בולטים:

  • חסכון כספי למעסיק העיקרי והלא רשמי
  • תשלומים למעסיק כח האדם
  • המנעות מיחסי מעסיק ועובד, לרבות קביעויות וקידום.

 

חסכון כספי למעסיק העיקרי

החברה שלה עובד הקבלן נותן שירות בפועל, נהנת משירות של העובד אולם מנועה מלשלם לו משכורת, תנאים סוציאלים (אשר עולים לחברה כסף רב, כיוון שהפרשות המעסיק גדולות יותר מאלו של העובד, למשל לקרן הפנסיה). הוא אינו מכניס תשלומים נלווים, גמולים ומתנות לחג וכיוצא בזה, לרבות פיצויי פיטורים לעובדי קבלן. כל שכן, הוא משלם לחברת כח האדם עבור העובד.

 

תשלום למעסיק מחברת כח האדם

המעסיק מחברת כח האדם נהנה מתשלומים שהוא מקבל מהחברה שלה הוא מספק שירות דרך העובד. לרוב הוא משלם בפועל לעובדי הקבלן תשלום נמוך מזה שהיו מרוויחים לו היו עובדים בחברה, ובכך נהנה המעסיק מחברת כח אדם מהכנסת תשלומים לכיסו.

 

המנעות מחיוב ליחסי מעסיק ועובד

אחד היתרונות המרכזיים בהעסקת עובדי קבלן על ידי החברה מקבלת השירות, הינה המנעות מיחסי עובד מעסיק. כחלק מכך, המעסיק אינו מחוייב בתשלומים שונים, גמולים וכיוצא בזה. בעיקר לא מחוייב המעסיק לקביעות, ובמקרה של פיטורים הוא אינו נדרש לפטר את העובד או לשלם פיצויי פיטורים לעובדי קבלן, אלא פשוט פונה לחברת כח האדם.

 

עובדי קבלן – מכל הסוגים

מקובל לחשוב על עובדי קבלן בתור עובדי צווארון כחול, העובדים במשרות פשוטות ופחות נדרשות. כך למשל, עובדי נקיון, משק בית, סיעוד ועוד. מקובל לחשוב על אוכלוסיה מוחלשת בבסיסה, אולם לצערנו לא כך הדבר. אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת בשוק הישראלי, של עובדי קבלן ממגזרים שונים, גם בעלי "צווארון לבן".

כך למשל הדבר הפך נפוץ בחברות הייטק, במיוחד בשלוחות ישראליות של חברות בינלאומיות. במקצועות החינוך וההוראה, תקשורת ואף בכח האדם עצמו. עם כן, תופעה זו קשורה בכל המגזרים ובתחומי עבודה שונים בשוק.

 

פיצויי פיטורים

חובת תשלום פיצויי פיטורים על ידי המעסיק

המחוקק הישראלי שואף להגן על העובדים השכירים במשק עד כמה שניתן, ולספק להם מעטפת כלכלית הולמת. כך למשל, הוסדר ותוקנן חוק שכר מינימום עבור העובדים. בהמשך לכך, החליט המחוקק כי כל עובד המפוטר זכאי לפיצויי פיטורים. הכוונה היא לסכום אשר משלם המעסיק עבור עובד שפוטר. מטרת התשלום הינה לספק גב כלכלי מסויים בתקופה שהעובד נותר ללא עבודה או מקור פרנסה הולם.

 

הרחבה לפיצויי פיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני

לצד תשלומי המעסיק עבור פיצויי פיטורים בכלל ופיצויי פיטורים לעובדי קבלן, החוק מטיל על המעסיק הפרשות לפנסיה שיוכלו לשמש גם הן כפיצויי פיטורים במידת הצורך. מומלץ לעובדים שלא למשוך סכום זה מכספי הפנסיה, אלא במידת הצורך. כל שכן, חובת המעסיק היא להפריש סכום זה, וניתן לבוא כלפיו בטענה במידה ולא עשה כך.

 

תשלום פיצויי פיטורין לעובדי קבלן

תשלום פיצויי פיטורים על ידי הקבלן

כאמור, האחראי על תשלום פיצויי פיטורים לעובדי הקבלן, הינו הקבלן עצמו. עובד הקבלן מועסק באופן ישיר על ידי הקבלן ולא החברה המעסיקה אותו. במידה והחברה המעסיקה (שאינה חברת הקבלן) בחרה לסיים את העבודה עם עובד הקבלן, על הקבלן למצוא לעובד מעסיק חלופי, או לשלם את פיצויי הפיטורים במידה ואינו יכול להמשיך ולספק לו עבודה.

במקרה של עובדי קבלן חשוב לדעת, שגם בהחלפת קבלן בעבודה, זכאים עובדי הקבלן לפיצויי פיטורים, תקנה שונה מזו שתקפה לעובדים שכירים תחת מעסיק אחד.

 

תשלום פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה

אם יש תקנה שבאה לקראת עובדי הקבלן, זו התקנה הנ"ל. עובדי קבלן שימו לב, במקרה של החלפת קבלן בעבודה, אתם זכאים לפיצויי פיטורים מידיו. גם אם הקבלן הציע לכם עבודה תחתיו במקום חלופי ובחרתם לסרב, אתם זכאים לפיצויים. שאר זכויותיכם בחוק נשארות בתוקף, וזכותכם לבחור לעבוד עם קבלן חדש. אולם במקרה של חילופי קבלן ועזיבתו על ידיכם, דירשו את פיצויי הפיטורים המגיעים לכם כחוק.

 

תנאי לתשלום פיצויי פיטורים בהחלפת קבלן בעבודה

עובדי קבלם הזכאים לפיצויי פיטורים בהחלפת קבלן בעבודה, נדרשים לעמוד בתנאי של ותק שנת עבודה אחת לפחות תחת אותו הקבלן. הדבר תקף גם לגבי העסקה במשרה חלקית. אולם, גם לעובדים אשר עבדו פחות משנה יש גיבוי על ידי סעיף בחוק. כאשר יזדקקו לפיצויי פיטורים על ידי הקבלן החדש, תוכר תקופת עבודתם אצל המעסיק הקודם (זה שהתחלף והעבודה אצלו הייתה פחות משנה).

 

רשימת התנאים הנדרשים לתשלום פיצויי פיטורים בהחלפת קבלן בעבודה

עם כן, רשימת התנאים לקבלת פיצויי פיטורים בהחלפת קבלן בעבודה (שתוצג בתמציתיות) הינה:

  • עבודה עם ותק של שנה לפחות על ידי עובד הקבלן, אצל הקבלן העוזב
  • חילופי קבלנים באותו מקום עבודה שמעסיק את עובד הקבלן
  • סירוב עובד הקבלן לעבור מקום עבודה אחר אותו קבלן עקב הרעת תנאים/ או, הקבלן לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי/ או, הקבלן נשאר לעבוד באותה חברה תחת קבלן אחר.

 

פניה לעורך דין ליאת פייגל לייעוץ וייצוג משפטי

עובדי קבלן דעו שאתם לא לבד. אנו מודעים לקושי ולבעייתיות הנוצרת לא פעם במקום העבודה, ובחשש לפגיעה בתנאי ההעסקה שלכם. חשוב שתדעו שאתם לא לבד. פנו אלינו למשרד עורך דין ליאת פייגל, לקבל ייעוץ משפטי וייצוג משפטי במקרים של פגיעה בזכויותיכם או החלפת קבלן בעבודה. אנחנו כאן בשבילכם.

פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>