ClickCease
חיפוש

פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים

סיטואציה של פיטורים בבושת פנים מתארת את הפסקת עבודתו של אדם מסוים בנסיבות מסוימות, בדרך שגורמת לו לפגיעה אישית, בין אם כתוצאה מהפרת הליך הפיטורים התקין ובין אם בשל התנהלות אגרסיבית, כוחנית ופוגענית מצד הגורם המפטר. במקרים אלה, ניתן יהיה לתבוע פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים. במאמר זה נפרט מתי וכיצד הדבר אפשרי.

 

העובד פוטר דרך הטלפון, בית המשפט פיצה אותו ב-20,000 ₪

ד' הוא אדם מבוגר שעבד בתפקיד בכיר במשך מספר שנים במפעל. את ההודעה על פיטוריו הוא קיבל טלפונית ולאלתר, דבר שמנע ממנו את האפשרות להגיע למקום, לאסוף את חפציו ולהיפרד לשלום מעמיתיו.

אמנם אין חובה חוקית בדיני העבודה שמונעת מהמפעל להעזיב את העובד מבלי להיפרד, אך זה הגדיל לעשות ותבע, מה שהביא לקביעת פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים בסך של 20,000 ₪ לעובד וזאת בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו מהדרך שבה נעשה המהלך כלפיו.

למקום העבודה שלנו קיימת חשיבות רבה ומהותית בחיינו, כאשר רובנו תופסים אותו כיותר מאשר עבודה גרידא. זהו המקום בו אנו מעבירים חלק גדול מהיממה, יוצרים קשרים עם עמיתים ולכן נרצה לעזוב אותו בצורה מכובדת וראויה.

זוהי גם הסיבה שראה בית הדין לעבודה במסגרת אותה תביעה בין ד' המפוטר למפעל, כי הפיטורים בוצעו ללא הלימה לתכלית דיני העבודה. מכאן ניתן ללמוד שגם בנסיבות הגיוניות לכאורה לפיטוריו של העובד, אין הצדקה לנהוג בו בזלזול ולסיים את העסקתו בבושת פנים.

 

באילו נסיבות ניתן לפטר עובד?

פיטורים מהווים מצב של הפסקת עבודתו של עובד הנמנה עם כוח צוות העובדים בנסיבות שונות:

אי תפקוד מצידו של העובד – העובד לא מבצע כנדרש את העבודה המוטלת עליו ולא משיג את התוצאות המצופות ממנו.

חוסר התאמה – העובד התקבל לעבודתו בתפקיד ספציפי, אך לאורך הזמן התברר כי הוא לא מבצע את עבודתו כראוי.

בעיות משמעת – כאשר העובד לא מציית לממונים עליו, נמנע ואף מתחמק מביצוע מטלות.

חוסר השתלבות – העובד לא השתלב כמצופה כדי להתניע עבודת צוות, מה שיצר פגיעה באיכות העבודה וכמובן תסיסה לא רצויה.

עבירה פלילית – מעילה, פגיעה ברכוש ואף פריצה למחשבי החברה הן עבירות שמאפשרות לפטר עובד גם אם צבר וותק רב וגם אם קיים חוזה עבודה שמגן עליו בנסיבות שונות.

כמובן שמדובר ברשימה חלקית בלבד, שהדרך לממש ממנה את הפיטורים הולכת ונעשית מורכבת ככל שלעובד יש וותק רב יותר והיכרות עמוקה יותר עם מקום עבודתו.

 

הליך הפיטורין התקין בחוק

הליך הפיטורין על פי חוק מכיל מספר כללים מצד המעסיק, כאשר בקרב עובדים וותיקים קיימים לפחות שלושה שלבים עד לפיטורים בפועל:

  1. הזמנה לשימוע – העובד צריך לקבל בכתב התראה לפני שימוע, המציין את הסיבה לשימוע ואת מטרתו. בנוסף, המכתב מוכרח לציין כי העובד רשאי להביא לשימוע מסמכים לביסוס עמדתו ואף להגיע יחד עם עורך דין דיני עבודה שייצג אותו.
  2. עריכת שימוע לפני פיטורים – השימוע ייערך מול מנהל או נציג הנהלה יחד עם המנהל הישיר של אותו עובד. אם המקום מצוי בהתארגנות עובדים, בשימוע מוכרח להימצא גם נציג מטעם העובדים.
  3. הודעה על הפיטורים ומסירת מכתב פיטורים – תימסר רק לאחר ביצוע השימוע ולא מוקדם מ-48 שעות מרגע ביצועו. העובד צריך לקבל אפשרות לתקופת העסקה מסוימת בהתאם לוותק שלו, עד לחודש ימים ממועד ההודעה. לחילופין, קיימת האפשרות שהמעסיק ישלם לעובד מבלי להמשיך להעסיק אותו וזאת בכפוף לשיקול דעת מעמיק במשרות שיש עמן רגישות מקצועית.

 

פיטורים בבושת פנים: ההגדרה והמאפיינים

מצבי פיטורים בבושת פנים הם פיטורים בפועל, שבהם המעסיק לא גילה רגישות מספקת לרגשותיו ולפגיעותו של העובד, או שמנהליו הישירים פגעו בו שלא לצורך. אחת הדוגמאות לכך כפי שעולה מהתרחיש שהוזכר קודם לכן היא העדר ההזדמנות להיפרד מחברים לעבודה וכן מסירת הודעה על הפיטורין דרך הטלפון או בהודעה, ללא עריכת שימוע שבו יכול העובד להגן על עצמו. מלבד ההשפלה שבמהלך, יש לזכור שמדובר גם בהליך פיטורין בלתי חוקי.

פיטורים בבושת פנים יכולים להתרחש גם כאשר מוציאים את העובד בצורה אגרסיבית ולעגנית ממקום העבודה, תוך היווצרות הרושם שהוא פשע, או אם הוצאה מצד המנהלים הודעה על פיטורי העובד וזאת עוד לפני שהוא קיבל אישית את ההודעה על כך.

כמובן שכל עוד אין המדובר על נסיבות פיטורים על רקע מעשה פלילי כמו גניבה, פיטורים בדרך הזו מלבינים את פני העובד ומפתחים בקרבו תחושת בושה והשפלה המלווה בעוגמת נפש. הדבר כמובן מאפשר לעובד לתבוע את מקום עבודתו, כאשר בתי הדין נוהגים כיום לספק פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים בשיעור משמעותי.

 

פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים: מהן האפשרויות העומדות בפני העובד?

פיטורים עשויים לעורר אצל העובד תחושה קשה ואפילו טראומטית, ככל שהם נעשים ברוח שאיננה טובה וראויה. נשאלת השאלה – האם ניתן לתבוע פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים, שיחולו גם מעבר לגובה פיצויים הפיטורים שמגיעים לעובד על פי החוק?

פסיקות מבתי הדין לעבודה מראים שהדבר בהחלט אפשרי. עובד שפיטוריו גרמו לו לעוגמת נפש שכן הם התבצעו באחת הדרכים שהוזכרו לעיל, יוכל לתבוע פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים וכמובן בסכומים שתואמים את נסיבות העניין.

במקרה לדוגמה, עובדת פוטרה בהודעת סמס בה נכתב כי יישלח לה מכתב פיטורים. אולם שעה לאחר מכן נשלחה הודעת מייל לכל עובדי הארגון, חברי הדירקטוריון וכל חברות ההפצה על פיטוריה. ההודעה אף כללה דרישה שהעובדת לא תשהה יותר בשטחי החברה, דבר שמנע ממנה את האפשרות להיפרד מעמיתיה לעבודה ומבלי שהיה בסיס לשער שהיא תגרום לנזק או לחבלה בהגעתה למקום.

במקרה אחר, מנהל מחלקה ברשת פארם תבע את הנהלת הרשת לאחר שפוטר בבושת פנים וזאת לאחר שנדרש לעבוד שעות נוספות רבות ומעבר למוסכם לגבי היקף שעות העבודה שנקבע. הדרישה לשעות אלה הגיעה בעקבות צמצומים בארגון, שהותירו את אותו מנהל כעובד יחיד במחלקה שבניהולו.

העובד התנגד לשינוי החד צדדי שנעשה באופן העסקתו, מה שהביא לדרישת מנכ"ל הרשת כלפיו להסתלק ממקום העבודה בטענה כי הוא נחשב כעת למסיג גבול.

אף הגדילה ההנהלה לעשות והזמינה לעובד ניידת שתפנה אותו מהמקום, בטענת שווא לפיה התפרע העובד במקום. בבושת פנים קשה, הוא נאלץ לעזוב את הסניף אותו ניהל בליווי משטרתי, כאשר בבוקר שלמחרת קיבל הודעת פיטורים בה נקבע כי זנח את מקום עבודתו. בית הדין האזורי לעבודה ראה את המקרה בחומרה רבה וקבע פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים בסך 35,000 ₪.

 

פוטרתם מעבודתכם בבושת פנים?

זכותו של המעסיק לפטר עובד בנסיבות מסוימות, מתקבלת לצד החובה על עריכת הליך פיטורים כחוק ותוך שמירה על כבודו של העובד, מבלי להלבין את פניו. זוהי חובה שנובעת מחובת תום הלב הכללית שנקבעה בחוק, במסגרתה נדרש המעסיק לפעול באופן מידתי כלפי עובדיו, גם במסגרת פיטוריהם. בנוסף, עליו לאפשר לעובד לסיים את תקופת עבודתו בכבוד ולהיפרד לשלום מעמיתיו.

אם חובה זו הופרה מצד מעסיקכם בכל שלב משלבי הליך הפיטורים ונגרמה לכם עוגמת נפש מיותרת, אנא פנו אל משרד עורכת הדין לעבודה ליאת פייגל, שתילחם על זכויותיכם בנושא ותדאג לפיצוי המתאים. לתיאום פגישת התייעצות לגביי פיצויי פיטורים צרו קשר כבר עכשיו.

פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים
פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>