ClickCease
חיפוש

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

עובדים שעתיים לא פעם עלולים להפגע או להפסיד תנאים מסויימים בשל העובדה שהם אינם משולמים באופן גלובלי. עובדים שעתיים, חשוב שתכירו את זכויותיכם לעומק, ובכלל זה גם את זכויותיכם במקרה של סיום עבודה. לפיכך, מאמר זה ידון בחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי, דבר אשר עלול לפגוע לא פעם בעובד עצמו. חשוב להכיר.

 

תחום דיני העבודה – נא להכיר

תחום דיני העבודה הינו תחום משפטי אשר משלב בין משפט ובין חשבונאות ועולם העבודה, בכך שהוא מגיע בכדי לתקנן וליצור צדק בכל הקשור בעולם העבודה, זכויות עובדים ויחסי מעסיק ועובד. עורך דין מומחה בדיני עבודה מכיר על בוריין את תקנות עולם העבודה, ומטרתו היא לעמוד לצד הנפגעים במקרה של תביעה בגין אי צדק כלפי המעסיק, או כלפי רשויות המס והמעמ.

 

עורך דין דיני עבודה במקרים של פיטורים

בהמשך לכך, במקרים בהם עובדים נתקלים בפיטורים שלא בצדק או אשר דורשים פיצויי פיטורים, מומלצת הפניה לעורך דין לענייני עבודה. עורך דין כזה לרוב עובד עם ייעוץ של רואה חשבון ויועץ מס, אשר מספקים לו תמונה מלאה בהיבט הכלכלי, בעוד הוא נ יצב מול המעסיק ורשויות החוק, מספק ייעוץ משפטי לעובד הנפגע (למשל האם לתבוע, כיצד לגשת למעסיק ומה לבקש ממנו).

במקרים של הגעה לבית דין, יספק עורך דין לענייני עבודה, ייצוג הולם עבור הנפגע. לצערנו אנו נתקלים פעמים רבות בעובדים שעתיים אשר זכויותיהם נפגעות, לעיתים קרובות יותר מעובדים שכירים באופן גלובלי. מכאן שנדרש חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי באופן שונה מזה של שכיר גלובלי, והכרות מקרוב עם הזכויות של עובדים כאלה.

 

הגדרה של עובד שעתי

עובד שעתי נחשב לכזה, אם תשלום השכר החודשי שלו, משולם עבור השעות שבהן עבד. כלומר, ישנו תעריף שעתי ברור, ובמקרים בהם העובד עבד פחות מכך, שכרו ירד בהתאם. שלא בהתאמה, לעיתים חריגה משעות העבודה בצורה בה מספר השעות בפועל גדול יותר מאשר השעות להן נדרש העובד, אין בהכרח הדבר אומר שהמעסיק ישלם עבור שעות אלא.

במילים אחרות, אם המעסיק דרש מהעובד לעבוד מעבר לשעות, או שנתן לו עבודה אשר לא ניתן להשלימה במספר השעות הקבוע, על המעסיק לשלם לעובד שעות נוספות. אולם אם העובד חרג מרצונו או מחוסר תשומת לב, לא בהכרח יחוייב המעסיק לשלם בגין שעות אלו. כל אלו עומדים בניגוד לעובד גלובלי, אשר תשלום חודשי קבוע מוגדר עבור מספר שעות חודשי קבוע אשר הוא נדרש לתת.

 

המלצה לעובדים שעתיים בטרם תחילת עבודה

אנו נותנים את ההמלצות הנ"ל כיוון שאנו רואים את חשיבותם עבור זכויות העובדים השעתיים, אולם הן יכולות גם להיות קשורות ולהשפיע בשלב מאוחר על חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי.

 

שכר שעתי לעומת שכר גלובלי

ככלל, אנו ממליצים לעובדים שעתיים לברר את זכויותיהם טוב טוב לפני תחילת עבודה. אנו ממליצים לנסות ולהשיג שכר גלובלי אשר הולם את שעות העבודה ומעלה מעט את המשכורת מזה של עובד שעתי. במקרים רבים, אף נמליץ לבחור בשכר גלובלי, גם אם הוא נמוך יותר מהשכר השעתי, וזאת במקרים של העדרות מהעבודה, מניעת פגיעה במשכורת.

 

הפרשות בגין שכר שעתי

חשוב מאוד לוודא שהשכר השעתי אינו נמנה כשעות נוספות אלא כשכר שעתי לכל דבר, הנחשב לצרכי קביעות ואשר ממנו מופרשים מיסים וביטוח לאומי, קרנות השתלמות וגמל. הדבר אינו כה נפוץ, אולם הגיעו לידינו מקרים בהם חלק מהשכר המשולם נחשב לשעתי או גלובלי, וחלק ממנו נחשב שכר שעתי שהוא למעשה שעות נוספות.

המשמעות הינה שהשכר עבור שעות אלה הינו גבוה יותר, אולם הן אינן נחשבות לצורך קביעות, ימי מחלה ותנאים סוציאלים אחרים.

 

תיעוד וחישוב השכר השעתי

עובדים שעתיים – תעדו אצלכם את השעות המדויקות שבהן אתם עובדים, במיוחד במקרים של חריגה. לא תמיד המעסיק ישלם לכם עבור החריגה ולכן בידקו את זכויותיכם במקרה זה (ניתן להתייעץ עם נציגינו). אל תסמכו על דוח השעות של המעסיק הניתן בסוף חודש, חשוב שגם אצלכם יהיה תיעוד כזה. שימו לב שלא בוצעה חריגה משעות העבודה שלכם בגין חוסר תשומת לב שלכם.

 

פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מהם פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הינם מענק או תוספת שכר שהמעסיק נדרש לשלם במקרה ובחר מרצונו לסיים את העסקתו של העובד, או במקרים שהוא נכפה לכך (למשל בשל סגירת תפקיד מסוים או מקום עבודה). ישנו חישוב מדויק על ידי החוק לגבי תשלום פיצויים בהתאם להיקף משרה של העובד, ותק ותנאים נוספים.

עבור עובדים בשכר גלובלי קבוע מחודש לחודשו, ניתן יהיה לחשב את פיצויי הפיטורים בקלות יחסית. אולם מה קורה במקרה של עובד שעתי ששכרו משתנה (ולו במקצת) מחודש לחודש. המחוקק נתן דעתו בנושא זה.

 

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי לפי המחוקק

בית הדין לעבודה יצא בפסק דין תקדימי אשר מתקנן את נושא חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי ומגיע בכדי להגן על זכויותיו ולהרחיב אותם. כאמור, עבור עובדים שעתיים, פעמים רבות ישנו שוני בגובה המשכורת המתקבלת מדי חודש בחודשו. לפיכך קבע המחוקק נוסחת חישוב עבור עובדים שעתיים ששכרם משתנה ועבור עובדים שעתיים ששכרם אינו משתנה אך היקף המשרה משתנה.

 

זכאות עובד שעתי לפיצויי פיטורים בהתאם לותק

כדי לבחון את חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי, חשוב לבחון את הוותק של העובד באותו מקום עבודה. על הותק להיות בעל שנה אחת לפחות, באופן רציף בהם עבד העובד, ללא קשר לחלקיות המשרה. הפיצויים יחושבו כשכר עבודה חודשי אחד אצל המעסיק עבור כל שנת עבודה.

אולם במקרה של עובדים שעתיים ששכרם משתנה מחודש לחודש, כיצד יתבצע החישוב הנ"ל באופן תקין וחוקיף שאינו יפגע בעובד? כאמור בתקדים נמשפטי, בית הדין לעבודה נתן דעתו בנושא, לפי החישובים אשר יופיעו בהמשך.

 

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי ששכרו משתנה

במקרה והשכר השעתי של העובד משתנה מדי חודש וחודשו לפי פונקציה של שעות עבודה משתנות, קבע המחוקק שהחישוב לפיצוי הפיטורים יחושב כממוצע לפי חלקיות המשרה שבה עבד העובד לאורך תקופת העסקתו. כל זאת בחישוב של עד 186 שעות עבודה חודשיות.

לפיכך הנוסחה לחישוב זה תהיה: תעריף שעת עבודה (לפי החודש האחרון להעסקה)X מספר חודשי עבודה שנתיים של העובד בחלוקה ל-12 X ממוצע שעות העסקה לחודש

או בקיצור: שכר שעתי X מספר חודשי עבודה X ממוצע שעות חודשי

 

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי שהיקף המשרה קבוע

ישנם עובדים שעתיים, אשר היקף העבודה שלהם אינו משתנה ונשאר קבוע מדי חודש. עם זאת, השכר השעתי משתנה, או שנוספו עמלות מסוימות או תשלומים נלווים אשר הביאו לשינוי גובה המשוכרת. במקרה כזה יחושבו פיצויי פיטורים לעובד שעתי, לפי חישוב ממוצע השכר החודשי במהלך 12 החודשים האחרונים.

לפי נוסחת החישוב: חישוב שכר עבור כל חודש (בשנת העסקה); 12.

 

יעוץ וייצוג אצל עו"ד ליאת פייגל

עובדים שעתיים, אנו מביאים לכם את המידע הנ"ל כדי להאיר את עיניכם בנוגע לזכויות שלכם וכדי שתדעו שאתם לא לבד! אנו כאן במשרד עו"ד ליאת פייגל, נספק לכם ייעוץ משפטי וייצוג הולם במידת הצורך. תוכלו לחפש את המידע כאן באתר או לפנות לנציגינו. אתןם לא לבד!

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>