ClickCease
חיפוש

חוקי פיצויים בעבודה

לחוקי פיצויים בעבודה יש תפקיד חיוני בהגנה על זכויותיהם ורווחתם של העובדים במדינת ישראל. כמו כן, חוקי פיצויים בעבודה מעגנים תחת חוק את המקרים בהם עובדים זכאים לפיצויים, את גובה הפיצויים ובאילו מקרים עובדים לא יהיו זכאים לפיצויים. כדי לעשות סדר, ריכזנו עבורכם מידע מקיף בכל הנוגע לחוקי פיצויים בעבודה, לרבות הדרכים להיעזר בחוקים הללו במקרה הצורך.

 

קצת על דיני עבודה

חוקי פיצויים בעבודה נכללים תחת מטרייה רחבה יותר הנקראת דיני עבודה. דיני עבודה, הם שורה של החוקים אשר מקיפים את המסגרת המשפטית המסדירה את היחסים בין מעסיקים לעובדים. בהתאם, דיני העבודה קובעים את הזכויות והחובות עבור שני הצדדים ביחסי העבודה.

דיני העבודה מכסים מגוון רחב של נושאים, למשל חוזי עבודה, פיטורים, תנאי עבודה, שכר, הטבות, בריאות, בטיחות, אפליה, פיצויים לעובדים ועוד. כמו כן, המטרה העיקרית של דיני העבודה היא להבטיח יחס הוגן ושוויוני לעובדים, לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ובריאה ולאזן בין האינטרסים של המעסיקים והעובדים.

 

מה הם חוקי פיצויים בעבודה?

כאמור, חוקי פיצויים בעבודה הם חוקים אשר נכללים תחת ההגדרה של דיני עבודה. באופן כללי, חוקי פיצויים בעבודה הם חוקים שמעגנים תחת חוק את כל הדרישות שקיימות ממעסיקים בהקשר של מתן פיצויים לעובדים שלהם, בין התקנות הללו קיימים המקרים בהם הם מחויבים במתן פיצויים, גובה הפיצויים, אופן התשלום שלהם, ענישה בגין הפרת חוקי הפיצויים ועוד.

כמו כן, חוקי פיצויים בעבודה כוללים גם את המקרים בהם המעסיק או הביטוח הלאומי חייבים להעניק פיצויים לעובדים, למשל במקרים של תאונות עבודה, אבדן כושר עבודה וכדומה.

 

פיצויים לאחר פיטורים

ההקשר המוכר ביותר של קבלת פיצויים בעבודה הוא ההקשר של פיצויים לאחר פיטורים. באופן כללי, פיצוי פיטורים הם תשלום שהמעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם כאשר הם מפטרים אותם. כעת, ננסה להבין מתי מפטרים זכאים לפיצויים, כיצד נקבע גובה הפיצויים, לאן מגיע הכסף ועוד הרחבות נוספות.

 

  • מי זכאי לפיצויים לאחר פיטורים?

לפי חוקי פיצויים בעבודה, כל עובד שעבד לפחות שנה שלמה במקום העבודה ופוטר ממנה, זכאי לפיצויים עבור הפיטורים. כמו כן, קיימים מקרים בודדים בהם ניתן לשלול מעובדים שפוטרו פיצויים לאחר שנת עבודה, כמו למשל במקרה בו התבצעה על ידי העובד המפוטר גניבה שהוכחה.

בנוסף, מקרה בו מעסיק מפטר עובד קצת לפני שמלאה שנה להעסקתו, לפי החוק ייחשבו לפיטורים שהתבצעו כדי להימנע מתשלומי פיצויים ובהתאם המעסיק יהיה חייב בתשלום הפיצויים לעובד שפוטר. במידה ומעסיק מפר את חוקי הפיצויים בעבודה ומסרב לשלם פיצויים, כדאי להיוועץ עם איש מקצוע, לרבות עו"ד דיני עבודה, ולהבין כיצד ניתן לממש את זכויות הניתנות לפי החוק.

 

  • חישוב גובה הפיצויים לעובד שפוטר

במידה ועובד פוטר לאחר שנה שלמה במקום העבודה והוא אכן זכאי לפיצויים, קיימת נוסחה בסיסית לפיה מחושב גובה הפיצויים לפיטורים. לפי חוקי פיצויים בעבודה, גובה הפיצוי מחושב לפי נוסחה של משכורת חודשית שלמה עבור כל שנת עבודה.

כלומר, עובד שהרוויח במקום העבודה 10,000 ₪ ופוטר לאחר 5 שנות עבודה, זכאי לפיצויים בגובה של 50,000 ₪. עם זאת, במקרה בו עובד קיבל שכר שונה אורך תקופת עבודתו, כמו למשל עובדים שעתיים, הפיצויים מחושבים כממוצע השכר החודשי ולא לפי משכורת קבועה.

 

  • לאן מגיעים לדמי הפיצויים?

במסגרת תנאי ההעסקה הבסיסיים, המעסיקים חייבים להפקיד בכל חודש כספים לקרן הפנסיה של העובדים שלהם לפי תעריף קבוע בחוק. כמו כן, המעסיקים מפקידים גם דמי פיצויים בכל חודש, כך שהם מצברים בקרן הפנסיה או בקופת הגמל ומתקבלים במקרה הצורך. כמו כן, במידה והסכום שהופקד לאורך תקופת ההעסקה לא מכסה את סכום הפיצויים שהעובד אמור לקבל לפי חוקי פיצויים בעבודה, המעסיקים יצטרכו להשלים את ההפרש.

 

  • פיצוי על הלנת פיצויי הפיטורים

בדומה לאופן בו חל איסור גורף על הלנת שכר בתקופת העבודה, חל איסור על הלנת פיצויי פיטורים במידה ועובד מפוטר זכאי להם. לפי החוק, עובדים מפוטרים הזכאים לפיצויים חייבים לקבל אותם לכל היותר 15 ימים מהיום בו המעסיקים הוסכם על כך.

במידה והמעסיקים מאחרים בתשלום הפיצויים, הם חשופים לתביעה ולפי החלטת בין דין לעבודה יאלצו לשלם פיצוי נוסף עבור הלנת פיצויי הפיטורים. במקרה של הלנת פיצויי פיטורים, חשוב לפנות לגורם מקצועי מנוסה, כמו עורכת דין ליאת פייגל, ובמקרה הצורך לקדם הליך שיוביל לקבלת כל הפיצויים באופן מלא.

 

פיצויים בעבודה – גם בהתפטרות

ברוב המקרים, עובדים שבחרו להתפטר ממקום עבודתם אינם זכאים לפיצויים. יחד עם זאת, לפי חוקי פיצויים בעבודה במקרים מסוימים ניתן לקבל פיצויים לא רק במקרה של פיטורים, אלא גם בהתפטרות. כמו כן, עובדים זכאים לדמי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל בלי קשר לסיבת ההתפטרות ואפילו אם עבדו פחות משנה במקום העבודה. אלו המקרים המרכזים במסגרתם עובדים זכאים לפיצויים גם אם הם בעצמם התפטרו ממקום העבודה:

 

1. משך תקופת ההעסקה

התנאי הבסיסי ביותר לקבלת פיצויים הוא משך ההעסקה של שנה שלמה לפחות. חשוב להבהיר, מדובר בתנאי בסיס ולא כל עובד שעבד שנה שלמה במקום עבודה והתפטר זכאי לפיצויים.

 

2. התפטרות לאחר הגעה לגיל פרישה

במקרה של עובדים אשר נשארו לעבוד במקום העבודה לאחר גיל הפרישה המוסדר בחוק, זכאים העובדים המתפטרים לפיצויים עבור פיטורים.

 

3. התפטרות עקב מצב רפואי

לפי חוקי פיצויים בעבודה, במקרה בו עובד התפטר ממקום עבודתו בשל מצב רפואי שהוביל לכך או מצב רפואי של בן משפחה, זכאי העובד לפיצויי פיטורים.

 

4. התפטרות לצורך טיפול בילד

עובדת אשר התפטרה לאחר 9 חודשים לכל הפחות מהיום שילדה כדי לטפל בילד, זכאית לפיצויים עבור פיטורים מהמעסיק. בנוסף, גם במקרה שהורה התפטר לאחר 9 חודשים מיום האימוץ של ילדו בן 13 שנים ומטה, ניתן לקבל פיצויים עבור פיטורים תחת תנאים מסוימים.

 

5. התפטרות לאחר הרעה בתנאי העבודה

עובדים שעבדו לפחות שנה שלמה במקום עבודתם, והתפטרו עקב הרעה משמעותית בתנאי העבודה שלהם, זכאים לפיצויים עבור פיטורים תחת תנאים מסוימים. במסגרת התנאים הללו, העובד חייב להתריע בפני המעסיק ולאפשר לו לתקן את ההרעה בתנאי העבודה. במידה והמעסיק לא הואיל לתקן את המצב, העובד יכול להתפטר ולהיות זכאי לפיצויים עבור פיטורים.

 

חוקי פיצויים בעבודה – לא רק בפיטורים

חוקי פיצויים בעבודה מגדירים עוד מקרים, מעבר לפיטורים על ידי המעסיק, אשר במסגרתם ניתן לקבל פיצויים:

 

1. פיצויים לעובדים שהמעסיק שלהם נפטר

עובדים שעבדו לפחות שנה שלמה במקום עבודה, והמעסיק שלהם נפטר, זכאים לפיצויים. כמו כן, דמי הפיצוי יגיעו מקופת הגמל אליה הופקדו כספי הפיצויים, זאת לפי תנאי הביטוח שנחתמו מול החברה.

 

2. פיצויים לשארים של עובד שנפטר

במקרה בו עובד עבד לפחות שנה שלמה במקום עבודה ונפטר, שאריו זכאים לפיצויים כאילו הוא פוטר ממקום העבודה.

 

3. פיצויים עבור תאונת עבודה

לפי חוקי פיצויים בעבודה, במידה והתרחשה תאונה המוגדרת כתאונת עבודה, העובדים המעורבים יהיו זכאים לפיצויים וכיסוי של ההוצאות השונות שנלוו לתאונת העבודה.

 

לסיכום – חוקי פיצויים בעבודה למענכם

במידה ואתם עובדים שכירים, חוקי פיצויים בעבודה הם בני הברית הקרובים ביותר שלכם. כדי להנות מהם ולמשש את הזכויות שלכם, חשוב להכיר אותם לעומק ולהבין כיצד ניתן לממש אותם. בהצלחה!

חוקי פיצויים בעבודה
חוקי פיצויים בעבודה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>