ClickCease
חיפוש

ייצוג עובדים ופרילנסרים

ייצוג עובדים ופרילנסרים הוא אחד התפקידים המרכזיים ביותר בעבודתו של עורך דין לדיני עבודה. למרות זאת, רבים הם העובדים והפרילנסרים שאינם יודעים מתי כדאי להיעזר בשירות ייצוג כזה, ומדוע בכלל כדאי להיעזר בו. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

 

ייצוג עובדים – מתי?

ישנו מגוון רחב של מצבים ומקרים בהם יש צורך לעובד להיעזר בשירותי ייצוג של עורך דין לדיני עבודה. במהלך סעיף זה ננסה לעמוד על העיקריים שבהם, אך כמובן שאין מדובר ברשימה סגורה:

 

סוג מקרים ראשון – חתימה על חוזה העסקה

הצורך בייעוץ משפטי לעובד בדיני עבודה מתחיל כבר בשלב הראשון של היווצרות יחסי העבודה, שלב החתימה על חוזה ההעסקה. ייעוץ של עורך דין כבר בשלב זה יעזור לכם לוודא שאכן כל המגיע לכם על פי חוק מובטח לכם בחוזה העבודה, ואף יעזור לכם לדרוש זאת במקרה שאין זה כך.

ייעוץ כבר בשלב זה יכול לחסוך לעובד הרבה בעיות בהמשך, שכן לעיתים לאחר תחילת יחסי העבודה כבר קשה יותר לשנות הרגלים שהשתרשו. בנוסף, לעיתים רבות לאחר תחילת העבודה באותו מקום העובד מפחד לדרוש את המגיע לו ממעסיקו, בשל החשש שיפוטר בעקבות כך.

 

סוג מקרים שני – פגיעה בזכויות במהלך העבודה הרציף

סוגיות רבות בדיני עבודה צפויות להתעורר במהלך העבודה הרציף והיומיומי. רבות מסוגיות אלו הן סוגיות שמערבות בתוכן מידה מסוימת של פגיעה בזכויותיו של העובד. הפגיעות האפשריות הן רבות אך נמנה כמה מן המרכזיות שבהן: אי תשלום על שעות נוספות, הלנת שכר, פגיעה בפרטיות העובד ועוד.

כאשר עובד חושב שנפגעה זכות המגיעה לו מכוח דיני העבודה, בין אם מדובר על זכות שמקורה בחוק או בתקנה, בין אם מדובר בזכות שמקורה בחוזה בעבודה או בהסכמים קיבוציים, כדאי שיפנה בהזדמנות הראשונה לעורך דין לדיני עבודה.

עורך דין כזה ידע לבדוק האם אכן מדובר בפגיעה בזכות שמגיעה לעובד, ואף ימליץ לו על דרכי הפעולה האפשריות. לעיתים ימליץ עורך הדין לסיים את העניין בין כותלי מקום העבודה, ולעיתים הוא ימליץ לבחור בדרך של תביעה משפטית, ואז כמובן הוא גם ייצג את העובד בבית המשפט.

 

סוג מקרים שלישי – הרעה בתנאי העבודה

סוג מקרים נפוץ נוסף שבו כדאי לפנות לעזרת עורך דין לדיני עבודה הוא מקרה של הרעת תנאים בעבודה. לרוב הרעת תנאים מתבטאת בדמות הפחתת שכר או היקף משרה, אך היא יכולה להתבטא בעוד דרכים.

הרעה בתנאי העבודה מעניקה לעובד זכויות מסוימות, כמו התפטרות שדינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים, אך יש לדעת כיצד להתנהל בעניין על מנת שלא לפגוע בזכויות המגיעות לעובד.

חשוב לפנות לעורך דיני לדיני עבודה כבר מרגע ההודעה על הרעת התנאים, שכן לעיתים יראו עובד שממשיך לעבוד ללא מחאה כעובד שהסכים להרעה, ולכן הוא אינו זכאי לזכויות מסוימות.

 

סוג מקרים רביעי – סיום תקופת ההעסקה

מועד סיום תקופת ההעסקה היא תקופה מועדת לפורענות מבחינת יחסי עובד מעביד. החוק והפסיקה משיתים על המעסיק חובות רבות על מנת שיקיים הליך פיטורים ראוי ותקין, אך בפועל לא כולם מודעים לחובות אלו.

חשוב שעובד ידע לעמוד על זכויותיו בהליך כזה, דווקא בשל פוטנציאל הרגישות שיש בו. צורת קיומו של התהליך עשויה להשפיע, הלכה למעשה, על מצבו של העובד בעקבות הפיטורים. כך למשל ייעוץ עם עורך דין שיוודא שהעובד מקבל את כל כספי הפיצויים המגיעים לו יכול להוות בשביל העובד שינוי של ממש ברווחתו הכלכלית לתקופה הקרובה, עד שימצא עבודה חלופית.

ייעוץ משפטי הוא חשוב לא רק במקרה של פיטורים, אלא גם במקרה של התפטרות העובד. החוק הישראלי מכיר לעיתים בהתפטרות שדינה כפיטורים, על הזכויות הנלוות לכך. עורך דין לדיני עבודה ידע להסב את תשומת ליבו של העובד לזכות כזו, ואף יפעל על מנת שאותו עובד יזכה להגשימה.

ייצוג פרילנסרים – מתי?

החלטנו להקדיש סעיף מיוחד בנוגע לזמנים בהם צריכים פרילנסרים לפנות לייעוץ משפטי, בשל האופי המיוחד של אופן התעסוקה שלהם. פרילנסרים הם אינם ממש שכירים, אך הם גם אינם ממש עצמאיים.

פרילנסר הוא אדם שמספק שירותים מסוימים למספר לקוחות עבור משימות מוגדרות מראש, ובזה הוא דומה לשכיר, אך יש לו גם מאפיינים של עצמאות כמו בחירת הלקוחות בעצמו, מספר הלוקחות שהוא בוחר לשרת, זמני העבודה, אופן התשלום ועוד.

 

"פרילנסר בעל כורחו"

זכויות רבות של עובדים בדיני עבודה תלויות בקיומם של יחסי עבודה, דבר שלכאורה אינו מתקיים במקרה של פרילנסרים. עם זאת, למעשה, בפסיקה הישראלית הולכת וגוברת המגמה להכיר ביחסי עבודה גם במקרים שהעובד מוגדר כפרילנסר, במיוחד במקרים בהם יש חשד שמדובר ב"פרילנסר בעל כורחו".

כאשר מדברים על פרילנסר בעל כורחו הכוונה היא לאדם שהוא לאמיתו של דבר שכיר, אך מוגדר על ידי המעסיק כפרילנסר על מנת שהמעסיק יוכל להימנע מלספק לעובד זכויות המגיעות לו מכוח דיני העבודה, זכויות העשויות להיות שוות לא מעט כסף.

כאשר עובד חושד שהוא אכן נופל תחת הגדרה זאת יש לפנות לייעוץ משפטי בהקדם. עורך הדין יבדוק האם יש בכלל היתכנות להגשת תביעה לבית דין לדיני עבודה בבקשה להכיר ביחסי עבודה, ולאחר מכן גם יוביל את התביעה לטובתו של העובד.

 

ייצוג עובדים ופרילנסרים – מדוע?

לאחר שהבנו בקווים כלליים מתי על העובד לפנות לייעוץ משפטי מטעם עורך דין מומחה לדיני עבודה, יש להסביר מדוע כדאי לו לעשות זאת. או במילים אחרות – מדוע שלא לנסות להסתדר לבד. יש לכך מספר סיבות, נביא את העיקריות שבהן:

 

סיבה ראשונה – מורכבות התחום

דיני העבודה הם שם כולל לשורה של הסדרים ממקומות שונים שתפקידם להסדיר את יחסי העבודה בין העובד למעביד. מקורם של הסדרים אלו יכול שיהיה בחקיקה, בתקנות, בצווים, בפסיקה, בהסכמים בין הצדדים, בהסכמים קיבוציים ואפילו בנוהג.

ללא היכרות מעמיקה של התחום, שמתאפשרת בדרך כלל רק לאנשי המקצוע, יהיה קשה לעובד לעיתים אפילו לזהות האם זכות שמגיעה לו מכוח דיני העבודה נפגעה וכיצד, וקל וחומר שהוא בדרך כלל לא ידע כיצד להתמודד עם העניין לבדו.

 

סיבה שנייה – פערי הכוחות בין העובד למעסיק

בין עובד למעסיקו ישנם פערי כוחות מובנים, אליהם מודעת גם מערכת דיני העבודה. מודעות זו מובילה את המערכת להתחשב בפערים הללו, אך אין בכוחה לבטל אותם קליל.

פערי הכוחות ביחסי העבודה מתבטאים בראש ובראשונה בכך שעתידו המקצועי של העובד במקום העבודה תלוי במעסיקו. מכיוון שכך פעמים רבות מתקשים העובדים לעמוד על זכויותיהם ולייצג את עצמם בהצלחה מול המעסיק.

פערי הכוחות הללו מתבטאים גם במשאבים. בעוד שלרוב לעובד הפשוט לא עומדים משאבים רבים, המעסיק הוא בעל משאבים וידע לא מבוטלים. משאבים אלו כוללים בדרך כלל גם ייעוץ משפטי, ועל כן עובד שינסה להתמודד מול מעסיקו ללא שיצטייד גם הוא בייעוץ כזה עלול לצאת מהמאבק כשידו על התחתונה.

עובדים? פרילנסרים? זקוקים לייצוג או לייעוץ בדיני עבודה? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית בדיני עבודה ובעלת ניסיון רב בייצוג עובדים ופרילנסרים.

ייצוג עובדים ופרילנסרים
ייצוג עובדים ופרילנסרים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>