ClickCease

הסכם ממון

במאמר זה נעשה סקירה מקיפה על הסכם ממון ולמה הוא מבוצע בין בני זוג.

 

מהו הסכם ממון?

הסכם כתוב בין בני זוג, הרוצים לעגן ולהסדיר את זכויותיהם הכספיות ואלו הנובעות מהיחסים המשותפים ביניהם. מטרתו של הסכם הממון להגיע להבנות, עוד בטרם נוצרו מחלוקות, בקשר לניהול החיים המשותפים ו/או בקשר לכל עניין הנוגע לחיי הזוגיות, כגון: משמורת ילדים, חינוך, מזונות וכיו"ב. כל עניין הנוגע לחיי הזוגיות, אשר עלול ליצור בשלב כזה או אחר, מחלוקת בין הצדדים, יכול להיכנס לתוך הסכם הממון. הסכם הממון יכול גם להגדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה ולתרום לחיי זוגיות בריאים, ללא חששות מאינטרסים כלכליים.

האם הסכם ממון יכול להביא לתסכולים וריבים בזוגיות?

משנתקבלה החלטה בלב שלם מצד שני הצדדים לערוך הסכם ממון ולא מתוך כפייה של צד אחר על משנהו, קטן הסיכוי שייווצרו תסכולים או ריבים. בסיטואציה זו בני הזוג רואים את התועלות בהסכם הממון, בטוחים בקשר הזוגי שלהם וכל שנדרש להם הוא עו"ד שהוא גם מגשר שיוכל להוביל אותם נכון לצורך עריכת ההסכם ואישורו. הסכם זה שונה מהסכם שעושה צד עם צד אחר בעניין "עסקי" לו הוא שותף. במקרה זה ההבדל הוא גדול, השותפות אינה רק עסקית וכלכלית, השותפות רחבה יותר והצדדים להסכם מוכנים  לעשות וויתורים בשל אהבתם ו/או רצונם לבנות תא משפחתי חדש.

לעומת זאת כאשר צד אחד כופה על הצד השני לערוך הסכם ממון, הסיכוי שהסכם הממון ייחתם בסופו של תהליך בהסכמה ללא תסכולים מורכב יותר. תפקידו של עו"ד שהוא גם מגשר להיות רגיש לצורכי בני הזוג ולחשוף בפניהם את היתרונות בהסכם. מטרתו של הסכם הממון היא לחזק את הקשר הזוגי ולבסס אותו ככזה התלוי רק על קשר בריא ולא כזה התלוי באינטרסים כלכליים. עו"ד שהוא גם מגשר יכול להציע לבני הזוג פתרונות רבים ויצירתיים ולהוריד את מפלס המתח והחששות ובכך לתרום להתקיימותו של ההסכם.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון אינו רק חלוקת רכוש, וזאת למרות ששם ההסכם אמור להעיד על תוכנו. הסכם ממון יכול, אגב הסדרת ענייני הרכוש של בני הזוג, להסדיר גם נושאים רבים אחרים בקשר לחיים המשותפים, כגון: חינוך הילדים, מזונות, דרך פתירת מחלוקות, יעדים בחיי הזוגיות, מקום מגורים, ציפיות של האחד מן האחר ואי עמידה בציפיות אלו. תהליך בניית ההסכם כאשר הוא נעשה בליווי מקצועי יכול להיות מהנה ולתרום לזוגיות.

מי מאשר את ההסכם?

לפני הנישואין – נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה.

אחרי הנישואין – בית המשפט לענייני משפחה בלבד.

האם ניתן לקבוע סנקציות כספיות לעניין קבלת גט או אי קבלתו?

לא ניתן לקבוע סנקציות כספיות בקשר לקבלת גט. גט שינתן תחת סנקציות אלו יחשב ל"גט מעושה" ויהפוך את הגט ללא קביל.

 

 אלו סוגי הסכמי ממון קיימים?

הסכם ממון טרום נישואין  או הסכם ממון לאחר הנישואין

שניהם צופים פני עתיד ומסדירים את ענייני הרכוש במקרה של פרידה. הסכמים אלו נעשים כאשר פרידה אינה על הפרק.

הסכם גירושין או פירוד

בסוף הנישואין כאשר הפרידה על הפרק ואין המשך לחיים משותפים.

האם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון?

בהחלט כן, וגם זוגות חד מיניים. חיים משותפים ללא נישואין מאפשרים עריכת הסכם שכותרתו "הסכם לחיים משותפים".

למי כדאי לפנות לצורך עריכת הסכמים אלו ?

לעורך דין שהוא גם מגשר, אשר בקיא ברזי החוק ובעל רגישות מיוחדת לסיטואציות מורכבות וכן בעל יכולת להוביל תהליכים אלו בהצלחה לחתימה ואישור כנדרש.

ליאת פייגל, עו"ד מגשרת וחשבת שכר

מה היה לנו עד עכשיו?

מחפשים משרד עורכי דין בנושא ?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים