ClickCease
חיפוש

פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה

סיום תקופת ההעסקה במקום עבודה מסוים יכול שיתרחש בצורות רבות, כאשר אחת מהן היא פירוק החברה. כאשר חברה מתפרקת כל עובדיה נהפכים באחת למפוטרים, על כל המשמעויות הנלוות לכך. אך מה בנוגע לפיצויים המגיעים לעובד במקרה של פירוק חברה? על זאת במאמר שלפניכם.

 

פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה – כדאי להכיר!

ראשית יש להקדים ולהסביר את הבעייתיות שעומדת בפני עובד המבקש לקבל את הפיצויים המגיעים לו על פי דין במקרה של פיטורים, כאשר מדובר במקרה של פיטורים בעקבות פירוק החברה.

פרק חברה משמעות הדבר היא שהחברה אינה בת פירעון עוד, כלומר, אין  לה את היכולת לפרוע את חובותיה לנושים שלה, כאשר חלק מן הנושים הללו הם העובדים שלה עצמה.

 

לאחר פירוקה של החברה נעלמת מעל פני האדמה הישות המשפטית הזאת, ועל כן מתחסלת האפשרות של העובד לבוא ולתבוע ממנה את כספו בעתיד.

 

חשוב להדגיש שכאשר חברה מגיעה למצב של פירוק הדבר מעיד על מצב כלכלי קשה שלה תקופת זמן לפני כן, מה שאומר הרבה פעמים שהיא לא שלמה משכורות לעובדיה במשך התקופה, לא הפרישה להם כספים לקופת גמל ופנסיה ולא שילמה להם פיצויי פיטורים. וכך נותרים העובדים בפני שוקת שבורה.

 

פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה – הפתרון

הבעיה שתיארנו לעיל מוכרת כמובן למחוקק, ועל כן יש לה פתרונות בנמצא כדי לשמור על זכויותיהם של העובדים:

 

פתרון ראשון: קבלת תשלום מהביטוח הלאומי

הפתרון הראשון הוא בדמות התחייבות של הביטוח הלאומי לשלם לעובד את התשלומים שהמעסיק היה חייב לו.

 

על מנת שעובד יהיה זכאי לקבלת הכספים הללו מן הביטוח הלאומי עליו לעמוד במספר תנאי סף:

 

  1. בית המשפט המחוזי הוציא כבר צו פירוק לחברה שהיה מועסק בה.
  2. מונה לחברה מפרק מטעם בית המשפט.
  3. פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי המפרק של החברה.

 

פתרון שני: פריעה מתוך נכסי החברה

לעיתים גם כשחברה מגיעה למצב של פירוק נותרים לה נכסים מסוימים, שאותם יש לחלק בין כל הנושים שלה. נכסים אלו לא מספיקים כמובן לתשלום כל חובותיה, אך במקרה של עובדי החברה הזכות שלהם להיפרע ממנה נחשבת לזכות קדימה.

 

כאשר אומרים זכות קדימה הכוונה היא שחובותיה של החברה לעובדים ישולמו לפני שיפרע כל חוב אחר שלה, ורק לאחר תשלום לעובדים יחולקו שאר הנכסים לנושים האחרים. כאשר הנכסים שנותרו לחברה מספיקים לכיסוי חובותיה לעובדים לא יהיה צורך לפנייה לביטוח הלאומי.

 

קבלת פיצויים מאת ביטוח לאומי – ההליך

עד עתה הבנו שהזכות לתבוע פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה קיימת, אך עדיין יש להבין מהו ההליך שיש לעבור על מנת לקבלה. נפרוט להלן את שלבי ההליך:

שלב ראשון: התאגדות העובדים לצורך הגשת בקשה לבית המשפט

כזכור לעיל, אחד מתנאי הסף לקבלת הפיצויים המדוברים מהביטוח הלאומי הוא קיומו של צו פירוק. לעיתים חברה נכנסת לקשיים כלכליים ומפסיקה לשלם לעובדיה, אך היא עדיין לא מתחילה בתהליך פירוק.

 

במקרה כזה על העובדים להתאגד ביחד וליזום הגשת בקשה לבית המשפט לכינוס נכסיה של החברה ולפירוקה. מומלץ מאוד להיוועץ בפני גורם משפטי לפני שמתבצעת פנייה כזאת לבית המשפט.

 

שלב זה כמובן רלוונטי רק במקרים שבהם עוד לא החלו בתהליכי פירוק של החברה, אם החברה כבר פורקה יש להתחיל מהשלב השני.

 

שלב שני: הגשת התביעה בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורים

השלב השני הוא הגשת התביעה בנוגע לשכר עבודה ולפיצויי פיטורים. את התביעה יש להגיש באמצעות טופס ייעודי שניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי, כאשר יש לצרף לה את המסמכים הבאים:

 

  1. הוכחות לגבי החוב לעובד.
  2. שלושה תלושי שכר אחרונים.
  3. הוכחות לקיומו של רצף בעבודה.
  4. מסמך המעיד על סכום פיצויי הפיטורים שכבר הופרשו לקופת הגמל של העובד.

 

את התביעה יש להעביר קודם כל למפרק החברה על מנת שיאשרה. אם הוא מאשר אותה עובר הטיפול בתביעה לביטוח הלאומי, שיעביר את הכספים ישירות לחשבון הבנק של העובד. אם הוא אינו מאשר אותה ניתן לערער על החלטתו לבית המשפט המחוזי.

 

חשוב להוסיף שסכום הפיצויים שניתן לקבל בתביעה כזאת מוגבלים על פי חוק, ועומדים, נכון להיום, על תקרה של 114,452 ₪.

 

שלב שלישי: הגשת תביעה בגין חובות הפרשה לקופות גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים

את התביעה בגין ההפרשות השונות מבצעות בדרך כלל החברות המנהלות את הקופות הללו בעבור העובדים, אך חשוב לוודא שתביעה כזאת אכן הוגשה על ידן.

 

החברות המנהלות מגישות גם הן את התביעה לאישורו של המפרק. לאחר האישור עוברת התביעה לביטוח הלאומי, וההפקדה מתבצעת ישירות לקרנות ולקופות השונות. בעת ביצוע ההפקדה על ידי הביטוח הלאומי תשלח הודעה הן לעובד והן לחברה המנהלת את הקופה או את הקרן.

 

סיכום

כאשר חברה עוברת של תהליך של פירוק עובדיה נמצאים במצב מורכב במיוחד. הם מאבדים באחת את מטה לחמם, ופעמים רבות לא נותר להם ממה להיפרע, ומהיכן לזכות בכספי הפיצויים המגיעים להם על פי דין.

 

יש לכך פתרונות שונים, אך חשוב לדעת שמכיוון שכל הפתרונות הללו קשורים באופן הדוק להליך פירוק החברה, שהוא הליך משפטי איטי, ייקח זמן עד שהעובדים באמת יקבלו את המגיע להם.

 

חשוב להבין שכדי לנהל הליך משפטי יעיל ומהיר ככל האפשר במקרה כזה כדאי לפנות לעזרה מקצועית בדמות עורך דין לדיני עבודה. הוא ידע לכוון אתכם כיצד להשיג את זכויותיכם, וילווה אתכם במאבקים משפטיים אם יתעוררו כאלו בדרך.

 

לייעוץ בנושא זה פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

 

שאלות ותשובות בנושא פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה

במצב של פירוק חברה, עובדים עשויים להיכנס למצב בעייתי, בו לחברה אין מספיק כסף לשלם להם פיצויים. כדי שלא ייווצר מצב שגם החברה מתפרקת וגם העובדים שלה נכנסים למשבר כלכלי, הביטוח הלאומי מאפשר לעובדי החברה לקבל פיצויים מטעמו. תנאי הסף לקבלת פיצויים אלו כוללים צו פירוק שהוצא על ידי בית המשפט לחברה, מפרק שמונה על ידי בית המשפט לחברה ואישור התביעה של העובד על ידי אותו מפרק.

גם כשחברה מתפרקת, עדיין עשויים להיות בידיה נכסים בעלי שווי כספי מסוים. המטרה של המפרק תהיה בין היתר לממש את הנכסים הללו, על ידי מכירתם, כדי לחלק כספים לנושים. לעובדי החברה יש קדימות בקרב הנושים, כך שמכירת נכסים של החברה על ידי המפרק יכולה לזכות את העובדים בפיצויים כספיים שמגיעים להם, גם אם באופן חלקי.

כשחברה נכנסת לפירוק, באמצעות סיוע משפטי העובדים של החברה יכולים לקבל את הפיצויים שלהם. חשוב להבין שעובד שמאבד את מקום העבודה שלו כתוצאה מפירוק חברה יכול להיפגע בצורה קשה מבחינה כלכלית, שכן הוא מאבד משכורת קבועה. הפיצויים לא ניתנים בטווח זמן מהיר במיוחד, כך שמוטב לפנות מהר ככל הניתן לסיוע המשפטי, כדי לצמצם את הפגיעה הכלכלית ולמצות את מרבית האפשרויות המשפטיות.

כחלק מהפיצויים שמציע הביטוח הלאומי לעובדים שהחברה בה הם עובדים נכנסה לפירוק, ניתן לתבוע גם פיצויים בגין חובות הפרשה של המעסיק לפנסיה, לקופות הגמל או לביטוחי המנהלים של העובדים. לרוב מי שיהיה אמון על הגשת תביעות אלו הן החברות שמנהלות את הקרנות והביטוחים הנ"ל, אך חשוב לוודא שחברות אלו אכן נוהגות כך.  

פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה
פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>