ClickCease
חיפוש

עמלות מכירה

 

עובדים שמשתכרים לפי יעדים עובדים לפי עמלות מכירה, שיש להן משמעות משפטית וכלכלית שונה מאשר בונוסים. עם זאת, יש נטייה לבלבל בין השניים. חשוב להבין מהו ההבדל המהותי בין בונוס לבים עמלת ממכירה וכיצד הבדל זה יכול להשפיע עליכם. במדריך זה תמצאו את המידע המלא.

 

עמלות מכירה לעומת בונוסים

לעיתים קרובות ישנו בלבול בין עמלות מכירה לבין בונוסים. לכאורה שניהם מהווים תוספות לשכר הבסיס, כתוספות המשתנות בכל חודש. אולם המשמעויות שלהן בפועל הינן שונות.

לעיתים אפילו מעסיקים יקראו לעמלות המכירה בונוסים, אולם בפועל הם מחושבים כמו עמלות. כדאי להבין מהן הזכויות והחובות הכספיות המחושבות עבור בונוסים ועבור עמלות מכירה ולעמוד על ההבדל ביניהן.

 

כיצד מוגדרים בונוסים

בונוס נחשב כתוספת חד פעמית, או תוספת המגיעה לעובד בכל תקופת זמן, ומטרה לעודד את העובד להשתפר בתפוקה ולהתקדם בעבודתו. מטרתו של הבונוס היא להוות תמריץ לעובד ו"טפיחה על השכם" על עבודתו הטובה. מבחינה משפטית, הבונוס אינו נחשב כחלק מהמשכורת.

הוא אמנם מגולם במשכורת, אך לא ניתנות ממנו הפרשות לטובת העובד עבור קופות גמל וקרן פנסיה, ובמקרה של חישוב השכר הכולל הקבוע של העובד, לא יחושב בונוס.

 

חישוב הבונוס מהשכר הכללי

כך, למשל, עבור קבלת גמלה מביטוח לאומי (כגון דמי הבראה או חופשת לידה), הבונוס לא יספר לצורך חישוב הגמלה. מה הכוונה? בחישוב כלכלי שנעשה עבור קבלת גמלה כלשהי מהמדינה, מחושב ממוצע השכר המורכב משלוש המשכורות האחרונות של העובד. סכום הברוטו הוא שיהיה מחושב לצורך זה.

אל השכר המחושב לשם הממוצע, לא יכנסו מרכיבי הבונוס, כיוון שהוא נחשב להטבה שאינה קבועה. למרות שהבונוס אינו נחשב כחלק קבוע מהשכר, הוא כן נחשב לצרכי מס במידה וסכום הבונוס גבוה ומעלה את גובה משכורת לכזו שדורשת הורדה במס ותשלום לביטוח הלאומי.

 

הסיבות לנתינת בונוס לעובד

בונוס לעובד יכול להינתן על ידי המעסיק מסיבות שונות. הבונוס יכול להינתן עבור הצטיינות, עבור הספק, או עבור עבודה נוספת שנעשתה עבור החברה. בונוס מעודד מוטיבציה, כיוון שהעובד אינו תלוי בשכר זה להשלמת שכרו הקבוע, אלא כסכום נוסף.

 

כיצד מוגדרות עמלות מכירה

עמלות מכירה ניתנות לעובדים הנמדדים על ידי תפוקות ויעדים. המטרה היא ליצור מוטיבציה בקרב העובדים לעמוד בכמה שיותר יעדים. הדבר נפוץ מאוד בקרב אנשים מכירות כשעל כל מכירה מתקבלת עמלה. כך גם בקרב כותבי תוכן הנמדדים במספר המילים שהם כותבים ועליהם מקבלים עמלות.

 

עמלות מכירה ביחס לשכר בסיס

עמלות מכירה הן נוספות לשכר הבסיס המגולם באופן קבוע, אולם עמלות המכירה עצמן הן משתנות. נסביר את עצמנו. עובדים המשתכרים על עמלות, משתכרים למעשה על שני מרכיבי שכר: שכר בסיס קבוע ועמלות מכירה.

שכר הבסיס מגולם במשכורתו של העובד באופן קבוע מדי חודש בחודשו. לעומת זאת העמלות ניתנות לפי יעדיו של העובד, לפי שכר המסוכם מראש עבור כל יעד שהעובד יעמוד בו.

דוגמא לחישוב שכר עם עמלות

לצורך הדוגמא, יובא חישוב שכר עבור איש מכירות ג'וניור בחברה. לפי חוזה העבודה שלו, סוכם עם המעסיק כי יקבל משכורת חודשית על סך 6,000 ש"ח, הגבוהה במעט משכר המינימום.

בנוסף לכך, על כל מכירה שיבצע, סוכם כי יקבל העובד 300 ש"ח לתוספת למשכורת, שזוהי בעצם עמלת המכירה. אם ביצע העובד כ- 5 מכירות חודשיות, אזי שכרו יעמוד על 7,500 ש"ח.

לצורך המחשבה, יצרנו את הטבלה הבאה:

 

שכר בסיס גובה עמלה על מכירה מספר המכירות שבוצעו לחודש מסוים גובה עמלת מכירה לאחר חישוב מספר המכירות לחודש חישוב שכר חודשי סופי

בסיס+ עמלות

6,000 ש"ח 300 5 5*300 = 1500 1500 + 6,000= 7,500 שכר סופי

 

ניכויים והפרשות מתוך עמלות מכירה

כמו בונוסים, גם מתוך עמלות המכירה מנוכים מיסים עבור מוסדות המדינה, כמו מס הכנסה וביטוח לאומי. עם זאת, בניגוד לבונוסים, מעמלות המכירה מופרשים סכומים עבור העובדים כמו קרנות פנסיה, ביטוח לאומי וקרנות השתלמות.

חשוב מאוד, שבעת חתימה על חוזה עבודה מול מעסיק, תוודאו כי אכן מופרש סכום עבור העובד לקרנות הפנסיה והגמל. בחוזים מסוימים הדבר אינו מצוין ועמלות המכירה נחשבות בעצם לבונוסים שמהם לא מופרשים סכומים לטובת העובד.

 

המעמד המשפטי של עמלות המכירה

בעוד שבית המשפט אינו מכיר בבונוסים כחלק מהמשכורת הכללית, בית המשפט מכיר בעמלות מכירה כהיותן חלק מהמשכורת הכללית, גם אם הן משתנות מחודש לחודש כתלות בהספק של העובד.

המשמעות היא, שלצורך חישוב גמלה בביטוח הלאומי או דמי חופשת לידה, או לצורך חישוב פנסיה, עמלות המכירה ייכנסו לסכום החישוב הכללי.

כמו כן גודל ההפרשות עבור העובד יגדל. כמו כן, בית המשפט מכיר בסכום קבוע הנכנס כ"בונוס" למשכורת מדי חודש בחודשו כעמלת מכירה, וזאת בניגוד לסכום חד פעמי הנכנס פעם בתקופה הנחשב ל"בונוס".

יש ביכולת העובד לשנות את המשמעויות בין בונוס לעמלות מכירה בעת חתימה על חוזה עבוד. חשוב לעמוד על כך שהמעסיק יחשיב את הבונוסים כעמלות והסכום יופרש מהן.

 

המשמעות החוקית של עמלות מכירה

אם המעסיק מחויב להתייחס לבונוסים כעמלות מכירה, שכן כך הן מוגדרות, הוא מחויב להפריש בגינן הפרשות עבור העובד כמו קרנות פנסיה וגמל. על אחת כמה וכמה, אם העובד ביקש זאת, על המעסיק להפריש סכומים אלה.

אחרי הכל, החוק מחייב. כנ"ל לגבי מוסדות הביטוח הלאומי או כל מוסד המחשב גמלה – עליו לחשב את סכום הברוטו הכולל את עמלת המכירה.

 

מקרה שהיה

עורכת דין שיצאה לחופשת לידה, זכאית לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי עבור דמי חופשת לידה. לשם החישוב, הביטוח הלאומי החסיר את סכום העמלות הקבועות שקיבלה העובדת מהמעסיק, בטענה שמדובר בבונוסים, כיוון שהסכום נכנס פעם בתקופה ולא בכל חודש.

עורכת הדין הגישה תביעה, ובית המשפט הכיר בסכומים אלה כעמלות מכירה ולא כבונוסים, בטענה שהסכום קבוע ומגולם בחוזה העבודה כסכום קבוע ומוכר הניתן עבור תפוקת עבודה.

 

בידקו את זכותכם בחוק

אם גם אתם עובדים לפי יעדים, חשוב שתבדקו מה המשמעות של עבודתכם. יש יתרונות גם לבונוסים וגם לעמלות מכירה (על אף ששניהן מחויבים במס). לרוב בונוסים ניתנים על עבודה שנעשית במילא והשכר הוא קבוע ולרוב גבוה יותר.

עם זאת עמלות מכירה יכולות להביא לרוב לשכר גבוה יותר אך הן תלויות בביצועים של העובד. לרוב משכורת הבסיס נמוכה יותר (אך אין הכרח לכך).

אם אתם לא בטוחים אם אתם עובדים לפי בונוס או עמלת מכירה, עברו על הדגשים הרשומים במדריך זה ומומלץ להתייעץ עם גורם מומחה, כלכלי או משפטי. אם אתם עובדים לפי עמלות מכירה אך בפועל מתייחסים אליהם כבונוסים, יש בכוחכם לשנות זאת, דירשו זאת מהמעסיק בצורה מכובדת, בהצגת העובדות והתקנות החוקיות.

 

התייעצות עם גורם משפטי

אם נותרתם עם סימני שאלה, או לחלופין אתם מרגישים שזכותכם נפגעה, יש ביכולתכם להגיש תביעה כנגד מוסדות המדינה להכרה בעמלות מכירה ואף דרישה חד משמעית מהמעסיק.

במקרים כאלה פנו לעורך דין ליאת פייגל, מומחית בדיני עבודה, שתעניק לכם יעוץ משפטי מקיף, תבחן את המקרה לגופו ותלווה אתכם בתהליך. ממש כמו עורכת הדין שזכתה במשפט, הצדק עמכם!

עמלות מכירה
עמלות מכירה

 

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>