ClickCease
חיפוש

שימוע לפני פיטורים

הליך פיטורים הוא תמיד עניין לא נעים לכל המעורבים, הן לעובד והן למעסיק. תפקידם של דיני העבודה וזכויות העובדים הנגזרות מהם הוא לנסות לגרום להליך הזה להיות כמה שפחות פוגעני, וכמה שיותר צודק ואמיתי. אחת מן הדרכים הללו היא קיומו של שימוע לפני פיטורים, שבניגוד לדעה הרווחת, הוא אינו צעד בדרך לפיטורים שאין ממנו דרך חזרה.

 

שימוע לפני פיטורים – מה זה בכלל?

שימוע לפני פיטורים הוא אחת מזכויות העובדים שמוקרן בפסיקת בית הדין לעבודה. זכות זו מאמצת לתוך דיני העבודה עקרונות מהמשפט המנהלי בדבר זכות הטיעון וחובת ההנמקה.

זכות השימוע כוללת את זכותו של כל עובד לשימוע לפני פיטוריו בו יפרט את המעסיק את הסיבות להפסקת עבודתו, ובמהלכו תינתן הזדמנות לעובד להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו. השימוע צריך להתקיים עוד לפני קבלת ההחלטה הסופית, כך שלעובד תהיה הזדמנות אמיתית להשפיע על ההחלטה.

 

תנאי השימוע

על מנת שהשימוע יהיה תקין, כשמשמעותו בפסיקותיו של בית הדין לעבודה, עליו לקיים מספר תנאים:

 

תנאי ראשון – הודעה בכתב

על הודעת השימוע להימסר לעובד בכתב. בנוסף צריך המעסיק לפרט לעובד את הנימוקים לבחינת פיטוריו, וזאת יחד עם האפשרות לעיין בכל מסמך או מידע שהמעסיק משתמש בהם לצורך ביסוס נימוקיו.

 

תנאי שני – זמן סביר

כל האמור לעיל צריך להינתן זמן סביר לפני השימוע עצמו, שהרי ללא התקיימותו של תנאי זה לא תינתן לעובד הזדמנות אמיתית להתכונן לשמוע, וממילא זכות הטיעון שלו תפגע.

 

תנאי שלישי – החלטה רק לאחר השימוע

קבלת החלטה סופית בעניין העסקתו של העובד לפני קיומו של השימוע מעידה גם היא על חוסר אפקטיביות של ההליך, ופגיעה בזכות הטיעון של העובד וביכולתו להשפיע על ההחלטה. לכן צריך המעסיק לבוא לשימוע בלב פתוח ולהקשיב לטיעוניו של העובד, ורק לאחר מכן לקבל החלטה.

כמובן שקשה מאוד להוכיח האם המעסיק פתח את ליבו או לא, אך כן יש אינדיקציות חיצוניות שמעידות על כך שהוא בטוח לא עמד בתנאי, למשל: מינוי מחליף טרם השימוע, מתן הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או מיד לאחריו.

 

תנאי רביעי – תיעוד בפרוטוקול

על המעסיק לתעד את כל פגישת השימוע, כולל החלק בו משיב העובד לטענותיו, בפרוטוקול מסודר. בסיומה של הפגישה עליו להראות את הפרוטוקול לעובד, להחתים אותו עליו ולמסור לו עותק ממנו.

גם התיעוד בפרוטוקול נועד לוודא את אפקטיביות השימוע, שכן כשהטענות כתובות בפניו יוכל אחר כך המעסיק לחזור ולבחון אותן שוב בצורה מסודרת ולהגיע להחלטה שמתחשבת בטיעוני העובד.

 

תנאי חמישי – זכות לייצוג

לעובד יש זכות לייצוג מול המעסיק במהלך השימוע. הייצוג יכול שיהיה בידי עורך דין מומחה לדיני עבודה, ויכול שיהיה בידי נציג וועד העובדים, במקום בו יש וועד כזה. כמובן ששני סוגי הייצוג אינם סותרים זה את זה.

תנאי שישי – עובדי קבלן

תנאי זה מיוחד לעובדי קבלן, בשל צורת התעסוקה המיוחדת בה הם מועסקים. על פי פסיקת בית הדין לעבודה על מנת ששימוע לפני פיטורים לעובד קבלן יהיה תקין, הן המעסיק והן המשתמש בשירות צריכים לערוך לו שימוע על פי התנאים שפורטו לעיל.

 

תוצאות פגם בהליך השימוע

בפני עובד שלא זכה להליך שימוע העומד בכל התנאי שפורטו לעיל עומדות שתי אפשרויות עיקריות:

 

אפשרות ראשונה – דחיית מועד השימוע

אפשרות זו מתאימה יותר למצבים בהם לא קוימה חובת ההודעה בכתב כולל מסירת הנימוקים והמסמכים, או שלא ניתן זמן סביר. אפשרות זו כוללת ניסוח בקשה בכתב למעסיק המפרטת את הפגמים שנפלו בהליך השימוע ומבקשת את דחייתו.

דרך פעולה זאת יכולה לסייע לעובד הן בכך שהיא תאפשר לו להתכונן כראוי לשימוע, והן בכך שהיא לעיתים עשויה לבטל את השימוע וממילא את הפיטורים.

 

אפשרות שנייה – תביעה בבית הדין לעבודה

אפשרות זו יותר מתאימה למצב בו הפגמים בהליך השימוע התגלו לאחר הפיטורים. פגם בהליך השימוע יוצר פגם בהליך הפיטורים כולו ולפיכך מקים זכות תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה.

העובד יכול במסגרת תביעה כזאת לבקש את אחד משני הסעדים הבאים: ביטול הפיטורים או פיצוי בגין קיומו של הליך פיטורים לא תקין.

 

תוצאות אי התייצבות לשימוע

הפסיקה הטילה חובות רבות על המעסיק במסגרת הזכות לשימוע לפני פיטורים, אך היא גם נתנה לו כמה הגנות. הגנות אלו מטרתן למנוע מהעובד לנצל את זכות הטיעון שלו כדי לשבש או לעכב את הליך הפיטורים.

כך נקבע כי אי התייצבות של עובד לשימוע שנקבע מהווה וויתור על זכות הטיעון שלו, דבר שמותר לו כמובן לעשות. בנוסף, עיכוב והתחמקות מהשימוע כדי לסחוב את הליך הפיטורים מהווה התנהגות חסרת תום לב של העובד, מה שיכול לבוא לרעתו במקרה של דיון משפטי.

עם זאת חשוב להדגיש שאי התייצבות לשימוע אין משמעותה הסכמה לפיטורים, אלא רק וויתור על זכות הטיעון, ובכל מקרה אי אפשר לטעון שאי התייצבות כמוה כהתפטרות.

 

סיכום

דיני העבודה מלאים בחוקים ובהלכות שמטרתם להגן על זכויותיו של העובד, שהוא בדרך כלל הצד החלש ביחסי העבודה, זכות השימוע היא עוד אחת מזכויות אלו.

אולם, בדומה לזכויות אחרות בדיני עבודה, אין זה מספיק שהן יהיו כתובות בחוק או בפסקי הדין של בית הדין לעבודה, ועל כל עובד מוטלת האחריות להכירן ולדאוג לקיומן כלפיו, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילו.

ואולי אין זה מדויק להגיד שאף אחד אחר לא יעשה זאת בשבילו, כי יש אנשי מקצוע שהוכשרו במיוחד בשביל זה – עורכי דין לדיני עבודה. וכפי שראינו, עזרה של עורך דין מומחה בהליך שימוע לפני פיטורים היא חלק מזכותו של העובד לשימוע ראוי, ואין זה סתם. ליווי עורך דין בשימוע יכול לעשות הבדל של ממש, ולהכריע את הכף בין פיטורים להמשך העסקה. אז אולי זה לא הזמן לחסוך על שכר טרחה.

קיבלתם הזמנה לשימוע לפני פיטורים? מבולבלים ולא יודעים מה לעשות? פנו לעו"ד ליאת פייגל, אנחנו כבר ניקח את זה מכאן.

שימוע לפני פיטורים
שימוע לפני פיטורים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>