ClickCease

החוק על האזנת סתר של המעסיק לשיחות העובדים

האזנת סתר של המעסיק לשיחות העובדים הינן פרקטיקה נפוצה במיוחד בשוק העבודה המודרני, בעיקר בענפים הקשורים בשירות לקוחות. עם זאת, בהאזנות שכאלה יש צורך באיזון עדין בין הזכות לקניין של המעסיק ובין הזכות לפרטיות של העובד. אז מה אומר על כך החוק? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

חוק האזנות סתר

כהקדמה לעניין האזנות סתר לעובדים במקום העבודה ניבחן את הבסיס החוקי לאיסור על האזנות סתר בכלל. את הבסיס החוקי הזה ניתן למצוא בחוק האזנות סתר, תשל"ט-1979 (להלן: חוק האזנות סתר).

סעיף 2 לחוק האזנות סתר קובע קביעה ברורה וחד משמעית:

"המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים."

 

האזנת סתר – עבירה פלילית

בכך הופך החוק את מעשה האזנת הסתר לעבירה פלילית של ממש. האזנת סתר, כהגדרתה בחוק זה, היא האזנה לשיחה, בכל אמצעי שהוא, שלא בהסכמת אף אחד מבעלי השיחה. כלומר, מספיקה הסכמתו של אחד מבעלי השיחה בלבד כדי שהאזנה שכזו לא תיחשב לעבירה פלילית.

 

חשוב להכיר

חוק האזנות סתר מאפשר גם לקבל היתרים מיוחדים לבצע האזנות כאלו, אך היתרים אלו ניתנים בעיקר במקרים של צורך חשוב למען ביטחון המדינה או למען מניעת עבירות פליליות אחרות.

חשוב להדגיש. אין בחוק היתר כולל למעסיק להאזין לשיחותיו של עובדיו במהלך העבודה ללא הסכמתם, ולפיכך האזנה שכזו עשויה בהחלט להיחשב למעשה פלילי.

 

האזנות סתר של המעסיק לעובדים – הצורך בקבלת הסכמה

כפי שראינו לעיל, על פי חוק האזנות סתר, על מנת להימנע מעבירה פלילית חייב המעסיק לקבל את אישורו של לפחות אחד מן הצדדים לשיחה להאזנה לה.

 

הסכמת העובדים

על מנת שלא להיקלע למצב של עבירה פלילית, ועל מנת לכבד את הזכות לפרטיות של העובדים, צריך המעסיק להודיע להם מראש שכל שיחותיהם בקווי הטלפון של העבודה יהיו מוקלטות.

כאשר הודעה כזאת ניתנת עם הקבלה לעבודה, ומותנית בחוזה העבודה, אין הדבר מהווה בעיה. עובד שאינו מסכים לפגיעה כזאת בפרטיותו פשוט לא יבחר בעבודה שאלו תנאיה מלכתחילה.

אולם כאשר מדובר בהסכמה הנדרשת במהלך תעסוקתו של אותו עובד, למשל במקרים בהם מוחל שינוי בהתנהלותה של החברה, הדבר הופך למסובך יותר, ובכך נדון בהמשך.

החוק על האזנת סתר של המעסיק לשיחות העובדים
החוק על האזנת סתר של המעסיק לשיחות העובדים

הסכמת הלקוחות

כאמור, הפרקטיקה של הקלטת שיחות נפוצה במיוחד בעסקים שמערבים שירות לקוחות, זאת על מנת לבקר ולשפר את איכות השירות. כך נוצר גם החשש מפני פגיעה בפרטיותם של הלקוחות.

נכון הוא הדבר שמרגע שמתקבלת הסכמתו של צד אחד לשיחה אין ההאזנה נחשבת להאזנת סתר, כלומר אין מדובר בעבירה פלילית, ולכן לכאורה די בקבלת הסכמתם של העובדים. עם זאת, הזכות לפרטיות מתקיימת לא רק במישור הפלילי, אלא גם במישורי משפט אחרים, ויש לכבדה גם כאשר אין בכך עבירה על החוק.

ואכן לרוב נהוג לקבל את הסכמתם של הלקוחות, או כל צד ג' אחר, באמצעות הודעה מוקלטת מראש שכל השיחות עם המוקד מוקלטות או באמצעות הודעה על כך בידיי העובד שמנהל את השיחה.

 

האזנת סתר בעבודה – מה ניתן לעשות?

על אף האמירה החוקית הברורה בעניין האזנות סתר ישנם מעסיקים שמפרים את זכותם לפרטיות של עובדיהם, בין אם בכוונה ובין אם בזדון. לעובדים בהחלט ישנה הזכות להתגונן מפני פגיעות כאלו, ואת זאת ניתן לעשות באמצעים שונים, בהתאם לנסיבות המיוחדות של המקרה:

 

אפשרות ראשונה: הגשת תלונה למשטרה על המעסיק

כזכור, האזנת סתר, בין שהיא נעשית על ידי כל אדם ובין שהיא נעשית על ידי המעסיק, היא עבירה פלילית שעונשה עומד על 5 שנות מאסר. על כן, מרגע שעובד מגלה שמעסיקו האזין לו ללא ידיעתו וללא ידיעת הצד השני לשיחה, הוא יכול להגיש כנגדו תלונה במשטרה על מנת שיחלו כנגדו בהליך פלילי.

 

אפשרות שנייה: הגשת תביעה לבית דין לעבודה

האפשרות השנייה שעומדת בפני עובד שהאזינו לשיחותיו היא הגשת תביעה לבית הדין לעבודה. ניתן להגיש תביעה שכזאת בשל הפגיעה בפרטיותו של העובד גם כאשר ההאזנות נעשו ללא ידיעתו וגם כאשר המעסיק מודיע לו על כך.

תוצאותיה של תביעה כזאת יכולות להיות שתיים, שכמובן אינן סותרות זו את זו: פיצויים לעובד בגין הפגיעה בפרטיותו, ומתן צו למעסיק המורה על הפסקת האזנות לשיחות העובדים.

צו למעסיק יינתן בדרך כלל מקרים בהם יתרשם בית הדין כי ניתן להשיג את המטרה שעומדת בבסיס ההאזנות באמצעיים פוגעניים פחות. כך למשל אם מטרת ההאזנה היא לוודא שהעובדים אינם מתבטלים במהלך שעות העבודה, ייתכן בהחלט שבית הדין יורה למעסיק למצוא אמצעי אחר להגשמת המטרה.

 

אפשרות שלישית: התפטרות בדין פיטורים

האפשרות השלישית היא האפשרות שעומדת בפני עובד שמעסיקו מודיע לו שמעתה והלאה הוא יקליט את כל השיחות המתבצעות במקום העבודה, אמצעי שלא נעשה בו שימוש עד עתה.

הודעה שכזאת במהלך תעסוקתו של עובד נחשבת להרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועל כן היא מאפשרת לו מצב מיוחד של התפטרות כדין פיטורים לעניין פיצויי פיטורים.

כלומר, עובד שסיבת התפטרותו היא העובדה שהתגלה לו שכל השיחות שלו מוקלטות, או שכל שיחותיו מעתה והלאה יהיו מוקלטות, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר מעבודתו.

 

סיכום

חשוב תמיד לזכור שכאשר אנו מתקבלים למקום עבודה מסוים אנו מציעים למעסיק את הזכות להשתמש בשירותנו כעובדים, ולא את הזכות להשתמש בנו. גם במקום העבודה לעובד ישנם זכויות בסיסיות שלא ניתן לקחת ממנו, והזכות לפרטיות היא בהחלט אחת מן המרכזיות שבהן.

הזכויות הללו אינן זכויות בעלמא, והחוק הישראלי נותן לעובדים מספר דרכים להגן עליהן מפני פגיעתו של המעסיק. כל שהעובדים צריכים לעשות הוא לקחת את החוק לידיהם, והפעם במובן החיובי.

 

למידע נוסף בנושא האזנות סתר בעבודה פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד מומחית לדיני עבודה.

 

מה היה לנו עד עכשיו?

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: office@liatfaigel-law.co.il | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

מחפשים משרד עורכי דין בנושא?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים