ClickCease
חיפוש

חוק ימי חופשה

דיני עבודה מאגדים תחתם מגוון זכויות הקיימות לעובדים במקום עבודתם. אחת המשמעותיות שבהן נוגעת לזכות לנצל ימי חופשה, זכות המעוגנת באמצעות חוק ימי חופשה. אז מהי לשון החוק? כיצד נקבעים ימי החופשה? והאם מעסיק יכול לחייב עובד לצאת לחופשה? בשאלות אלו ונוספות נעסוק בהרחבה במאמר שלפניכם.

 

מהו חוק ימי חופשה?

במסגרת דיני העבודה המסדירים את זכויות העובדים בישראל, לכל עובד קיימת הזכות לנצל מספר ימי חופשה, זכות המעוגנת בחוק ימי חופשה, כך שכל מקרה של הפרה ופגיעה בזכויותיכם עלולה להוות עבירה, בגינה ניתן להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה מומלץ – עו"ד ליאת פייגל.

עוד לפני שנראה את לשון החוק ועיקריו, כדאי להבין את הרציונל העומד מאחורי חוק ימי חופשה, על פיו העבודה תופסת מקום מרכזי בשגרת חיינו, אך בסופו של דבר, לכולנו יש את הצרכים והחיים האישיים שלנו ומספר ימי חופש בשנה יאפשרו לנו לנוח ולהתרענן ולתרום בעקיפין גם לשמירה על תפוקת העובד בהמשך.

על פי חוק ימי חופשה, כל עובד זכאי לנצל מספר ימי חופשה בהתאם למספר שנות הוותק שצבר במקום עבודתו וכן בהתאם להיקף משרתו, כשימים אלו ייחשבו בנוסף לימים בהם העובד נעדר מעבודתו מסיבות אחרות (דוגמת מחלה, ימי אבל, שירות מילואים וכדומה). במסגרת החוק, מוטלת על המעסיק האחראיות להציג את תמצית החוק במקום בולט ונוח לגישה של העובד.

 

כמה ימי חופשה מגיעים לנו?

חוק ימי חופשה מגדיר באופן ברור ואחיד את מספר ימי החופשה המגיעים לעובדים, כשמספר הימים נקבע על פי קריטריון אחד מרכזי – הוותק שהעובד צבר במקום עבודתו והנה לפניכם טבלת ימי חופשה המתייחסת לעובד העובד 5 ימים בשבוע:

ותק במקום העבודה (בשנים) ימי זכאות לחופש 
1 – 4 12
5 12
6 – 8 17
9 ומעלה 23

 

כדאי לדעת, כי ימי החופשה המפורטים בטבלה לעיל הינם ימי החופשה המינימליים הקבועים בחוק ובהחלט ניתן למצוא מקומות עבודה בהם קיימים הסכמים שונים, המיטיבים עם העובדים ומציעים להם יותר ימי חופשה מהקבוע בחוק. יחד עם זאת, ככל והמעסיק אינו מאפשר לכם מסיבות כאלו או אחרות לנצל את מכסת הימים המינימלית, כדאי יהיה לפנות לשירותיו של עו"ד דיני עבודה בהקדם, לברור האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

 

ימי חופשה לבני נוער ועובדים בשכר שעתי

לבני נוער ועובדים בשכר שעתי קיימים קריטריונים מעט שונים לזכאות לימי חופשה כדלהלן:

 

בני נוער

במקרים של בני נוער מועסקים, הזכאות לימי חופשה אינה תלויה בוותק שצברו במקום העבודה או בתנאים אחראים, כשימי החופשה המגיעים להם עומדים על 18 ימים בשנה.

 

עובדים בשכר שעתי

עובדים בשכר יומי / שעתי זכאים לאותה מכסת ימי חופשה של עובדים בשכר חודשי וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

  • ותק של 75 ימים רצופים (לכל הפחות) אצל אותו המעסיק.
  • חוזה עבודה מסודר מול המעסיק לתקופה של 74 ימים ומעלה.
  • העובד נתן הודעה מוקדמת על כוונתו לצאת לחופשה, לפחות 30 ימים מראש.

 

אילו ימים אינם נכללים במכסת ימי החופשה?

חוק ימי חופשה מגדיר בבירור את זכאותם של העובדים לנצל את ימי החופשה המגיעים להם וזאת בנוסף על הימים הבאים:

 

הזכויות המגיעות לעובד במהלך ימי החופשה

במסגרת ימי החופשה של העובד, חוק ימי חופשה מסדיר מספר זכויות עיקריות שנשמרות לעובד:

 

תשלום דמי חופשה

עובדים שבחרו לנצל את ימי החופש המגיעים להם, זכאים לקבל במהלך ימי החופש את שכרם הרגיל, שישולם במועד הקבוע בו משולמת המשכורת של העובד. כדאי לדעת, כי במקרים של חופשה הנמשכת 7 ימים רצופים לפחות, רשאי העובד לבקש מראש את תשלום דמי החופשה.

 

זכויות סוציאליות

זכויות בעבודה כוללות גם זכויות סוציאליות והיות וחוק ימי חופשה מתייחס אל ימי החופשה כימים המזכים בתשלום שכר מלא, הזכויות הסוציאליות המגיעות לנו (כמו לדוגמה הפקדות לקרן הפנסיה), יישמרו וייצברו גם במהלך ימי החופשה.

 

צבירת ימי חופשה

בעיקרון, לא ניתן לצבור את ימי החופשה המגיעים לנו, אך בהסכמת המעביד, ניתן לנצל 7 ימי חופשה רצופים לפחות ולהעביר את יתרת ימי החופש אל ימי החופשה שיינתנו לו במהלך שתי שנות העבודה הבאות. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה בהם קיימים נהלים ספציפיים והסכמים שנחתמו מול וועד עובדים, כך שמומלץ לברר באופן ספציפי את מדיניות מקום העבודה שלכם לגבי צבירת ימי חופשה.

 

האם ניתן לצאת לחופש גם אם ניצלנו את מכסת ימי החופשה המגיעים לנו?

במקרים בהם ניצלנו את כל ימי החופש המגיעים לנו ואנו עדיין מעוניינים לצאת לחופשה, עומדות בפנינו מספר אפשרויות מרכזיות:

  1. המעסיק לא חייב לאשר לנו את ימי החופשה המבוקשים מעל המכסה השנתית
  2. המעסיק יכול לאשר לכם חופשה ללא תשלום (חל"ת)
  3. ניתן לבקש מהמעסיק לצאת לחופש על חשבון ימי החופש העתידיים שלנו

 

האם מעסיק יכול לכפות על עובד לצאת לחופשה?

מעסיק יכול לקבוע לעובד מתי עליו לנצל את ימי החופשה, גם בניגוד לרצונו, והכל בהתאם לצרכי העסק. לפיכך, מומלץ לתכנן את ימי החופשה שלכם מראש ולאשר אותם מבעוד מועד מול המעסיק באמצעות בקשה כתובה וציון תאריכי החופשה.

 

האם ניתן לפדות את ימי החופשה?

במידה והעובד לא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, עומדת לו הזכות לפדות את ימי החופשה לכסף עם סיום העסקתו. את חישוב פדיון ימי החופשה מומלץ לבצע עם גורם מקצועי ומנוסה בתחום, בכדי לוודא שאכן תקבלו את מלוא הסכום המגיע לכם.

 

ימי חופשה – כדאי לדעת

מחלה במהלך החופשה

ככל והעובד יצא לחופשה ובמהלכה חלה או נפגע בתאונה, הרי שימי החופשה מפסיקים מרגע המחלה או הפגיעה והם לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

 

עבודה במקום אחר במהלך החופשה

עובד שבחר לעבוד במקום אחר במהלך ימי החופשה, לא יהיה זכאי לקבלת דמי חופשה ממקום עבודתו ובמקרים והתשלום כבר בוצע, המעסיק יהיה רשאי לנכות את השכר מהמשכורת הבאה או לגבות את החוב בהליך משפטי – אזרחי.

 

מה עלינו לעשות במקרים של הפרת הזכויות המגיעות לנו מכח חוק ימי חופשה?

לא מעט עובדים ומעסיקים אינו מודעים לזכויות המגיעות להם בעבודה בכלל ובכל הקשור לימי חופש בפרט, באופן העלול לחשוף את המעסיק לעבירה על החוק וכפועל יוצא מכך לקנסות גבוהים במיוחד ולהביא את העובד למצב בו הוא לא ממש את כל הזכויות המגיעות להם.

במקרים בהם עולות שאלות הנוגעות לזכויות הנובעות מחוק ימי חופשה ולמיצוי הזכויות המגיעות לכם, חשוב ומומלץ לפנות בהקדם לשירותיו של עו"ד מומחה בתחום לייעוץ ראשוני ובחינה מדוקדקת של המקרה שלכם. משרד עו"ד ליאת פייגל מתמחה בדיני עבודה מזה 6 שנים ונשמח שתצטרפו לקהל הלקוחות שלנו בדרך לפתרון המתאים ביותר עבורכם.

 

לסיכום

חוק ימי חופשה מגדיר את ימי הזכאות של כל עובד לצאת לחופש, הנגזרים בעיקר מהוותק שהעובד צבר במקום עבודתו. הפרת הזכויות המגיעות לעובד בקשר לימי החופשה המגיעים לו עלולים להוות עבירה על החוק ולגרור קנסות מיותרים ולפיכך, בכל מקרה של ספק ושאלה, מומלץ ליצור קשר בהקדם עם משרד עו"ד המתמחה בדיני עבודה ולוודא מהן האפשרויות המומלצות ביותר עבורכם.

חוק ימי חופשה
חוק ימי חופשה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>