ClickCease
חיפוש

התפטרות עקב הרעת תנאים

עם הזמן, שגרת העבודה שלנו יכולה להפוך להיות דינאמית ולכלול שינויים שונים, הן בתנאי העבודה והן בתנאי ההעסקה של העובד. ככל שמדובר בשינוי תנאים באופן מהותי, הרי שלעובד קיימת זכות התפטרות עקב הרעת תנאים. מה כוללת זכות זו? וכיצד עלינו לפעול למימושה? הנה לפניכם כל המידע החשוב בנושא.

 

התפטרות מעבודה וקבלת פיצויים

פיטורים מעבודה הם רגע לא פשוט עבור העובד, המוצא את עצמו לפתע במצב של חוסר וודאות כלכלית. בכדי לסייע לעובד בצעדים הראשונים שלאחר הפיטורים, זכויות בעבודה, תחום המומחיות העיקרי של משרד עו"ד ליאת פייגל ושות', כוללות תשלום פיצויי פיטורים לעובד.

פיצויי פיטורים מגיעים לרוב לעובדים שפוטרו מעבודתם, אך במקרים מסוימים, ניתן לקבל פיצויים אלו גם במקרה שהעובד בחר להתפטר מרצונו, כשהתנאי הבסיסי לכך הוא צבירת וותק במקום העבודה לתקופה של לפחות שנה וזאת ללא קשר לכספי הפיצויים שנצברו לעובד בקרן הפנסיה, כספים אותם ניתן למשוך ללא קשר לנסיבות ההתפטרות ו/או הוותק במקום העבודה.

 

התפטרות עקב הרעת תנאים

התפטרות עקב הרעת תנאים נחשבת כהתפטרות בדין מפוטר, כלומר, התפטרות העובד תחשב כאילו העובד פוטר על ידי המעסיק, כשהמשמעות העיקרית של הגדרה זו היא הזכאות לקבלת מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים מהמעביד.

זכות התפטרות עקב הרעת תנאים אינה סובייקטיבית, כך שלא כל מקרה בו נראה לנו כי חלה הרעה בתנאי העסקתנו תהווה עילה מוצדקת להתפטרות. כך, התפטרות עקב הרעת תנאים תחשב ככזו כל עוד חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, באופן שלא השאיר כל ברירה לעובד, אלא להתפטר מעבודתו.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה תיבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות ובהתאם לפרמטרים שונים, כמו נסיבות המקרה, תפקיד העובד ומעמדו ובכדי לבחון את המקרה שלכם בצורה מהימנה ובעין מקצועית ומנוסה, לפני שמחליטים על התפטרות עקב הרעת תנאים, כדאי יהיה להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה מומחה.

 

אילו מקרים נחשבים כהרעת תנאים?

חוק פיצויי פיטורים אינו מגדיר במפורש מהם נחשב להרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה ויחד עם זאת, ישנם כמה מקרים, המבוססים על פסיקות של בית הדין לעבודה, היכולים להיחשב בהחלט כהרעת תנאים מוחשית:

 

שינוי מקום עבודה

הרעת תנאים עקב שינוי מקום עבודה צריכה להיבחן באופן פרטני ועל פי נסיבותיו של העובד. בין הפרמטרים שייבחנו בקביעת זכות התפטרות עקב הרעת תנאים בשל שינוי מקום עבודה נמצאים – התארכות זמן הנסיעה של העובד אל מקום העבודה, תדירות התחבורה הציבורית, האם חל שינוי באופן ההגעה של העובד (כבר לא יוכל להגיע רגלית אל מקום העבודה), יחס בין זמן הנסיעה לבין שעות העבודה ועוד.

 

שינויים הנוגעים לשכר

בסופו של דבר, כולנו מגיעים אל העבודה שלנו במטרה לקבל את המשכורת החודשית שלנו, כך ששינויים חד צדדיים בשכר, חוסר וודאות לגבי תשלום השכר, פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום השכר (לרבות אי תשלום שכר), מהווים בהחלט הרעת תנאים משמעותית.

 

מערכת יחסים

התפטרות עקב הרעת תנאים יכולה להיות כרוכה גם בנסיבות של יחס מעליב ומשפיל של המעסיק, כמו גם מעשים פסולים מצידו.

 

שינויים בהיקף המשרה

הפחתה חד צדדים בהיקף המשרה, דרישה לעבוד ימים / שעות נוספות באופן תדיר, אי אספקת תעסוקה לעובד, הם חלק מהדוגמאות הנפוצות לשינויים בהיקף המשרה בגינם ניתן להגיש התפטרות עקב הרעת תנאים.

 

כיצד ניתן לממש את זכות התפטרות עקב הרעת תנאים?

על מנת לממש את הזכות להתפטרות בדין מפוטר וקבלת מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים על פי חוק, על העובד לעמוד ב – 4 התנאים המצטברים הבאים:

 

ותק

צבירת וותק של לפחות שנה אצל אותו מעסיק / מקום עבודה.

 

הוכחת הרעת תנאים

כאמור לעיל, לא כל הרעת תנאים תחשב הרעה משמעותית ועל העובד מוטלת האחריות להוכיח בצורה סובייקטיבית ועניינית כי הרעת התנאים לה הוא טוען אכן מהווה הרעה משמעותית.

 

הוכחת קשר סיבתי

על העובד להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרעת התנאים לבין רצונו להתפטר וכי לא מדובר בהתפטרות הנובעת מסיבות אחרות.

 

מתן התראה סבירה

גם אם מדובר בפיטורים בדין מפוטר, על העובד מוטלת החובה לתת התראה סבירה למעסיקו בדבר כוונתו להתפטר, במטרה להעניק לו הזדמנות לתקן את הרענה ו/או הנסיבות בגינן העובד מעוניין להתפטר. אמנם אין דרישה כי ההתראה תינתן בכתב, אך התראה כתובה תהיה בהחלט האפשרות המומלצת ביותר.

 

פיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים

התפטרות עקב הרעת תנאים בנסיבות מצדיקות, מזכה בקבלת מלוא פיצויי פיטורים (לחישוב סך הפיצויים המדויק שמגיע לכם כדאי להיעזר במחשבונים מקוונים או בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום), כשתשלום הפיצויים צריך להיות מועבר ישירות מהמעסיק לעובד עם סיום יחסי העבודה ביניהם ובהתאם למועדים הקבועים בחוק. איחור של 15 ימים ומעלה יכול לזכות את העובדים בפיצויים נוספים – פיצוי הלנת פיצויי פיטורים.

 

האם החוק מגדיר מסגרת זמנים להתפטרות עקב הרעת תנאים?

בלא מעט תחומים משפטיים ניתן למצוא מסגרת זמנים להגשת תביעה, אחרת התביעה מתיישנת וכבר לא ניתן לממש את הזכויות המגיעות לנו בגינה. כך, עולה השאלה האם זכות התפטרות עקב הרעת תנאים מעוגנת אף היא בלוחות זמנים?

ככלל, בית הדין לענייני עבודה אינו ממהר לקבוע כי שיהוי התפטרות עקב הרעת תנאים יפגע בזכותו של העובד להתפטרות בדין מפוטר וזאת מתוך ההנחה כי עובד המעוניין להתפטר צריך עדיין פרק זמן מסוים בכדי לברר על אפשרויות תעסוקה אחרות לאחר ההודעה על התפטרותו. יחד עם זאת, לא מומלץ להשהות את מתן הודעת ההתפטרות לתקופה ארוכה מידי, שכן הדבר עלול לפגוע בטענת הרעת התנאים של העובד.

 

אילו זכויות נוספות מגיעות למתפטר עקב הרעת תנאים?

למתפטר עקב הרעת תנאים מגיעות עוד מגוון זכויות וביניהן:

 

דמי אבטלה

התפטרות בדין מפוטר עקב שינוי מקום עבודה, יכולה לזכות את העובד שהתפטר בדמי אבטלה (ללא תקופת המתנה של 90 ימים) וזאת בתנאי כי לאחר שינוי מקום העבודה, המרחק בין מקום העבודה לביתו של העובד עולה על 60 ק"מ.

 

עריכת שימוע

את הליך השימוע אנחנו מכירים בדרך כלל כהליך המתרחש לפני פיטורים, אך למעשה, גם לפני שינוי משמעותי בתנאי ההעסקה של העובד, על המעסיק לערוך שימוע כנדרש ולאפשר לעובד להיערך לכך בהתאם ולהעלות את טענותיו ככל וישנן.

 

מה עלינו לעשות במקרה שהמעסיק מסרב לשלם פיצויים?

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד בדין מפוטר על פי חוק, כך שסירוב המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לעובד היא בהחלט לא חוקית וניתן להגיש בגינה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה וככל ותתקבל, הרי שהעובד יוכל לקבל פיצויים נוספים בגין הלנת פיצויי פיטורים.

פיטורים הוא רגע לא פשוט בחיים, הן מבחינה רגשית והן מבחינת אי הוודאות הכלכלית ובמידה ואתם שוקלים להתפטר מסיבה כזאת או אחרת, אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ולקבל הכוונה משפטית לצעדים הבאים שלכם.

 

לסיכום

הרעת תנאים משמעותית בעבודה יכולה להיחשב כהתפטרות בדין מפוטר ולזכות את העובד שהתפטר במלוא פיצויי הפיטורים. הרעת תנאים משמעותית תיבחן בעין סובייקטיבית ובמסגרת הליך מימוש זכות ההתפטרות בגין הרעת תנאים יש להוכיח מספר תנאים מצטברים, כשהדרך הטובה ביותר לעשות זאת, היא באמצעות עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום.

התפטרות עקב הרעת תנאים
התפטרות עקב הרעת תנאים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>