ClickCease
חיפוש

עורך דין הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא מושג שמוכר לכולנו, אך אף אחד מאיתנו לא רוצה לחוות מקרוב. מדובר בהליך שיש בו אי נעימות רבה לכל המעורבים, ודווקא מסיבה זאת חשוב מאוד להכיר אותו ואת האפשרויות שטמונות בו לכל אחד מהצדדים, הן הנושים והן החייבים. במסגרת מאמר זה נלמד קצת על ההליך ונבין את חשיבות הליווי של עורך דין הוצאה לפועל בהליך שכזה.

 

אז מה זה בכלל הוצאה לפועל?

הליך הוצאה לפועל הוא הליך שמוסדר על ידי חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל). מטרתו של הליך זה הוא מימוש זכויותיו של נושה מידי החייב בצורה פשוטה ויעילה. עם זאת, החוק אינו מתעלם גם מזכויותיו של החייב, אשר גם להן חשיבות בהליך.

למעשה ההוצאה לפועל היא הזרוע הביצועית של בתי המשפט, אשר להם לבדם חסרה היכולת להבטיח את ביצוע החלטותיהם.

מהאמור לעיל ניתן להבין שניתן לפתוח בהליך הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין לטובת צד מסוים, אך למעשה ניתן לפנות ללשכות ההוצאה לפועל גם ללא שהתבצע הליך קודם בבית המשפט, על פי התנאים המופיעים בחוק ההוצאה לפועל.

 

פתיחה בהליך הוצאה לפועל

הפותח את תיק ההוצאה לפועל נקרא זוכה, והוא למעשה מנהל את ההליך על ידי בקשותיו שצריכות להיות מאושרות על ידי גורם מוסמך בלשכה. עם פתיחת התיק יקבל החייב התראה שמזהירה אותו לבצע את המוטל עליו תוך פרק זמן מסוים.

קבלת ההתראה היא חשובה מאוד מכיוון שהיא מאפשרת לחייב לתכנן את צעדיו. למעשה, כבר עם קבלת ההתראה מומלץ להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל שיכוון אתכם לדרך הפעולה המיידית המתאימה לכם. דרכי פעולה אלו מתחלקות בהתאם ליחסו של החייב לחוב, האם הוא מכיר בו או לא.

 

פעולות של חייב המכיר בחוב

מקרה זה הוא הקל יותר, שכן החייב אינו מתכחש לעצם קיומו של החוב. במקרה כזה יכול החייב לשלם את חובו בזמן הנקוב בהתראה ובכך ייפסקו ההליכים נגדו.

לעיתים החייב מכיר בחוב אך אינו מסוגל לשלם את כולו בבת אחת, במקרה כזה יוכל החייב להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים או להגיש בקשה להכרזה עליו כחייב המוגבל באמצעים, צעד שיכול גם להביא למתן הפטר, כלומר מחיקה של החוב, בתנאים מסוימים.

 

פעולות של חייב שאינו מכיר בחוב/ בפסק הדין

מקרים אלו מעט יותר מסובכים. חייב שאינו מכיר בחוב יכול לבצע אחת מהפעולות הבאות: הגשת התנגדות לביצוע שטר או המחאה, הגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב והגשת בקשה לעיכוב הליכים.

בנוסף לכל האמור חייב הטוען שפרע את החוב כבר יוכל להעלות טענת "פרעתי" בכל שלב של ההליך, ובעזרת הוכחות שאכן כך הדבר לסיים את ההליכים נגדו.

במקרה בו החייב אינו מכיר בפסק דין המחייב אותו בסכום הוא בפעולה מסוימת הוא יכול לצרף לערעור על פסק הדין בקשה לעיכוב ביצועו, או במקרה של פסק דין שניתן בהעדר הגנה – לבקש את ביטולו של פסק הדין.

 

תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל בהליך הוצאה לפועל

כפי שניתן להבין מהטעימה שניתנה במסגרת מאמר זה, הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב ומסובך שיש בו פיתולי חקיקה רבים. בהתאם לכך, ליווי של עורך דין הוא קריטי בהליך הזה, שגם כך מלווה בקשיים, הן כלכליים והן נפשיים, רבים. תפקידו של עורך הדין משתנה כמובן בהתאם ללקוחו, הזוכה או החייב.

עורך דין המייצג את הזוכה

תפקידו של עורך דין המייצג את הזוכה הוא ללוותו ליווי קפדני כבר משלב ההתלבטות האם לפתוח בהליך ומתי. עורך דין מומחה ידע להוביל את לקוחו בצורה כזאת בה ימוצו זכויותיו על הצד הטוב ביותר, בעזרת בחירה מושכלת בדרכי הפעולה שהחוק מתיר.

כך למשל ידע עורך הדין אילו בקשות להגיש על מנת למנוע הברחה של נכסי החייב, או אפילו של החייב בעצמו, לחו"ל ובכך למנוע מקרה בו הזוכה יוותר ללא אפשרות לגבות את חובו.

 

עורך דין המייצג את החייב

הליך הוצאה לפועל טומן בחובו פגיעה משמעותית בזכויות היסוד של החייב כמו הזכות לקניין או הזכות לכבוד. הפגיעה הפוטנציאלית מבהירה כמה חשוב שההליך ינוהל בידיים מקצועיות, כאלו שידעו למזער את הנזק ככל האפשר.

כך למשל יוכל עורך הדין לנסות ולצמצם את החוב, להגן על נכסים מסומים של החייב, להסיר צווי עיקול או צווי יציאה מהארץ, לעיתים להוביל להליך פשיטת רגל או מתן הפטר.

 

פשיטת רגל וחדלות פירעון

לעיתים הליך הוצאה לפועל יכול להביא להליך פשיטת רגל, שלמעשה החל מכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בשנת 2019 נקרא הליך חדלות פירעון. הליך של חדלות פירעון יתנהל במקרים בהם החייב אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו.

 

פתיחה הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים. הליך כזה יכול שיפתח על ידי החייב עצמו, על ידי הנושה (או הזוכה במקרה של הליך הוצא לפועל פעיל) או על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

מקום הגשת הבקשה משתנה לפי אופי החייב ולפי אופי החוב, כך שלעיתים יש להגישה לבית משפט שלום, לעיתים לבית משפט מחוזי ולעיתים ניתן להסתפק בהליך פנימי בתוך לשכת ההוצאה לפועל.

 

הליך חדלות פירעון של יחיד

במסגרת הליך כזה מוסדרים חובותיו של החייב בין כל נושיו ונקבע בצו שיקום כלכלי הסדר תשלומים שיאפשר לו לשקם את חייו מחד ולעמוד בהתחייבויותיו השונות מאידך. במקרים מסוימים אם החייב עומד בתנאי צו השיקום הכלכלי תקופה מסוימת הוא יוכל לזכות בהפטר לגבי חובותיו הנותרים.

מכאן ניתן להבין שפעמים רבות פתיחה בהליך חדלות פירעון תואמת לאינטרס של החייב, ומאפשרת לו להיחלץ מהצרה אליה נקלע בכבוד.

 

הליך חדלות פירעון של חברה

הליך חדלות פירעון של חברה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי דומה במהותו להליך חדלות פירעון של יחיד, אך לחברה אין אפשרות לזכות בהפטר מחובותיה. בנוסף, במסגרת הליך חדלות פירעון של חברה נקבע גם גורלה – האם לפירוק או לשיקום, וזאת בהתאם לנסיבות השונות.

 

תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל בהליך חדלות פירעון

כפי שכבר נאמר, תפקידו העיקרי של עורך הדין בהליך של חדלות פירעון הוא עצם ההחלטה לפנות להליך כזה. בחירה כזאת צריכה להיעשות בצורה מושכלת, רק במקרים בהם היא תואמת לאינטרס של הלקוח, בין אם מדובר בחייב ובין אם מדובר בנושה.

בחירה כזאת אינה פשוטה והיא טומנת בחובה השלכות שונות על הצדדים להליך. כמובן שתפקידו של עורך הדין אינו מסתיים לאחר הבחירה בדרך הפעולה, והליווי שלו משמעותי מאוד גם בהליך חדלות הפירעון עצמו, על מנת להביאו לסיומו על הצד הטוב ביותר.

כך למשל יוכל עורך הדין לדאוג לאינטרס של לקוחו בעיצוב צו השיקום הכלכלי, או אפילו, כפי שכבר הזכרנו, להביא למחיקה של חלק משמעותי מחובו של לקוחו באמצעות בקשת הפטר.

למידע נוסף על הליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון פנו לעו"ד ליאת פייגל, עו"ד הוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל
עורך דין הוצאה לפועל
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>