ClickCease
חיפוש

כל המידע על העסקת נוער בחופשת הקיץ

בחופשת הקיץ בני נוער רבים מחפשים עבודה, כך הם גם מעבירים את הזמן וגם מרוויחים כסף. אך רבים מהם, והדבר נכון גם לגבי הוריהם, אינם מכירים את כל המידע הרלוונטי על העסקת נוער בחופשת הקיץ. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

 

מהו המידע הנחוץ על העסקת נוער בחופשת הקיץ?

אחת ממטרותיו המרכזיות של דיני העבודה בכלל הוא הגנה על זכויות העובדים, שנחשבים לצד החזק פחות במערכת היחסים.

כחלק ממטרה זו מעניקים דיני העבודה גם הגנה מיוחדת לקבוצות שונות, כאלו שיש יסוד סביר להניח שהן אף חלשות יותר, ומועדות יותר לניצול על ידי המעסיק, מאשר עובדים רגילים. אחת מן הקבוצות הללו היא בני הנוער העובדים במשך כל השנה, ובייחוד אלו שעובדים בחופשת הקיץ.

הגנה זו מתבטאת בחוקים שונים ובתקנות הנובעות מהן שמסדירים את אופן ההעסקה של בני נוער, ומבהירים את זכויותיהם. ההיכרות עם הכללים הללו חשובה במיוחד, שכן מעסיקים רבים עשויים לנצל את גילם הצעיר של העובדים ואת חוסר ניסיונם, ולמנוע מהם זכויות המגיעות להם על פי חוק.

 

תנאי העסקה של בני נוער בחופשת הקיץ

אם כן, תחת הכותרת של תנאי ההעסקה של בני נוער בחופשת הקיץ ניתן למצוא מספר כללים עיקריים, אותם נפרט להלן:

 

תנאי ראשון: גיל העובד

בחופשת הקיץ, כמו גם בחופשות לימודים רשמיות אחרות, ניתן להעסיק בני נוער החל מגיל 14. מתחת לגיל זה לא ניתן כלל להעסיק בני נוער, לא משנה מהי העבודה ומהם תנאיה.

לשם ההשוואה, בזמן לימודים ניתן להעסיק רק בני 15-16 בתנאים ייחודים, כמו למשל נער שסיים את חוק לימודיו מוקדם מהרגיל או נער שאינו מסוגל ללמוד באופן סדיר וקיבל אישור לכך ממשרד העבודה, ובני 16-18 באותם תנאים ייחודים או רק לאחר שעות הלימודים.

 

תנאי שני: שכר

התנאי השני נוגע לשכרו של בן הנוער העובד. בדומה לכל עובד אחר, גם מעסיקים של בני נוער כפופים לחוק שכר המינימום, ועל כן אין הם יכולים לשלם לעובדיהם פחות מכך.

נכון להיום (שנת 2021) שכר המינימום עד גיל 16 עומד על 21.45 ₪ לשעה, מגיל 16 עד גיל 17 על 22.98 ₪ לשעה, ומגיל 17 עד לגיל 18 על 25.43 ₪ לשעה.

בהקשר זה חשוב מאוד לדעת כי תקופות ניסיון, תקופות הכשרה או תקופות למידה נחשבות לעבודה לכל דבר ועניין, וגם בהן חובה על המעסיק לשלם לעובד שכר שעתי שלא יפחת מן הסכומים שפורטו לעיל.

הדבר נכון גם במקרה בו לאחר תקופה זאת החליט מי מן הצדדים כי חוזה ההעסקה ביניהם לא יימשך.

תנאי שלישי: שעות עבודה

על העסקתם של בני נוער חלות מגבלות שונות הקשורות לשעות העבודה. כך למשל לא ניתן כלל להעסיק בני נוער בשעות נוספות או ביום המנוחה. מדובר באיסור גורף שלא ניתן להתנות עליו בין הצדדים.

ככלל, יום עבודה של בן נוער עד גיל 15 בחופשת הקיץ לא יעלה על 8 שעות ו-40 שעות שבועיות, ויום עבודה של בן נוער בגיל 16 ומעלה לא יעלה על 9 שעות ו-40 שעות שבועיות.

הגבלות נוספות קשורות לאופציה להעביד בני נוער בשעות הלילה. בעוד בני נוער עד גיל 16 לא ניתן כלל להעסיק בין השעות 20:00 ל-08:00, בני נוער מעל גיל 16 בחופשת הקיץ ניתן להעסיק את השעה 24:00 בלילה, וזאת רק אם המעסיק דואג להסעתו של בן הנוער לביתו בסיום העבודה.

 

תנאי רביעי: הפסקות

תנאי חשוב נוסף שמעמיד החוק להעסקתם של בני נוער בחופשת הקיץ הוא מתן הפסקות, כאשר על כל יום העולה על 6 שעות עבודה יהיה זכאי בן הנוער העובד להפסקה של 3/4 שעה, אשר חצי שעה ממנה לפחות צריכה להיות רציפה.

 

תנאי חמישי: תשלום נסיעות

בדומה לכל עובד, גם בני נוער זכאים להחזרים בעבור הוצאותיהם על נסיעות למקום העבודה, והכול בהתאם לצו ההרחבה הרלוונטי בעניין.

 

תנאי שישי: איסור הטלת קנסות

התנאי השישי להעסקתם של בני נוער קובע כי אין להטיל עליהם קנסות או עונשים, או לנכות משכר עבודתם בשל נזקים שגרמו. זאת בניגוד להסכמי עבודה בין מבוגרים שעשויים לכול תנאים דומים.

 

תנאי שביעי: חובת מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה

על כל מעסיק המעסיק בני נוער בחופשת הקיץ חלה חובה למסור לו הודעה מסודרת על תנאי ההעסקה, וזאת בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה אצלו.

על הודעה זו לכלול את כול הפרטים הרלוונטיים ובהם: תאריך ההתחלה, משך תקופת העבודה, השכר לשעה, עיקרי התפקיד, ציפיות המעסיק מהעובד, אורך יום העבודה, ופרטי הזהות של המעסיק ושל העובד.

מדובר בחובה חשובה מבחינתו של העובד בן הנוער, שכן היא מאפשרת לו לדעת בדיוק מהן זכויותיו ומהן חובותיו במערכת היחסים הזאת. בנוסף, הדבר יכול לאפשר בקרה על תנאי ההעסקה של בן הנוער בחופשת הקיץ, דבר חשוב במיוחד להוריו של העובד.

 

הפרה של תנאי העסקה

בדומה לכל הפרה של דיני העבודה, גם כאשר ישנה הפרה של תנאי ההעסקה הקבועים בחוק לבני נוער בחופשת הקיץ ישנן מספר דרכי פעולה אפשריות.

הראשונה שבהן כוללת הגשת תלונה כנגד המעסיק ליחידת האכיפה של משרד העבודה. תלונה כזו, אם תימצא מוצדקת, עשויה להשית על המעסיק קנסות ועונשים מנהליים שונים, דבר שסביר להניח שיחזיר אותו לתלם.

האפשרות השנייה כוללת הגשת תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה, וזאת בדרישה לפיצויים או למתן צו שיחייב את המעסיק בנקיטת פעולה מסוימת.

בכל מקרה, חשוב מאוד במקרה של בני נוער המועסקים בחופשת הקיץ שההורים יהיו מעורבים בתנאי ההעסקה של ילדם. מעורבות זו תאפשר להם לבדוק שאכן כל תנאי החוק מתקיימים, ובמקרה שלא – לסייע לילדם, בעזרת עורך דין מתאים, לנקוט בפעולות המתאימות כנגד המעסיק.

 

תיקון מספר 22

תיקון מספר 22 לחוק עבודת הנוער, שאושר בכנסת ב-4 ביוני 2024, משקף שינוי משמעותי ביחס לשעות העבודה המותרות לבני נוער בתקופות של חופשת לימודים רשמית.

לפני התיקון, החוק הגביל את שעות העבודה של בני הנוער עד השעה 23:00, במטרה להבטיח שמירה על שעות המנוחה והבריאות של העובדים הצעירים.

עם זאת, התיקון החדש מאפשר להעסיק בני נוער עד השעה 1 בלילה במהלך חופשות, בהתאמה לצרכים המיוחדים של שוק העבודה בתקופות אלו.

המטרה המרכזית של התיקון היא להציע גמישות רבה יותר למעסיקים, במיוחד בעונות של ביקוש מוגבר לעובדים זמניים, תוך שמירה על תנאים נאותים ובטוחים להעסקת בני הנוער.

כך, למרות ההקלות בשעות העבודה, ממשיכים להבטיח את רווחתם ושלומם של העובדים הצעירים בהתאם להוראות החוק.

 

לפרטים נוספים: צרו קשר עם עו"ד ליאת פייגל – עורכת דין מומחית לדיני עבודה.

כל המידע על העסקת נוער בחופשת הקיץ
כל המידע על העסקת נוער בחופשת הקיץ
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>