ClickCease
חיפוש

כמה זמן צריך להודיע לפני שימוע

זכויות עובדים בעבודה מתייחסות למגוון סוגיות הנוגעות ליחסי עובד – מעסיק, החל מיום קליטתו של העובד ועד לסיום העסקתו. אחד מהכללים המנחים בהסדרת יחסי עובד – מעסיק הוא התייחסות אנושית ומכובדת, כמו למשל, באמצעות הודעה מוקדמת לפני פיטורים ובמאמר זה נעסוק בהרחבה בהליך השימוע ובשאלה כמה זמן צריך להודיע לפני שימוע.

 

מהו הליך השימוע?

דיני עבודה, תחום ההתמחות המרכזי של משרד עו"ד ליאת פייגל ושות', מגדירים מגוון זכויות המגיעות לעובדים, במטרה להגן על זכויותיו של העובד, שמטבע הדברים, נמצא בעמדת נחיתות מסוימת לעומת המעסיק. אחת מהזכויות המרכזיות המוסדרות בחוק היא הליך השימוע, על פיו לא ניתן לפטר עובד באופן שרירותי, מבלי שהוסברו לו נסיבות הפיטורים.

 

מתי יש לבצע הליך שימוע?

את הליך השימוע יש לבצע לפני כל קבלת החלטה משמעותית בעניינו של העובד ובין המקרים השכיחים ביותר נמצאים:

 

שימוע לפני פיטורים

פיטורים הם ללא ספק אחד רגע מאתגר בחייו של העובד, המוצא את עצמו לפתע פתאום במצב של אי ודאות כלכלית ובאמצעות הליך שימוע ומתן הודעה מוקדמת, ניתן לרכך את המשמעות של הליך הפיטורים.

 

שינויים בתנאים העסקה

אמנם אנחנו נוטים להתייחס אל העבודה שלנו כחלק משגרת החיים, אך בפועל, חיי העבודה הינם דינמיים ושינויים בתפקיד ותנאי העסקה הם חלק אינטגרלי מהעבודה. ככל ומדובר בשינויים מהותיים, לרבות סגירת מקום העבודה, על המעסיק מוטלת החובה לערוך שימוע לעובד

 

כיצד מתנהל הליך השימוע?

כל עובד זכאי להליך שימוע, ללא קשר לאופני העסקתו (משרה חלקית / מלאה) ו/או לוותק שצבר במקום העבודה. הליך השימוע עצמו מתבצע באמצעות מספר שלבים עיקריים:

 

זימון לשימוע

מעסיק המעוניין לערוך שימוע לעובד, צריך לשלוח לו זימון לשימוע (הודעה לפני שימוע). כדאי לדעת כי, הודעה לפני שימוע צריכה להימסר בכתב, כשהודעה באמצעות מסרון אינה נחשבת הודעה בכתב.

 

קיום השימוע

במהלך השימוע, על המעסיק לפרק את הסיבות והנימוקים העומדים בבסיס השינויים המהותיים / פיטורי העובד, כשאין די בטענות כלליות, דוגמת הפרות משמעות, אלא יש להצביע על אירועים ספציפיים שהתרחשו. לאחר מכן, העובד יוכל להציג את טענותיו, כשעל המעסיק לנקוט באוזן קשובה מתוך כוונה כנה ונפש חפצה לשקול בצורה הוגנת את טענותיו של העובד.

 

מסירת פרוטוקול השימוע

הליך השימוע צריך להיות מתועד באמצעות פרוטוקול, עליו העובד יחתום בסופו של התהליך ויקבל העתק בהתאם.

 

מסירת ההחלטה לעובד

עם סיום הליך השימוע, על המעסיק למסור לעובד את החלטתו בצורה ברורה.

 

הודעה לפני שימוע – כמה זמן צריך להודיע לפני?

כפי שראינו, אחד השלבים הראשונים בהליך השימוע הוא הודעה לפני שימוע. הודעה לפני שימוע צריכה להינתן כאמור בכתב ולכלול תאריך הוצאת ההודעה ואת התאריך המיועד בו השינויים המהותיים המתוכננים צפויים להיכנס לתוקף.

את ההודעה לפני השימוע יש למסור בפרק זמן "סביר", כשהחוק אינו מגדיר בצורה ברורה מהו אותו פרק זמן סביר, אך על פי פסיקת בית הדין האזורי לענייני עבודה, ניתן לראות כי הודעה לפני שימוע בפרק זמן של יום או יומיים אינה מספקת, כך שיש לתת לעובד הודעה מוקדמת לפחות 3 ימים לפני הכוונה לבצע את הליך השימוע.

 

מהי המטרה העיקרית של הודעה לפני שימוע?

המטרה העיקרית של הודעה לפני שימוע היא לתת לעובד את האפשרות להבין מהן הטענות המופנות כלפיו ולהיערך כראוי אל הליך השימוע, תוך אפשרות להציג את הצד שלו כנגד כל טיעון של המעסיק כלפיו.

לפיכך, עם קבלת הודעה לפני שימוע כדאי להיערך בהתאם ואף לפנות אל עו"ד דיני עבודה מקצועי, כשבמסגרת ההיערכות המוקדמת כדאי להקפיד על:

 

בחינת הטענות

מכתב הודעה לפני שימוע צריך לכלול סיבות ונימוקים מפורטים שהביאו להחלטה בגינה מתקיים השימוע ובשלב הראשון, יש לבדוק את הרקע לזימון ולהבין מהן הטענות המופנות כלפיכם.

 

ניסוח תגובה עניינית

לאחר שבחנתם כל טענה, יש לחשוב ולנסח תגובה עניינית המציגה את הצד שלכם בעניין, תוך שימת דגש על תרומתכם להצלחת הארגון.

 

איסוף ראיות

בכדי לחזק ולאשש את הטענות שלכם, כדאי לאסוף ראיות, מסמכים ועדויות רלוונטיות, אותן תוכלו להציג במסגרת הליך השימוע.

 

חזרה גנרלית

רגע השימוע הוא רגע מלחיץ למדי וכחלק מההיערכות המוקדמת, כדאי יהיה לגבש את כל הטענות שלכם ולערוך חזרה גנרלית, כך שברגע האמת תוכלו להציג אותן בצורה ברורה ומדויקת.

 

מהן ההשלכות של הודעת שימוע שלא נמסרה בזמן?

אי מסירת הודעה לפני שימוע או מסירת הודעה בפרק זמן שאינו סביר, הינם מנוגדים לחובת תום הלב המוטלת על המעסיק בהליך פיטורים. הליך שימוע לא תקין, לרבות הודעת שימוע שלא נמסרה בזמן, יכול לזכות את העובד בפיצויים כספיים, היכולים להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים ואף להביא לביטול הליך הפיטורים וחזרת העובד לעבודתו.

 

מכתב הודעה לפני שימוע – כדאי לדעת

טענות שלא נכתבו במכתב

מכתב הודעה לפני שימוע צריך לכלול טענות מנומקות היטב בדבר הסיבות בגינן המעסיק מעוניין לפטר את העובד, כשטענות שאינן כתובות במפורש במכתב, לא יוכלו להיות מיוצגות בהליך השימוע.

 

אי התייצבות לשימוע

מכתב הודעה לפני שימוע אמנם מהווה זימון לקראת השימוע, אך אין משמעו כי העובד מחויב להיות נוכח בהליך השימוע. ככל והעובד בחר שלא להתייצב להליך השימוע, הרי שהוא מוותר למעשה על זכותו להעלות טענות ובכל מקרה, אי ההתייצבות אינה מהווה את הסכמת העובד לפיטורים.

 

דחיית מועד השימוע

אל השימוע מומלץ להגיע רגועים ונינוחים ולכן, אם מועד הודעה לפני שימוע אינו מתאים לכם, הרי שניתן לבקש מהמעסיק לדחות את המועד שנקבע לשימוע.

 

האם ניתן לבצע שימוע מאוחר?

פיטורים ללא שימוע הם לא חוקיים ויחד עם זאת, למעסיק מותר בדיעבד לערוך שימוע מאוחר, גם אם הודעת הפיטורים כבר נמסרה לעובד. בכדי שהליך שימוע מאוחר אכן יתקן את המעוות (פיטורים ללא שימוע), על ההליך להיערך בתום לב ומתוך נכונות להקשיב לטענותיו של העובד ולשקול מחדש את החלטת הפיטורים.

 

מתי מומלץ לפנות לייעוץ של עורך דין דיני עבודה?

עורך דין דיני עבודה הוא הכתובת שלכם לכל שאלה, תהייה ובעיה הקשורה בזכויות שלכם בעבודה. ההחלטות המתקבלות בהליך השימוע יכולות להיות בעלות השלכות מהותיות על עתידכם בארגון ולפיכך, מיד עם קבלת הודעה לפני שימוע, מומלץ לפנות לשירותיו של עו"ד דיני עבודה מומחה.

עו"ד דיני עבודה יוכל לסייע לכם להבין מהן הזכויות המגיעות לכם, כיצד עליכם לפעול במקרה של פגיעה בזכויות המגיעות לכם וכן לכוון וללוות אתכם בשלבי ההכנה המקדימה לשימוע, כך שתגיעו בטוחים בעצמכם ועם טענות ברורות ומוצקות כנגד כל טיעון ואשמה המופנים כלפיכם.

משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' צבר עם השנים מוניטין מוכח בתחום זכויות העובדים. אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ולקבל יחס אישי ומגוון שירותים משפטיים למציאת הפתרונות האידיאליים ביותר עבורכם.

 

לסיכום

הליך השימוע הוא חלק מזכויות העובדים והוא צריך להתבצע לפני כל שינוי מהותי בתנאי ההעסקה של העובד. כחלק מהליך השימוע, על המעסיק מוטלת החובה לשלוח הודעה לפני שימוע, כשפרק הזמן הסביר אמנם אינו מוגדר בחוק, אך עומד על לפחות 3 ימים טרם השימוע ובכדי להיערך בצורה אופטימלית להליך השימוע, כדאי יהיה לפנות לייעוץ של עו"ד דיני עבודה מומחה בתחום.

כמה זמן צריך להודיע לפני שימוע
כמה זמן צריך להודיע לפני שימוע
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>