ClickCease
חיפוש

ימי חופש לעובד

העבודה תופסת מקום מרכזי בשגרת חיינו, אך מטבעם של דברים, כולנו זקוקים מידי פעם ליום מנוחה וחופש, הן לצורך סידורים והתחייבויות משפחתיות והן בכדי להתרענן ולנקות את הראש. למעשה, חופשה שנתית היא בין הזכויות המגיעות לעובד על פי חוק, אז לפני שאתם מתכננים את החופשה הבאה שלכם, כדאי שתכירו את החוק והזכויות המגיעות לכם 

 

חוק חופשה שנתית

העבודה היא ללא ספק חלק מרכזי בשגרת חיינו ויחד עם זאת, לכולנו עיסוקים וחיים פרטיים משלנו, הדורשים מאיתנו לפנות את הזמן המתאים ולקחת ימי חופשה מהעבודה. בנוסף, ימי חופשה מאפשרים לעובד לאגור כוחות ובכך, תורמים בעקיפין גם לשמירה על תפוקתו בעבודה. כך או כך, כחלק מדיני העבודה וחובתו של המעביד לספק תנאי עבודה נאותים לעובדיו, כאשר לכל עובד קיימת הזכות לצאת לחופשה שנתית בתשלום שכר מלא.

החוק בישראל, המבוסס על אמנות עבודה בינלאומיות, מסדיר את ימי החופשה המגיעים לעובד וזאת כתלות במספר פרמטרים מרכזיים, כמו ותק במקום העבודה וגורמים נוספים. במקרים בהם צצות ועולות שאלות בנוגע למימוש הזכות לצאת לחופש, כדאי תמיד להתייעץ עם גורם מקצועי כמו משרד עו"ד ליאת פייגל ושות'.

 

אילו ימים לא נחשבים כחלק ממכסת ימי חופשה של העובד?

ימי חופשה המגיעים לעובד על פי חוק, הינם מעבר לימי החופש וזכותם של העובדים להיעדר מהעבודה במקרים כמו:

  • ימי מחלה
  • חופשות חג
  • יום מנוחה שבועי כמוגדר בחוק / בהסכם עם המעביד
  • שביתה
  • חופשת לידה
  • שירות מילואים
  • ימי אבל

ככל והימים המוזכרים לעיל (כולם או חלקם) יוצאים במהלך ימי החופשה השנתית של העובד, הרי שהם ייחשבו כהפסקה בחופשה ולא ייספרו כחלק מהזכאות, כך שניתן יהיה להשלים את ימי החופשה במהלך אותה שנת העבודה (ככל האפשר).

 

כמה ימי חופשה מגיעים לעובד?

חוק דיני עבודה קובע באופן אחיד וגורף את משך ימי חופשה המגיעים לכל עובד, כשאחד הפרמטרים העיקריים המשפיעים על חישוב ימי חופשה שנתית המגיעים לעובד על פי חוק, הוא הוותק שהעובד צבר במקום העבודה וזאת על פי החלוקה הבאה:

שנות ותק זכאות ימי חופשה
1 – 4  שנים 14 ימים
5 שנים 16 ימים
6 שנים 18 ימים
7 שנים 21 ימים
8 שנים ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה ועד לתקרה שנתית של 28 ימי חופשה

 

חלוקה זו הינה כאמור על פי חוק ויחד עם זאת, ניתן למצוא מספר מקומות עבודה בהם קיימים הסכמים מסוגים שונים, היכולים רק להיטיב עם העובד ולא לפחות מסך ימי החופשה המגיעים על פי חוק. בנוסף, ישנה התחשבות במספר ימי עבודה בשנה קלנדרית, כך שעובד יהודי המועסק שישה ימים בשבוע, יהיה זכאי ליום מנוחה שבועי (שבת) ובמידה ומועסק חמישה ימים בשבוע, ימי המנוחה יהיו שישי – שבת.

 

האם יש הבדלים במספר ימי חופשה המגיעים לעובד שעתי?

ימי חופשה המגיעים לעובד בשכר יומי/שעתי הינם זהים לימי החופש המגיעים לעובד בשכר חודשי וזאת בתנאי כי מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

  • קיים לעובד ותק של לפחות 75 ימים רצופים (במשך השנה הנוכחית או שנתיים רצופות)
  • לעובד קיים חוזה עבודה מסודר עם המעסיק לתקופה העולה על 74 ימים
  • על העובד להודיע למעסיק על כוונתו לצאת לחופשה לפחות 30 ימים מראש

 

במקרים בהם לא מתקיימים התנאים הללו, העובד בשכר יומי/שעתי יהיה לזכאי לצאת לחופשה שנתית אך בימי החופשה הוא לא יקבל שכר עבודה מלא, אלא לתשלום חלקי – עד לגובה של 4% משכר עבודתו באותה תקופה.

 

מהן הזכויות המגיעות לעובד בימי החופשה?

במהלך ניצול ימי חופש המגיעים לעובד, נשמרות לו מספר זכויות מרכזיות:

 

תשלום

עובד בשכר חודשי יהיה זכאי לקבל את תשלום שכר מלא גם אם ניצל את ימי החופשה שלו באותו החודש, כשדמי החופשה ישולמו במועד תשלום שכרו הרגיל. לעומת זאת, עובד בשכר יומי יקבל תשלום בהתאם לחישוב שכר יומי ממוצע לכל יום חופשה.

כדאי לדעת, כי עובד שיצא לחופשה בתשלום ובמהלך החופשה עבד במקום אחר בשכר, הרי שהוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי החופשה ובמידה ואלה שולמו כבר, למעסיק קיימת הזכות לנכות את דמי החופשה ששולמו משכר העבודה או לגבות אותו בדומה לכל חוב אזרחי אחר.

 

הפרשות פנסיוניות

חוק דיני עבודה מתייחס לדמי חופשה כשכר עבודה לכל דבר ועניין ולפיכך, גם במהלך ניצול ימי חופשה של העובד, חלה על המעסיק החובה להמשיך את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.

 

זכויות נוספות

מלבד הזכויות הקבועות בחוק והמוזכרות לעיל, כדאי לקחת בחשבון כי ייתכן ולכל עובד יהיו זכויות נוספות, המעוגנות בהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וכן הסכמים אישיים שנחתמו בין העובד למעסיק.

 

האם מעסיק יכול להחליט מתי העובד ינצל את ימי החופשה שלו?

את ימי החופשה השנתית ניתן לנצל על פי חוק במהלך החודש האחרון של שנת העבודה או במהלך השנה העוקבת. תיאום תאריך החופשה צריך להיעשות בהתראה של 14 ימים לפחות מול המעסיק, בכדי לאפשר לו להתארגן בהתאם.

כמו כן, ניתן לנצל את ימי החופשה השנתית עוד במהלך שנת העבודה (לפי בחירת העובד או באחד מהמועדים הבאים – ערב ראש השנה, צום גדליה וערב יום כיפור)  וזאת בתנאי כי ניתנה למעסיק התראה של 30 ימים מראש.

ככלל, לפי זכויות המעסיק, קיימת לו הזכות לבחור באילו ימים העובד יוכל לנצל את ימי החושה המגיעים לו ואף לקבוע מראש באילו ימים העובד יצא לחופשה מרכזת. בדומה להתראה שהעובד צריך לתת למעסיק לפני שהוא יוצא לחופשה, גם כאן, מעסיק שבוחר את ימי החופשה לעובד צריך לתת לו התראה של לפחות 14 ימים מראש.

 

עורך דין דיני עבודה – כך תשמרו על הזכויות המגיעות לכם

על מנת להבין אילו זכויות בעבודה מגיעות לכם וכיצד ניתן לנצל אותן במלואן ולשמור על כך שלא ייפגעו, חשוב להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה מומחה, שיפרוש בפניכם את כל הזכויות המגיעות לכם וכן את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

בין הסוגיות המשפטיות המרכזיות הנוגעות לימי חופשה נמצאות:

 

פדיון ימי חופשה

בסיום תקופת העסקה מתברר פעמים רבות כי לעובד נותרו מספר ימי חופשה שלא נוצלו, אותם ניתן לפדות בסכום שווה ערך לשכר שהיו מקבלים בימי החופשה. בחלק מהמקרים, ייתכן ותהיה עדיפות לצאת לחופש ואז לסיים את העבודה. בסיוע עו"ד מקצועי תוכלו לבחון את האסטרטגיה הנכונה והמשתלמת ביותר.

 

פיצויי הלנת שכר

במקרים של הפרת חובת המעסיקים בנוגע לניצול ימי החופשה המגיעים לעובד, הרי שקיימת לאחרון האפשרות להגיש תביעת פיצויים במסגרת חוק הגנת שכר. חישוב פיצויי הלנת שכר מתבצע לפי שכר העובד ותקופת ההלנה, כך שניתן להגיע לסכומי פיצויים משמעותיים בהחלט.

 

לסיכום

ימי חופש לעובד הם זכות המוקנית לכל עובד במסגרת דיני עבודה, כשמספר ימי החופש המגיעים לו וכן הזכויות הקשורות בניצול ימי החופש, מושפעים ממספר פרמטרים, שאחד הבולטים מביניהם הוא הוותק במקום העבודה. בדי להבין ולהכיר לעומק מהן הזכויות המגיעות לכם בהקשר לימי החופש וכיצד להתמודד במקרים בהם נראה כי זכויות אלו הופרו על ידי המעסיק, אתם מוזמנים לצור קשר עם משרדנו ולקבל את כל התשובות וההסברים המתאימים.

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>