ClickCease
חיפוש

זכויות נשים בהריון

הצטרפותו של תינוק חדש לחיק המשפחה זה אירוע בהחלט משמח ומרגש, אך עד לרגע הלידה, על האישה ההרה עוברים חודשי הריון ממושכים, הכרוכים בבדיקות ומעקבים רפואיים, בד בבד עם הצורך בניהול שגרת חיים (ועבודה) שוטפת. אמנם מדובר בתקופה מאתגרת, אך הכרת זכויות נשים בהריון יכולה בהחלט לסייע לכם לעבור בהצלחה את התקופה הזאת והנה לפניכם כל המידע החשוב בנושא

 

זכויות נשים – התייחסות החוק

נשים מהוות כוח עבודה משמעותי בשוק העבודה בישראל ומתוך רצון לעודד נשים להשתלב בשוק העבודה וליצור סביבת עבודה הוגנת ומתאימה לצרכים שלהן, המחוקק קבע מספר חוקים בנושא, לגביהם תמיד מומלץ לפנות ולהיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום – עו"ד ליאת פייגל, בכדי לוודא כיצד הם באים לידי ביטוי בכל מקרה ספציפי. בין החוקים הבולטים בתחום נמצאים:

 

חוק עבודת נשים

במסגרת חוק עבודת נשים, קיימת הגנה משפטית לעובדת מפני פיטורים שסיבתם קשורה בהריון ו/או לידה, כמו גם בהיעדרויות הנובעות מהיריון ו/או לידה. על אכיפת חוק עבודת נשים אחראי הממונה על חוק עבודת נשים, גורם מקצועי השייך למשרד הכלכלה.

 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה עוסק במכלול הסיבות בגינן אסור להפלות בין עובדים, גברים ונשים כאחד. במסגרת החוק, קיימת התייחסות גם לנשים בהריון, לגביהן המעסיק אינו רשאי ליצור אפליה מכל סוג – שכר, תנאים, קבלה לעבודה ועוד.

 

זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון מתחילות למעשה עוד טרם כניסתן להריון ו/או תחילת עבודתן והנה כמה דוגמאות בולטות לכך:

 

ריאיון והקבלה לעבודה

על פי חוק, חל איסור על המעסיק להפלות אישה בתהליך הקבלה לעבודה ולבסס את החלטתו על בסיס היותה בהריון. יחד עם זאת, החוק מכיר במספר מקרים מיוחדים בהם ניתן שלא לקבל אישה בהריון לעבודה וזאת ככל ואופי העבודה אינו מתאים לאישה הריונית (שעות עבודה, מאמץ פיזי, עמידה ממושכת וכדומה). לעיתים קורה כי מעסיקים מנסים לנמק את אי קבלת העובדת ההריונית בשל סעיף זה וככל ועולה החשש כי מדובר בתירוץ בלבד, יש לפנות לייעוץ משפטי עם עו"ד דיני עבודה מקצועי.

 

טיפולי פוריות

טיפולי פוריות במטרה להיכנס להריון, כרוכים התמודדות נפשית לא פשוטה, הן מבחינת ההליך הממושך והן מבחינת הציפייה התמידית לקבלת תוצאות חיוביות ובשורות טובות ובשל כך, במסגרת זכויות האישה במקום העבודה קיימת הכרה בזכותה להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי הפוריות (היעדרות על חשבון ימי מחלה ועד למכסה שנתית של 40 שעות היעדרות).

 

זכויות נשים בהריון בעבודה

בתוך תקופת ההיריון המורכבת והמאתגרת, נשים רבות בוחרות להמשיך ולעבוד, הן אם מבחירה והן אם בשל התלות הכלכלית והצורך להמשיך ולהתפרנס בכבוד. כך או כך, לנשים בתקופת ההיריון מגיעות זכויות שונות בעבודה ובין הבולטות מביניהן נמצאות:

 

היעדרות מעבודה

עובדת בהריון זכאית לקבלת תשלום עבור ימי היעדרותה מהעבודה בשל בדיקות הריון וזאת עד למכסת 40 שעות היעדרות עבור עובדת בתקן משרה מלאה (שעות הזכאות להיעדרות בתשלום עבור עובדת במשרה חלקית יחושבו לפי היקף משרת העובדת).

 

הגבלת עבודה

זכויות נשים בהריון מגדירות מספר הגבלות הנוגעות למהות והיקף שעות העבודה, כמו למשל – איסור העסקת עובדת הנמצאת בחודש החמישי ואילך להריונה בשעות נוספות ו/או עבודת לילה ואיסור העסקה בעבודות הנחשבות למסוכנות (חשיפה לחומרים מסוכנים, קרבה למקור חום העולה על 38.5 מעלות ועוד).

 

תנאי עבודה

במהלך תקופת ההיריון של העובדת, חל איסור על המעסיק לפגוע בהיקף המשרה של העובדת וכן בשכרה וזאת במידה והיא עבדה באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים וזאת למעט מספר מקרים חריגים כמו – בקשת העובדת להפחתת היקף המשרה, שינוי תנאי עבודה מכוח הסכם קיבוצי, שכר העובדת נקבע על פי תפוקה ועוד מקרים חריגים נוספים, לגביהם המעסיק יידרש לקבל היתר מיוחד מאת משרד העבודה.

 

מסירת הודעת העובדת בדבר הריון

לצד זכויות נשים בהריון, ישנן גם חובות המוטלות על נשים בהריון ואחת המרכזיות מביניהן היא חובת ההודעה למעסיק על הריונה. חובת ההודעה למעסיק בדבר ההיריון חלה על העובדת ההרה החל מהחודש החמישי להריונה, הן אם היא מועסקת כבר במקום העבודה והן אם היא נמצאת בתהליך קבלה למקום עבודה חדש.

במידה ומדובר במקום עבודה בעל אופי מסוכן בכלל ולתהליך ההיריון בפרט, כמו לדוגמה סביבת עבודה בחשיפה גבוהה לחומרים מסוכנים ו/או קרינה, כדאי יהיה לעובדת להודיע למעסיק על הריונה בסמיכות ככל האפשר למועד בו גילתה על הריונה וזאת בכדי שתוכל להגביל את עבודתה וליהנות מסביבת עבודה בטוחה ומוגנת ככל האפשר.

 

זכויות נשים בהריון – פיטורי עובדת בהריון

איסור פיטורי עובדת בהיריון הוא חלק מהזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדות בהריון, כשעל המעסיק חלק איסור מוחלט לפטר עובדת בשל הריונה, החל מהיום הראשון לעבודתה. ככל ומדובר בעובדת בעלת וותק של לפחות 6 חודשים במקום העבודה, הרי שעל המעסיק חל איסור לפטר את העובדת ההריונית מכל סיבה שהיא, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד מאת הממונה על חוק עבודת נשים.

 

מהי שמירת הריון?

במהלך תקופת ההיריון ייתכן ופעילותה של האישה ההרה תוגבל מסיבות בריאותיות ובמידה וברשותה אישור רפואי כי היעדרותה מהעבודה נובעת מההיריון, הרי שתקופת ההיעדרות תחשב כשמירת הריון (במידה ומדובר על תקופה של לפחות 30 ימים). בשמירת הריון, העובדת ההריונית תהא זכאית לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לה (פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל, צבירת וותק ועוד) ובמקרים מסוימים אף לקבלת גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי.

 

גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי

עובדת שכירה או עצמאית הנמצאת בשמירת הריון למשך 30 ימים לפחות והיא אינה מקבלת תשלומים על ימי היעדרות אלו מגופים אחרים, תהא זכאית לקבלת גמלה מביטוח לאומי, בסכום השווה לממוצע שכר העובדת ב – 3 החודשים שקדמו לתקופת שמירת ההיריון ובכל מקרה, בסכום שלא יעלה על 331 ₪ ליום.

 

אי שמירה על זכויות נשים בהריון – כך תפעלו נכון

זכויות נשים בהריון הן נושא המעוגן בחוק ופגיעה בזכויות אלו יכולה להיחשב במקרים מסוימים כעבירה פלילית לכל דבר ועניין ולגרור עונשים שונים וסנקציות כלכליות. במידה וחוויתן פגיעה בזכויות המגיעות לכן, כדאי יהיה לפעול באופן הבא:

 

התייעצות עם עורך דין דיני עבודה

בשלב הראשון כדאי יהיה לבחון לעומק את פרטי המקרה שלכם יחד עם עורך דין מומחה בתחום דיני עבודה, כך שתוכלו להבין איזו זכות בדיוק נפגעה ומהן האפשרויות המשפטיות הטובות ביותר העומדות בפניכן.

 

הגשת תביעה לבית הדין לעבודה

ככל ואכן קיימת עילת תביעה ברורה ומוצקה, הרי שניתן להגיש תביעה ליחידת האכיפה של משרד העבודה ולדרוש פיצויים בהתאם.

למשרדנו, משרד עו"ד ליאת פייגל, מעל 6 שנות ניסיון בתחום דיני העבודה. אנו מזמינים אתכן לפנות אלינו בכל שאלה ולקבל מענה משפטי מקיף ומקצועי עד למציאת הפתרון המתאים ביותר עבורכן. צרו קשר.

 

 

לסיכום

זכויות נשים בהריון הן זכויות המעוגנות בחוק והן כוללות תחתיהן מגוון זכויות הסובבות בעיקר סביב נושא עבודתן של הנשים ההריוניות ותוך התייחסות להיקף שעות העבודה, שכר ותנאים. במידה וזכויות העובדת ההריונית נפגעו או לא מומשו במלואן, הרי שמומלץ לפנות לשירותיו של עו"ד דיני משפחה מומחה ולבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכן, לרבות הגשת תביעה וקבלת פיצויים בהתאם.

זכויות נשים בהריון
זכויות נשים בהריון
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>