ClickCease
חיפוש

החזרת עובד שפוטר

מעסיקים רבים מגיעים לא אחת למצב בו הם צריכים להודיע לעובד על פיטוריו, בין אם בשל התנהלותו ובין אם בשל סיבות ואילוצים אחרים. מערכת היחסים של עובד-מעסיק, היא מערכת מורכבת, הכוללת מגוון היבטים משפטיים, הנוגעים הן לתהליך הפיטורין עצמו והן למקרים של החזרת עובד שפוטר. הנה לפניכם כל המידע החשוב בנושא

 

הליך הפיטורים בראי החוק

חוקי העבודה מסדירים בין השאר את כל מערכת היחסים שבין עובד למעסיק ובעיקר מתוך מטרה להגן על זכויות העובדים, בין השאר, גם בתהליך הפיטורים. לא אחת, קורה כי המעסיק נאלץ לפטר את עובדיו (כמו למשל בתקופת הקורונה ובמקרים של קיצוצים) או בוחר בכך בשל מגוון סיבות ושיקולים שונים. בכל מקרה, עליו לדעת כי הליך הפיטורים צריך להתבצע על פי הכללים. עובדים ומעסיקים רבים פונים לייעוץ של עו"ד דיני עבודה מומחה – עו"ד ליאת פייגל, כדי להימנע ממצב של פיטורים שלא כדין, העלול לגרור קנסות ועונשים שונים.

מלבד האיסור לפטר עובד במקרים מסוימים, כמו למשל על רקע היריון, מחלה ועוד, תהליך פיטורים מסודר צריך להתבצע על פי העקרונות הבאים:

שימוע

הליך השימוע נועד לאפשר שיחה כנה בין העובד למעסיק בה כל צד יעלה את טיעוניו. הזימון לשימוע צריך להתבצע בהתראה סבירה של מספר ימים מראש ולכלול הבהרה של הנימוקים לפיטורים.

 

הודעה מוקדמת

המעסיק אינו יכול לפטר את העובד באופן מידי ועליו לתת לו הודעה מוקדמת, כשפרק הזמן הוא נגזרת של אופן העסקת העובד והוותק שצבר במקום העבודה.

 

סגירת חשבון

לאורך כל תהליך הפיטורים, על המעסיק לדאוג לשמירה על שמו הטוב של העובד ובסיומו של תהליך, על המעסיק לדאוג לסגירת חשבון מול העובד (תשלום שכר, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה ועוד) ומסירת מסמכים שונים (מכתב סיום העסקה, מכתב שחרור כספים, טופס 161 ועוד).

 

האם עובד רשאי להתחרט לאחר הגשת מכתב פיטורים?

לעיתים, הפיטורים מגיעים ביוזמת העובד ולאחר הגשת מכתב פיטורים כנדרש בחוק. כדאי לדעת, כי עובד שהתפטר מיוזמתו ולאחר מכן התחרט על הצעד, רשאי לנסות ולפעול לשכנועו של המעסיק להשאירו בעבודה. אמנם המעסיק אינו חייב לאפשר לעובד לשוב לעבודה, אך מוטלת עליו החובה להסביר ולנמק לעובד את הסירוב.

 

פיטורים אחרי חצי שנה

פיטורים הם צעד בעל השלכות מהותיות על חייו של העובד שפוטר. מתוך מטרה להציע תמיכה כלכלית לעובדים שפוטרו, חוק העבודה בישראל קבע את פיצויי הפיטורים וההבראה, המגיעים לעובדים שצברו וותק של שנת עבודה רצופה. פיצויים אלו נועדו להיטיב עם כל עובד שפוטר, אך עם השנים, התברר כי לא מעט מעסיקים מנצלים פרצה בתקנה ומביאים לסיום ההתקשרות עם העובד עוד בטרם מלאה שנה להעסקתו ובכך, התחמקו למעשה מחובת תשלומי פיצויי פיטורים.

לאחר שפרצה זו התגלתה, בית הדין הישראלי לעבודה נקט מספר אמצעים שנועדו להבטיח כי עובד שפוטר לפני שמלאה שנה להעסקתו, וזאת מבלי סיבה מוצדקת לעין, עדיין יוכל לקבל את הפיצויים המגיעים לו. בין האמצעים המרכזיים שנועדו להגן על זכויותיו של עובד שפוטר נמצאים:

 

תקופת עבודה

על פי החקיקה המתוקנת, פיצויי פיטורים יגיעו לעובדים שהשלימו 11 חודשים ופוטרו ללא סיבה מקצועית או סיבה מוצדקת אחרת.

 

הודעה מוקדמת

עם צבירת 11 חודשי עבודה רצופים, מוטלת על המעסיק חובת הודעה מוקדמת לעובד בדבר הכוונה לפטר אותו, דבר המחזק את העיקרון כי עובד שפוטר יזכה לקבל התראה מספקת וזמן להיערך לכך מראש.

 

החזרת עובד שפוטר לעבודה

החזרת עובד שפוטר לעבודה היא מציאות לא כל כך נדירה, היכולה להתרחש בשל מגוון סיבות, חלקן תלויות במעסיק וחלק בעובד. כך או כך, כשמעסיק מעוניין להחזיר עובד שפוטר לעבודה, עליו להתחשב במספר סוגיות מרכזיות:

 

פטור ממס על פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים נמנים בין הנושאים המרכזיים בתהליך הפיטורים, שכן, הוא נועד לאפשר רווחה כלכלית לעובד בתקופה שלאחר הפיטורים. עובד שפוטר זכאי להטבת מס בעת משיכת כספי הפיצויים, כשהוא יכול לקבל פטור מתשלום מס הכנסה עד לסכום מסוים כקבוע בחוק (סכום המתעדכן מעת לעת). כך, עולה השאלה – האם עובד שפוטר ומעוניין כעת לחזור לעבודתו לאחר משיכת כספי הפיצויים, יהיה זכאי לקבל את הטבת פטור ממס?

למעשה, התשובה לשאלה זו תלויה בתקופה בה העובד שפוטר שב לעבודתו, כך שחזרה לעבודה בתוך תקופה של שישה חודשים, עלולה להביא לכך שרשות המיסים תדרוש לבטל את הפטור ממס הכנסה בגין משיכת כספי הפיצויים ואילו חזרה לעבודה לאחר תקופה של שישה חודשים, תחשב כאילו מדובר בעובד חדש, כך שהוא לא יהיה חייב להחזיר את הטבת המס שקיבל.

 

זכויות סוציאליות

מקרה נוסף בו קיימת השפעה לתקופת הפיטורים והחזרה של העובד למקום עבודתו, הוא זכויותיו הסוציאליות של עובד שפוטר. כך, החוק קובע כי עובד שפוטר וחזר לעבודתו תוך תקופה של עד חצי שנה, יהיה זכאי לשמור על כל זכויותיו הסוציאליות, לרבות הוותק שצבר בעבודה, דבר התורם לסגירת פרצות שמעסיקים ניצלו בכדי לתמרן את תנאי ההעסקה של העובדים.

 

באילו מקרים בית הדין לעבודה יכול לכפות החזרת עובד שפוטר?

החזרת עובד שפוטר אל העבודה יכולה להתרחש גם בהוראת בית הדין לעבודה. אמנם בית הדין לעבודה נוטה להימנע מאכיפת יחסי עבודה ומעדיף לפסוק פיצויים לטובת העובד, אך במקרים בהם עובד שפוטר שלא על פי דין, בית הדין יכול לתת 'צו עשה', על פיו המעסיק צריך להחזיר את העובד למקום עבודתו.

בין המקרים של פיטורים שלא כדין נמצאים:

 

פיטורים בגין הפליה

על פי חוק שוויון זכויות בעבודה, ישנם מספר מאפיינים שעל פיהם אסור להפלות בין העובדים, לרבות בהליך הפיטורים, כמו למשל – נטייה מינית, גיל, גזע, דתן, מין, השקפה פוליטית ועוד.

 

פיטורים בשל מוגבלות

ככל והמוגבלות של העובד אינה פוגעת בכשירותו לעבודה, הרי שפיטורים בגין מגבלה זו יהיו בלתי חוקיים.

 

פיטורין בהריון / בחופשת לידה

כחלק מהגנת זכויות נשים בעבודה, קיימת הגבלה על אפשרויות הפיטורים של נשים בהריון או בחופשת לידה ולמעשה, ניתן לפטרן רק באישור של שר העבודה.

 

עורך דין דיני עבודה – החזרת עובד שפוטר בדרך הנכונה

דיני עבודה בישראל נחשבים לדינים מורכבים למדי, המחייבים הן את העובד והן את המעסיק לפעול על פיהם, אחרת, שני הצדדים עלולים להיחשף לקנסות והפסדים כלכליים. המורכבויות של דיני העבודה בכלל ובסוגית החזרת עובד שפוטר בפרט, מחייבות התייעצות מוקדמת עם עורך דין מומחה לדיני עבודה.

במסגרת תפקידו של עו"ד דיני עבודה, תוכלו לקבל ייעוץ בהיבטים אסטרטגיים ופיננסיים של החזרת עובד שפוטר, לוודא מהי הדרך הבטוחה והנכונה ביותר לבצע את התהליך ובכך, להימנע מעוגמת נפש ולהבטיח חיסכון משמעותי לאורך כל התהליך.

 

לסיכום

חוק דיני עבודה מסדיר גם את נושא תהליך הפיטורים, החל משלב ההתראה והשימוע ועד לסגירת חשבונות ובלא מעט פעמים, אנחנו נתקלים במצב בו המעסיק מעוניין להחזיר עובד שפוטר. אמנם מדובר בהליך אפשרי, אך דורש התייחסות משפטית למגוון סוגיות וביניהן, פטור ממס על פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות. בכדי לוודא שאתם עומדים בתנאי החוק או לחלופין, מקבלים את כל הזכויות המגיעות לכם, צרו קשר בהקדם למשרדנו לקבלת שירותי עו"ד דיני עבודה עם כל הידע והניסיון בתחום.

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>