ClickCease
חיפוש

הודעה מוקדמת להתפטרות

ההחלטה על סיום העבודה יכולה לנבוע ממגוון סיבות, אישיות, כלכליות או מקצועיות. בכל מקרה, חשוב לדעת כי תהליך סיום העבודה צריך להתבצע באופן מסודר ועל פי חוק. זאת הן בכדי להימנע מקנסות ותשלום פיצויים מיותר, והן בכדי לאפשר למעסיק להיערך כראוי לעזיבת העובד. אחד השלבים לסיום העבודה בדרך הנכונה הוא הודעה מוקדמת להתפטרות, עליה נסביר ונרחיב במאמר שלפניכם 

 

סיום עבודה בדרך הראויה (והחוקית)

ההחלטה על עזיבת מקומות עבודה יכולה לנבוע בשל מגוון סיבות והיא ללא ספק כרוכה בתכנון מקדים ומחשבות רבות לקראת הצעד המשמעותי הזה בחייכם. לאחר שההחלטה התקבלה, כדאי לדאוג לכך שהיא תתבצע כראוי ועל פי חוק, הן בכדי לסיים את תקופת העבודה ברוח נעימה ומכובדת והן בכדי להימנע תשלום פיצויים מיותרים. לפיכך, בכל מקרה בו מתעוררות שאלות וספקות, תמיד מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה – עורכת דין ליאת פייגל.

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים

דיני העבודה מסדירים את כל תנאי ההעסקה ומערכת היחסים של עובד ומעביד, לרבות התייחסות להליך סיום העבודה וניתוק יחסי עובד–מעביד וזאת במסגרת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים. על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים, חלה חובה על העובד (וכן על המעסיק) לתת הודעה מראש לפני סיום תקופת העבודה, במטרה לאפשר לצד השני להיערך כראוי.

הודעה מוקדמת להתפטרות צריכה להיעשות בכתב (לרבות באופן מקוון – שליחת מייל, ובלבד שהעובד יוודא כי ההודעה אכן התקבלה) והיא צריכה לכלול את תאריך מסירת ההודעה ואת תאריך ההתפטרות בפועל. כדאי לדעת, כי הודעה מוקדמת להתפטרות אינה צריכה לכלול פירוט של הסיבות להתפטרות ולמעסיק אף אסור לחייב את העובד לציין את הסיבות. זאת מלבד מקרים של התפטרות בשל הרעת תנאים (באופן המזכה את העובד בקבלת פיצויי פיטורים), אז חלה על העובד חובה לפרט את הרעת התנאים ולתת למעסיק הזדמנות לתקן ולשפר את הדרוש.

 

מהן חובות/זכויות העובד במהלך תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות?

במהלך תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות, חלות על העובד והמעסיק מספר חובות/זכויות עיקריות כדלהלן:

 

המשך עבודה נאותה

מרגע ההודעה ועד להתפטרות בפועל, על המעסיק חלה החובה להעניק לעובד את אותם תנאי עבודה להם היה זכאי לפני מתן ההודעה המקדימה וכן חלה על העובד החובה להמשיך בעבודתו באותו היקף ובאותה מחויבות אליהם נדרש לפני ההודעה המוקדמת.

 

ויתור על העסקת העובד

למעסיק קיימת הזכות לוותר על העסקת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולבקש ממנו להפסיק לעבוד לאלתר וזאת בתנאי שישלם לעובד שכר מלא (ללא תנאים סוציאליים) על פרק הזמן בין ההודעה לתאריך הפיטורים.

 

זכויות/חובות נוספות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים מסדיר את זכויות המינימום המגיעות לעובד. ייתכן בהחלט שישנן זכויות/חובות נוספות הנובעות מכוח הסכם קיבוצי או הסכמים אישיים שנחתמו בין העובד לבין המעסיק ולכן, תמיד מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה ולוודא לפני סיום העבודה מהם התנאים האופטימליים למקרה שלכם.

 

כיצד מחושבת תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות?

תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות מחושבת בהתאם לוותק שצבר ולאופן העסקתו (שכר חודשי / שעתי) ולהלן ההנחיות המעודכנות:

תקופת הוותק עובד המקבל שכר חודשי עובד המקבל שכר שעתי/ יומי
חצי שנה יום הודעה מוקדמת על כל חודש עבודה יום הודעה מוקדמת על כל חודש עבודה
חצי שנה – שנה שישה ימי הודעה בנוסף על יומיים וחצי ימי הודעה על כל חודש עבודה שישה ימי הודעה בנוסף על יום הודעה על כל חודש עבודה
שנה ואילך 30 ימי הודעה מוקדמת 30 ימי הודעה מוקדמת

 

לא מעט אנשים נוטים להתבלבל ולחשב באופן שגוי את תקופת ההודעה המוקדמת. בכדי להימנע מכל ספק העלול להתעורר בעניין, ניתן להיעזר במגוון סימולטורים מקוונים המשקללים את כלל הנתונים הרלוונטיים. כמובן שבכל התלבטות וצורך בסיוע בנושא, ניתן ומומלץ לפנות לגורם מקצועי ומנוסה בתחום – עורך דין דיני עבודה.

 

האם ניתן להודיע על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק?

מועד תקופת ההודעה נקבע כאמור בחוק ובהתאם לוותק ולאופן ההעסקה של העובד. יחד עם זאת, הצדדים רשאים להגיע להסכם על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק. כדאי לדעת, כי על פי פסיקת בית הדין לעבודה, הסכם כזה מחייב רק את המעסיק ואילו עובד המעוניין למסור הודעה מוקדמת קצרה מזו שעליה הסכימו, יהיה רשאי לעשות זאת ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת אינה נופלת מהזמנים הקבועים בחוק.

 

חזרת העובד מהודעתו המוקדמת להתפטרות

עובד אשר מתחרט על ההודעה המוקדמת להתפטרות שמסר, אינו יכול לחזור בו מהודעתו, אלא אם כן המעסיק הסכים לכך. יחד עם זאת, על המעסיק חלה החובה להקשיב לנימוקיו של העובד בדבר חזרתו מההודעה המוקדמת, ולאפשר לעובד לשכנעו להחזירו לעבודה ובמידה ולא, לספק הסברים מספקים לסירוב.

אחד המקרים הייחודיים לגביו קיימת התייחסות מיוחדת מבחינת החוק הוא התפטרות בשעת "עידנא דריתחא" (מושג הלקוח מהשפה הארמית הקדומה ומשמעותו שעת כעס). התפטרות בשעת כעס, כמו למשל במקרה של ויכוח מילולי סוער, אינה מעידה בהכרח על כוונתו האמיתית של העובד להתפטר ולפיכך, אין לקבל את הדברים כפשוטם ובמידה והעובד הביע חרטה תוך פרק זמן סביר על הודעתו המוקדמת להתפטרות, הרי שהוא יהיה זכאי להתחרט על ההודעה ולהמשיך בעבודתו.

 

מה המשמעות של הפרת חובת ההודעה המוקדמת?

על כל עובד מוטלת חובת הודעה מוקדמת להתפטרות ובמידה והעובד לא מסר התראה מוקדמת לגבי התפטרותו או מסר הודעה קצרה מהנדרש בחוק, הוא עלול להיות חשוף לתביעת פיצויים בגובה השווה לשכר עבודה רגיל שהוא היה זכאי לו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

בנוסף, העובד שמסר את ההודעה המוקדמת להתפטרותו, צריך לנהוג בתום לב ולנסות לצמצם ככל האפשר את הקשיים והנזקים העלולים להיגרם למעסיק בשל סיום העסקתו ובמידה והעובד לא נהג כך, הרי שהוא עלול בנסיבות מסוימות לחוב בתשלומי פיצויים בגין הפרת חובת תום לב (בנוסף על הפיצויים בגין עזיבה מוקדמת).

 

להתפטר בדרך הנכונה עם עורך דין דיני עבודה

דיני עבודה כוללים תחתיהם מגוון חוקים והוראות, הנוגעים אל זכויות/חובות של המעסיק וכן של העובד, וכפי שראינו עד כה, מתייחסים ביתר הרחבה גם להסדרת סיום העסקה. תהליך התפטרות צריך אם כן להיערך בהתאם לחוקים ותוך שמירה על הזכויות המגיעות לכם במהלך ימי ההודעה המוקדמת. בכל מקרה של שאלה, התבלטות וחוסר ספק כיצד עליכם לנהוג ומה עליכם לעשות במקרה של פגיעה בזכויות שלכם, צרו קשר עם משרדנו ותקבלו את הסיוע המיטבי.

 

לסיכום

כפי שראינו עד כה, כל עובד שמתפטר, חייב לתת למעסיק התראה מוקדמת מראש, כשזמן ההתראה הקבוע בחוק נגזר מתקופת הוותק של העובד ואופן העסקתו. במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת עדיין נשמרות לעובד הזכויות המגיעות לו, ובמקרים מסוימים, הוא אף יכול לחזור בו מהתפטרותו.

כך או כך, תהליך סיום עבודה והודעה על התפטרות צריך להתבצע על פי חוק, אחרת, העובד/המעסיק עלולים להיחשף לקנסות ותשלומי פיצויים מיותרים. בכדי להימנע מכך, תמיד מומלץ להיוועץ מראש עם עו"ד ליאת פייגל – עו"ד דיני עבודה מומחית ומנוסה בתחום.

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>